"קנס" בסך 360,000 ₪ למעסיק שלא הקפיד על מקום עבודה בטוח / שמואל גלנץ, עו״ד

16 יול 2021 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

העבודה בחקלאות הינה לעיתים קרובות עבודה פיזית שמתבצעת מתוך צורך בתשומת לב מיוחדת לעניין הבטיחות. הדין מחייב את המעסיק לדאוג למקום עבודה בטוח, למסור לעובד מידע על הסיכונים הקיימים במקום העבודה ולהדריכו בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם.

הפסיקה מחמירה עם מעסיקים רשלנים. נקבע כי על המעסיק לפקח באופן יעיל על מילוי הוראות הבטיחות ואין הוא יוצא ידי חובה אך מעצם אספקת האמצעים המגינים.

ככלל במקרים של תאונה בעבודה בתי המשפט מדקדקים עם המעביד בכל הנוגע להטלת האחריות לתאונה ומקילים עם העובד בייחוס הרשלנות שגרמה לתאונה. הטעם לכך הוא שהמעביד הוא זה המופקד על עצם העבודה ועל סביבת העבודה ומתפקידו להדריך את העובד כיצד לבצע את עבודתו ולדאוג שתנאי העבודה וסביבת העבודה יהיו בטוחים.

להלן מקרה שנדון בבית משפט השלום[1] בו הוגשה תביעה לתשלום פיצויים על ידי עובד שנפגע בעבודה. במהלך העבודה במפעל שעסק בהרכבת סוללות כיפת ברזל הרים התובע-העובד קרטון ובו חלקי מתכת ותוך כך נקרעה תחתית הקרטון ותכולתו נפלה על רגלו של התובע. בתביעה ייחס התובע לנתבעת רשלנות משום שלא דאגה לתחזק את המחסן בו עבד באופן ראוי ובכך חשפה את התובע לסיכון ולפציעה, נטען שבמחסן שרר אי סדר מוחלט עד כדי קושי לנוע בו. הנתבעת מנגד טענה שלל טענות, בין היתר טענה שהמחסן היה מסודר וכי התאונה ארעה רק בשל התרשלותו של התובע והוא ורק הוא אשם במה שארע.

לאחר שהצדדים הגישו חוות דעת רפואיות נוגדות מינה בית המשפט מומחה מטעמו שקבע, ובית המשפט אימץ קביעתו, כי בעקבות הפגיעה לתובע נותרה נכות בשיעור 10%.

בבית המשפט נתקבלה גירסת התובע לפיה במחסן שרר אי סדר, התובע לא קיבל הדרכת בטיחות וגם לא היה פיקוח על הבטיחות בזמן העבודה. התברר עוד כי בטופס הדיווח למוסד לביטוח לאומי (ב.ל. 250) שמילאה הנתבעת נרשמה גרסתו של התובע לקרות האירוע. התברר שהמנהל שמילא את הטופס תיחקר את התאונה בזמן אמת, שוחח עם התובע וירד עמו לבדוק את המחסן בו ארעה התאונה ועל כן נדחתה טענת הנתבעת כי הטופס מולא כעניין שגרתי שהרשום בו נעשה בדחיפות כדי לאפשר לנפגע קבלת טיפול רפואי. בית המשפט הזכיר את ההלכה לפיה להצהרה של מעביד לביטוח הלאומי יש משמעות כשל הודאה של בעל דין כראייה לנכונות הפרטים הרשומים בטופס.

בית המשפט קבע שהנתבעת התרשלה בכך שלא הנהיגה שיטת עבודה בטוחה במחסן, לא הדריכה את התובע ביחס לסיכונים הקיימים בעבודה במחסן, בעיקר לנוכח אי הסדר והצפיפות ששררו בו. נקבע: "העדרם של הדרכה, פיקוח ושיטת עבודה בטוחה, בנסיבות המקרה, גרם לכך שהעבודה במחסן בוצעה תוך חשיפת התובע לסיכון משמעותי להתקל במכשול כפי שאכן קרה ... הנתבעת הפרה את חובת הזהירות כלפי התובע והתרשלה... וכי קיים קשר סיבתי בין רשלנותה ובין הנזק שנגרם לתובע".

עם זאת קבע בית המשפט כי לתובע אשם תורם לקרות התאונה בשיעור 15%!

בנסיבות המקרה ובשים לב לגילו הצעיר של התובע (26 בקרות האירוע) ולשכרו פסק בית המשפט כדלקמן:
התובע זכאי לפיצוי הפסד שכר בגין התקופה שלא עבד בסך של כ-114,000 ₪.
לפיצוי בסך 267,000 ₪ בשל הסיכוי שהנכות תגרום לפגיעה בכושר ההשתכרות העתידי (עד גיל 67) ולסיכוי להחמרה בעתיד.
בשל היזקקות לעזרת הזולת נפסק פיצוי בסך 35,000 ₪.
בעד טיפולים רפואיים – 3,000 ₪.
פיצוי בגין נזק לא ממוני נפסקו – 60,000 ₪.
סה"כ הפיצוי לפי פסק הדין הגיע ל-480,000 ₪ בניכוי הסכום שנתקבל מהביטוח הלאומי (כ-119,000 ₪) ובניכוי האשם התורם (כ-72,000 ₪) נפסק כי הנתבעת תשלם לתובע כ- 288,000 ₪ ועוד הוצאות משפט ושכ"ט סך של כ-75,000 ₪.

מסקנות

על המעסיקים לוודא שמקום העבודה בטוח, מסודר ונקי ממכשולים. יש חובה ליתן הדרכה לעובדים ולפקח על מילוי הוראות הבטיחות.(לא די בהדרכה בלבד).
יש לשים לב שהרישום בטופס ב.ל. 250 בו מתואר מקרה התאונה (שלעיתים נעשה בלחץ ובהיסח הדעת) ישקף את האירוע במדוייק ככל האפשר.

האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי

[1] ת"א 49123-03-17 פלוני נ' אהרון יוסף ובניו – תעשיות זיווד בע"מ

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.