ביהמ"ש העליון דן בשאלה – כיצד ייערך פירוק שיתוף במקרקעין בקיבוץ כאשר השותפים הם המדינה ואדם פרטי? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בקשת רשות ערעור שהוגשה לביהמ"ש העליון על פסק דין של ביהמ"ש המחוזי אשר עוסק בדרך בה יש לבצע פירוק שיתוף בחלקות מקרקעין הנמצאות בקיבוץ מורן, ואשר נמצאים בבעלות משותפת של המבקש והמדינה.

הרקע

המבקש הוא הבעלים במשותף, יחד עם המדינה (רשות מקרקעי ישראל), של חלקות מקרקעין הנמצאות בשטח המשבצת של קיבוץ מורן. בהליכים משפטיים שהתקיימו בין הצדדים התברר, כי למרות שהמדינה הייתה הבעלים של חלק מהקרקעות, היא תפסה בהן חזקה בשלמותן בשנת 1975, והחלה לבצע בהן עבודות פיתוח נרחבות. המבקש, רכש זכויות בחלקות אלה בשנת 1985, בשעה שידע כי המדינה מחזיקה בקרקעות וכי בפועל קיבוץ מורן עושה בהן שימוש.

בהתאם לכך, בהליך משפטי שהתנהל בין המבקש למדינה לפני כ- 18 שנים, נקבע כי על המדינה לשלם למבקש דמי שימוש ראויים בגין חלקו בקרקעות.

שנים לאחר מכן, הגישה המדינה לבימ"ש השלום תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בהתאם לס' 39 לחוק המקרקעין. ס' זה מפרט את הדרך לביצוע של פירוק שיתוף במקרקעין, כאשר הוא מבכר פירוק שיתוף "בעין", קרי חלוקה פיזית של השטח כאשר כל אחד מהשותפים מקבל חלק, על פני מכירת הקרקע וחלוקת הפירות. כך פסק בימ"ש השלום כי על הצדדים לבצע חלוקה פיזית של הקרקעות לפי אחוזי הבעלות של כל אחד מהם.  

על החלטה זו הגישה המדינה ערעור לביהמ"ש המחוזי, אשר פסק כי פירוק בעין אינו אידיאלי במצב זה, שכן אומנם ניתן לחלק באופן פיזי את המקרקעין בין המבקש למדינה, ואולם, בפועל המבקש לא יקבל את זכות השימוש בקרקע, שכן זו נתונה לקיבוץ מורן אשר עושה בקרקע שימוש, דבר אשר לא יאפשר את סיומו של הסכסוך ויוביל להמשך התנצחות משפטית.

על כן קבע ביהמ"ש המחוזי, כי יש לבטל את פסק דינו של בימ"ש השלום ולקבוע כי על המבקש להעביר את זכויותיו במקרקעין לידי המדינה, ואילו זו תתחייב להעניק לו פיצוי כספי או קרקע חלופית בגינה. ביהמ"ש המחוזי הזכיר בפסק דינו את העובדה שהמבקש קנה את הקרקע בזמן שהמדינה החזיקה בשטח, ובידיעה כי לא יוכל להחזיק בה.

על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון. בבקשתו טען, כי במקרה טמונה סוגיה משפטית בעלת נופך חוקתי, זאת מכיוון וביהמ"ש המחוזי סטה מההלכה בעניין פירוק שיתוף במקרקעין, לפיה במקום בו הדבר מתאפשר יעדיפו חלוקה בעין של המקרקעין על פני מכירת הקרקע.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון שמע את טענות הצדדים וקבע כי דין הבקשה להידחות. ביהמ"ש העליון נימק דבריו בכך שעל בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי", דהיינו כאשר התיק עבר שתי ערכאות בטרם הגיע לפתחו של ביהמ"ש העליון, חלות אמות מידה מצומצמות. ביהמ"ש העליון יקבל בקשה כזו, רק במצבים בהם היא מעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית מובהקת, או במצבים בהם דחיית הבקשה עלולה ליצור מצב של עיוות הדין.

בענייננו, קבע ביהמ"ש העליון, כי אין מדובר בשאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים לה, זאת מכיוון וס' 39 לחוק המקרקעין אומנם מבכר פירוק בעין של שיתוף במקרקעין, ואולם, החוק מציין כי במצבים בהם לא ניתן לערוך חלוקה בעין יש לבצע מכירה של הקרקע.

בהתאם לאמור, לא תינתן רשות ערעור בגלגול שלישי על פסיקת ביהמ"ש המחוזי בדבר ההחלטה להשתמש בחריג הנמצא בחוק במקרה דנן, ואין המדובר במצב של עיוות הדין, או במקרה על חשיבות משפטית או ציבורית המצריכה התדיינות בערכאה שלישית.

 

סיכום

לאור האמור, דחה ביהמ"ש העליון את בקשת רשות הערעור, וקבע כי יש לנהוג בהתאם לפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי.

ביהמ"ש העליון לא עשה צו להוצאות.

רע"א 7674/17 – עיסא חלף נ' מדינת ישראל, פס״ד מיום 18/07/18

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.