בוררות בסכסוכים מעולם דיני העבודה / שמואל גלנץ, עו״ד

12 נוב 2017 המחברת/ת:

בתקנונים השכיחים בהתיישבות העובדות מצוי בד"כ סעיף בוררות המפנה מתדיינים בישוב בעת מחלוקת לבוררות.

סעיף 52 בפקודת האגודות השיתופיות מהווה "השראה" לסעיפי הבוררות.

הסעיף בין היתר עוסק בסכסוך "בין האגודה או הועד שלה ובין כל פקיד או סוכן של האגודה".

סכסוך שכזה יכול שיסוב סביב זכויות של עובד האגודה. שאלה היא האם גם במקרה שכזה, היינו מחלוקת באשר לזכויות של עובד מכֹח דיני העבודה, האם גם אז יש תוקף לתניית הבוררות?

לכאורה במצב בו קיימת כפיפות לתקנון האגודה או אם קיים הסכם עבודה ובו תניית בוררות דין המחלוקת להיות מוכרעת בבוררות ע"פ התקנון או ההסכם.

אלא שלא!

מתברר כי במחלוקות מעולם העבודה לא בהכרח יגבר סעיף הבוררות.

שאלת הטריבונל בו ידון סכסוך בענייני זכויותיו של עובד נידונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים(1) .

מעשה שהיה כך היה: התובע ששימש כעוזר מאמן הגיש כנגד הנתבעת תביעה במסגרתה עתר לתשלום הפרשי שכר, הפרשות פנסיוניות, פדיון חופשה, פיצויי הלנת שכר ואי עריכת תלוש שכר כדין.

הנתבעת, עמותת הכדורגל ציטטה את הסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים. על פי ההסכם חילוקי דעות ככל שיהיו יובאו להכרעת בורר מכֹח תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. לאור ההסכם האמור טענה העמותה כי דין התביעה להיות מסולקת על הסף ולהתברר בפני בורר שימונה בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות.

הנתבעת טענה שעם חתימתו של התובע על ההסכם הוא ויתר על זכותו לפנות לערכאות אחרות.

התובע עמד על כך כי תביעתו תתברר בבית הדין האזורי לעבודה מן הטעם – כי חוקי העבודה הם בעלי אופי קוגנטי שלפיהם אין לעובד אופציה לוותר עליהם.

בית הדין בהכרעתו, בהתאם להחלטת הפסוקה, קיבל את עמדת התובע וקבע "זכויות המוקנות לעובד מכוח משפט המגן אינן ניתנות לוויתור ולכן אין להעבירן להכרעת בורר".

בית הדין ציטט מפסק דין שניתן בבית הדין הארצי(2) "בוררות אינה מילת קסם ואף לה יש גבולות ומגבלות... סכסוך בין עובד ומעביד בדבר זכותו של עובד על פי אחד מחוקי המגן בתחום יחסי העבודה אינו יכול להמסר להכרעת בורר".

במקרה הנדון עסקה התביעה בנושאים שהם בליבת זכויותיו של עובד; בין היתר: הפרשות פנסיוניות, אי תשלום פידיון חופשה, אי עריכת תלושי שכר כדין. על כן קבע בית הדין אין למעשה תוקף בעניינים אלו להסכם הבוררות.

יובהר, יש מקום לדיון בפני בורר בעניינים שהם מעבר לכלול במסגרת חוקי המגן כך  התביעה להפרשי שכר (שמעבר לשכר המינימום) יש מקום שתברר בפני בורר ואולם במקרה זה "הואיל ובחלק הארי של התובענה נסוב על זכויות קוגנטיות אשר לא ניתן למוסרן לבוררות .... לא מצאתי כי יש להורות על פיצול הדיון שכן יש בכך משום פגיעה ביעילות הדיון ובקוהרנטיות (בעקביות) שלו".

הנה כי כן מהחלטת בית הדין כאמור למדנו כי במקום בו מחלוקת בהקשר לזכויות מגן של עובדים מוסד הבוררות אינו הכתובת לבירור המחלוקת. אגב, גם בסכסוכים בעלי אופי חוקתי המתגלעים במושב נפסק כי אין מקומם בבוררות ועליהם להתברר בבית משפט אזרחי.

זאת בניגוד לדין הכללי בו ניתנת לרוב עדיפות לסעיפי בוררות ובד"כ במקום בו בהסכם מצויין סעיף בוררות מסלק בית המשפט תביעות המוגשות לו ומפנה את הצדדים לפתור את המחלוקת שבניהם בבוררות.

  • ס"ע 40601-02-17 ישראל עיני נ' עמותת הפועל ירושלים ניתנה 3.9.17.
  • ע"ע (ארצי) 791/05 דורון רץ נ' רועי ספיר

האמור לעיל אינו בבחינת חוות דעת משפטית ובכל מקרה מומלץ בעת צורך לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.