על בוררות והסכמות בהסכמי עבודה / שמואל גלנץ, עו״ד

29 דצמ 2022 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

חקלאים רבים נוהגים לערוך עם עובדיהם בסיום עבודתם "הסכם גמר חשבון" – להחתימם על "כתב הודאה וסילוק" ולשלם את מה שהוסכם. הסכמים מעין אלה הם פרקטיקה רצוייה ומומלצת בד"כ התנהלות כזו חוסכת בהמשך דיונים בבתי הדין לעבודה, יש בה חיסכון במשאבים ובזמן בנוסף מונעת עוגמת נפש המתלווה לקבלת כתב תביעה וניהול הליך משפטי.

אולם, זאת יש לדעת ולהפנים: הסכם בו מוותר עובד על זכות מכוח חקיקת המגן אין לו תוקף משפטי, במסגרת זו כלולים בין היתר הוראות מכוח חוק שכר המינימום, תשלום שעות נוספות, תשלומי פנסיה ופיצויי פיטורים.

בנוסף לאלה גם רכיבי צווי ההרחבה למיניהם הינם עניינים הכפויים בדין ואין משמעות לוויתור עליהם אף אם אושרו ויתורים שכאלה בחתימת העובד. עניינים שיכולים להיות מופנים לבוררות הם כאלה העוסקים בזכויות שמעבר למתחייב מהדין.

לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים[1] הוגשה תביעה על ידי עובד שפוטר לאחר שעבד כשנה וחצי. העובד עתר לזכויות שלטענתו מגיעות לו, בהן: גמול עבור עבודה בשעות נוספות, הפרשי שכר מינימום, הפרשות לפנסיה, פדיון חופש, דמי הבראה ודמי הודעה מוקדמת. עוד עתר התובע לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין – טען שפוטר ללא שנערך לו הליך שימוע.

החברה הנתבעת, כתגובה, פנתה לבית הדין בבקשה שלא לדון בתביעה אלא להפנותה לבירור בפני בורר כפי שהוסכם במפורש במסגרת הסכם העבודה שנחתם עם העובד – התובע - עם קבלתו לעבודה.

בית הדין האזורי הפנה לסעיף בחוק הבוררות[2]:"אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים" ולכן קבע: "אין תוקף לסעיף בוררות בהסכם עבודה ככל שהוא מתיימר לחייב עובד להסכים לבוררות בהתדיינות בנוגע לזכויות מכוח חוקי המדינה שמקנים זכויות שאינן ניתנות לוויתר". והיות וכל רכיבי התביעה למעט התביעה לפיצויים בשל אי עריכת שימוע, הינן זכויות כפויות המוקנות לעובד מהדין הרי שדין הבקשה להדחות ועל התביעה להתברר בבית הדין לעבודה.

על כך הגישה החברה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי.

בבית הדין הארצי[3] טענה החברה שוב כי אין לברר את התביעה במסגרת בית הדין לעבודה משום שבהסכם העבודה נקבע כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים יפסוק בורר מוסכם ואת התביעה יש לברר בפני אותו בורר.

בית הדין הארצי נסמך על האמור בחוק הבוררות בו כאמור נקבע כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. לפיכך דחה בית הדין את בקשתה של החברה ויישם את ההלכה לפיה במקום שיש לעובד זכות מהדין אין משמעות לוויתור שכזה ועל כן אין מקום להליך בוררות במקרה בו הסכסוך נסוב על תשלום של זכות מהדין.

בית הדין חזר וקבע: "סכסוך הנוגע לזכויות עובד על פי חוקי המגן אינו יכול להמסר להכרעת בורר". רכיבי התביעה כאמור הינן זכויות כפויות שאין משמעות לוויתור עליהם על ידי העובד. יוצאת מכלל רשימת תביעותיו של התובע היא תביעתו לפיצוי בטענה של פיטורים ללא עריכת שימוע. רכיב זה הינו תוצר של הפסיקה ויש לגביו ספק האם אכן אין מקום לדון בו בהליך בוררות. עם זאת בית הדין קבע שבשל מכלול העניין, הפרדת רכיב זה והעברתו לבוררות יסרבל את ההליך ועל כן נקבע כי התביעה בכלולתה תחזור לבית הדין האזורי ושם תוכרע.

תובנות:

  • חרף המדיניות והמגמה הכללית לעודד העברת סכסוכים להליכי גישור ובוררות, במקרים מסויימים אין מנוס מבירור המחלוקת בין כותלי בית המשפט ובית הדין.
  • סכסוכים העוסקים בזכויות עובדים מכוח דיני העבודה אין מקומם להתברר במסגרת הליך בוררות אלא בין כותלי בית הדין.

האמור לעיל אינו תחליף ליעוץ משפטי

 

[1] סע"ש 2465-01-22 אפרים אפשטיין נ' ב.ס.ד. אריזות 96 בע"מ

[2] ס' 3 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968

[3] בר"ע (ארצי) 49876-09-22 ב.ס.ד. אריזות 96 בע"מ נ' אפשטיין.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.