הודעות

לאור החלטות הממשלה האחרונות, מרוכז בחוזר להלן כלל המידע הרלבנטי, בנוגע למסלולי הפיצוי, לעוסקים קטנים ובינוניים (עד למחזור של 20 מיליון ש"ח), כולל פירוט אופן חישוב הפיצוי.  חוזר ברית פיקוח מס׳ 54/20
רשות המסים הודיעה, כי בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות, כחלק מהיערכות למאבק בנגיף הקורונה, ולאור המשך ההגבלות במשק - הוחלט על הארכת תוקף נוספת של אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ביום 30 באפריל 2020, עד ליום 31 במאי 2020. חוזר ברית פיקוח מס׳ 55/20
מצ״ב חוזר אגף רישום והסדר מקרקעין שהוציא לאחרונה הוראות נוהל בעניין אישורי מס רכוש וקובע כי בנושאים הבאים לא יידרש אישור מס רכוש לצורך רישום בלשכת רישום מקרקעין (טאבו).
לאור המצב, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, רשות מקרקעי ישראל תיתן מענה בעת זו אך ורק לפניות דחופות.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, סיכמו כי החל מחודש מרץ לשנת 2019 החקלאים יכולים להגיש בקשות להלוואות במסלול הייעודי לחקלאות, במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
להלן ריכזנו עבורכם את ההמלצות וההנחיות השונות הנוגעות לציבור בכלל ולציבור החקלאים בפרט.
במידה ועובד פלסטיני מסיים את עבודתו בארץ ומעוניין לשוב לביתו, על המעסיק לדווח על כך ולהיות אחראי להבאת העובד למעבר הגבול. במקרה שהעובד סיים את עבודתו אצל מעסיקו ומבקש לעבור למעסיק אחר בענף החקלאות, יש לבצע את הפעולות הבאות: על המעסיק החדש להיות בעל היתר העסקת עובדים פלסטינאים בתוקף שהונפק ע״י רשות האוכלוסין. על המעסיק החדש למלא את טופס בקשה והתחייבות להלנת עובדים המצורף, כולל פרטי המעסיק הקודם ובצירוף פרטי כל העובדים ולדווח על כך למשרד החקלאות באמצעות כתובת המייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.