⁨משקל החלב במדד המחירים לצרכן על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה⁩

11 נוב 2018

החלב מהווה 0.403 מהמדד, קרי פחות מחצי אחוז וכל מוצרי החלב בסל מהווים ביחד 1.842% (אחרי הרווחים של המחלבות!).

 לעניין חלקו של החלב בתוך המדד במונחים כספיים, התשובה של מר בועז בן אהרון ראש תחום המדד המחירים לצרכן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא שהחלב מהווה כ- 60 ₪ לחודש! מסך ההוצאה שעומדת על כ-15,000 אלף ש"ח ועל ערך זה רוצים להרוג את הרפתנים בכלל ואת רפתני המשק המשפחתי בפרט.

בנוסף עמדתה של היועצת המשפטית של משרד החקלאות בנושא מדברים בעד עצמם ואני מציע לחשב מסלול מחדש!

הקישור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מדד המחירים לצרכן נכון ליום לספטמבר 2018

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237