האם נושאי משרה בקיבוץ כשירים להיתבע בנפרד מהקיבוץ? / איתן מימוני, עו״ד

10 נוב 2019 המחברת/ת:
איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

חברי מזכירות בקיבוץ הגישו בקשה לדחיית תביעת לשון הרע שהוגשה נגדם, בשל היותם נושאי משרה בקיבוץ שמהווה רשות פנימית מרשויות הקיבוץ.

הרקע

עסקינן בתביעת לשון הרע שהוגשה כנגד עובדי מזכירות של הקיבוץ לאחר שהם פרסמו על התובע מודעה. בעקבות כך, העובדים הגישו בקשה לדחיית תביעת לשון הרע הנ"ל ולחלופין ביקשו לצרף את קיבוץ בארי כנתבע במקומם. בלב הבקשה דנן, עומדת השאלה: האם יש מקום להכרה בתביעה אישית בעוולת הרשלנות ובעילת לשון הרע כנגד נושאי משרה בקיבוץ?

העובדים טוענים כי, המודעה נשוא התביעה פורסמה על ידי הקיבוץ. מזכירות הקיבוץ אינה אישיות משפטית – דהיינו היא מהווה רשות פנימית מרשויות הקיבוץ, אשר ההחלטות שמתקבלות על ידיהם מהוות – על פי דין – כהחלטה של הקיבוץ עצמו. ועל כן, היות והקיבוץ הוא בעל הדין הנכון, אזי הוא זה שצריך לשאת בתוצאות הליך זה, ובמלוא השלכות החלטות העובדים. עוד הם טוענים, כי כתב התביעה איננו מפרט מה חלקם של כל אחד ואחד מהעובדים בעוולות הנטענות. היעדרו של הפירוט הנדרש, והמתחייב על פי הדין לשם ביסוס התביעה בעוולות הנטענות הנ"ל, חורץ את דינה של התובענה לדחייה.

מאידך, התובע טוען תחילה כי ניתן להטיל אחריות אישית על נושאי משרה באגודה שיתופית, לרבות, חובת הזהירות וחובת הנאמנות, מכוח דיני החברות. עוד הוא מוסיף כי נושאי משרה בתאגיד, ובכלל זה, אגודה שיתופית – מחויבים על פי דין לפעול כמיטב יכולתם, בתום לב ובהתאם לחובת הזהירות הכללית, לקידום האינטרסים של התאגיד. לעניין זה, התובע טוען, כי אין ספק שנושאי המשרה – חברי המזכירות – ולא הקיבוץ לבדו, אחראים לפרסומה של מודעת הזימון בעיתון; העובדים הם שחשפו את פרטיו האישיים של התובע – לרבות מספר תעודת הזהות שלו, ופרסמו בעיתון הקיבוץ דברי שקר ובלע. על כן, לטענת התובע, אין למחוק או לדחות את התובענה.

דיון והכרעה

מזכירות הקיבוץ היא אחת מרשויות האגודה השיתופית והיא משמשת כ-"רשות המבצעת" באגודה השיתופית.

באשר לפעילות עוולתית של ארגון, בית המשפט קבע כי ניתן אכן להטיל אחריות אישית על חברי המזכירות. לכן, על מנת לבסס את עילת התביעה, היה על התובע לפרט בכתבי הטענות מה חלקו הנטען של כל נתבע ונתבע בעוולות המיוחסות לו בכתב התביעה. זאת ועוד, היה על התובע להצביע על התקיימות יסודות העוולות הנטענות ביחס לכל אחד ואחד מהנתבעים. בשל היעדר הפירוט המחייב הנ"ל, נראה כי התובע לא הצליח להוכיח קיום עוולת לשון הרע. 

מעבר לכך, בכתב התביעה, התובע בעצמו טוען כי "הקיבוץ" הוא שביצע את המעשים הנטענים בכתב התביעה. קרי, התובע טוען בעצמו כי העוולות בוצעו לכאורה על ידי העובדים לא כפרטים-יחידים, אלא כקולקטיב.

סיכום

בית המשפט קיבל את הבקשה ודחה את תביעת לשון הרע שהוגשה נגד חברי מזכירות הקיבוץ, תוך צירוף הקיבוץ כנתבע במקומם. התובע ישלם לבא כוח הנתבעים שכ"ט עו"ד בסך של 2925 ₪.

ת"א (שלום)(ב״ש) 42724-07  – אנידג'ר שני נ' הגי ואח', פס״ד מיום 21/02/19

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.