עוד מים לחקלאי הערבה התיכונה: בהשקעה של 25 מיליון שקלים החל פרויקט הקמת מאגר 'עופרים'-הגדול ביותר בערבה

‎⁨הדמיה- מאגר עופרים⁩ ‎⁨הדמיה- מאגר עופרים⁩

מדובר במאגר לאיגום מי קידוחים, השלישי במספר בערבה שיצטרף למאגרים הפעילים- מאגר שיזף המכיל 180,000 מ"ק ומאגר פארן המכיל 200,000 מ"ק. המאגר החדש– עופרים, יאפשר גידול משמעותי של כמויות המים ביותר מ- 75% ויכיל 300,000 מ"ק. בערבה התיכונה נמצאים כבר בשלבי תכנון מתקדמים של הקמת מאגר רביעי, בצופר, ותכולתו תהיה 200,000 מ"ק. מאגרים אלו אופרטיביים למי קידוחים ומשמשים להשקיית גידולים חקלאיים, הקמת המאגרים החדשים, צפויים לסייע למצב הבעייתי בתחום המים, וכן תת מענה למגמת החקלאות המתרחבת בערבה התיכונה. בנוסף למאגרים אלו קיימים בערבה גם חמישה מאגרים למי שיטפונות- אשת, צוקים, נקרות, חצבה ועידן.

ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה אייל בלום אומר: "תחילת העבודות להקמת המאגר החדש 'עופרים' הינן בשורה חשובה להמשך קידום ופיתוח החקלאות בערבה התיכונה. עם התרחבות השטחים החקלאיים, הגדלת סל הגידולים בערבה והקמת הנחלות החדשות, כחלק מפרויקט ההרחבות ביישובי המועצה אזורית הערבה התיכונה, קיים צורך במאגרי מים נוספים ולכן התחלנו לקדם גם את הקמת מאגר צופר".

גיל סלוין מנהל תחום המים במועצה אזורית ערבה תיכונה ומנכ"ל רשות ניקוז ערבה הוסיף: "הערבה התיכונה זקוקה להגדלת כמויות המים במאגרים ולכן פעלנו ודאגנו שפרויקט זה אכן יצא לפועל ויאפשר הגדלת מכסות המים לחקלאות בערבה התיכונה".

עד כה נעשה שימוש בשתי בריכות קטנות הקיימות באזור זה אך מאגר המים "עופרים" יכיל פי 100 מנפח שתי הבריכות יחדיו ויחליף את השימוש בהם. אגב, המאגר החדש יזכה לראשונה בערבה, להזרמת מים מוגברת בעתיד, שכן בימים אלו מוקם קו צינור מ'מתפיל אשקלון 'באמצעות 'קו צפית' דרכו יעברו מים שפירים למאגר עופרים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237