עמדת האיחוד החקלאי לצוות הבדיקה לעניין פערי התיווך

26 דצמ 2021
שומרים על החקלאות בארץ שומרים על החקלאות בארץ

בהתאם להחלטת ממשלה 213 "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה" מיום 2.8.2021, מינו שרי האוצר, הכלכלה והתעשייה והחקלאות ופיתוח הכפר ביום 30.9.2021 צוות לבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית (להלן: "הצוות").

על הצוות הוטל לנתח את שרשרת האספקה של פירות וירקות, לבחון חסמים וכשלי שוק שעלולים להביא לפגיעה בצרכן, לרבות פערי תיווך בהפצת תוצרת חקלאית של פירות וירקות ולהמליץ על פעולות לשיפור התחרות ולהורדת יוקר המחיה של פירות וירקות.ֿ

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו"ד דודו קוכמן, נפגש על פי בקשתו עם "צוות הבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תורת חקלאית", וזאת לאחר נייר עמדה שהוגש לוועדה.

מצ״ב קישור לנייר עמדה שנשלח לועדה מטעם האיחוד החקלאי וכן קישור לפניה של הצוות לקבלת עמדות הציבור.

התקווה שאכן לאחר שנים רבות של דיבורים על פערי תיווך שהנושא יקבל עדיפות ויטופל בכל היבטיו

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.