בואו נחסוך לחקלאים 44 מיליון ₪ מיידית! ועוד הרבה יותר... / שמואל גלנץ, עו״ד

21 יול 2022 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

לפני סגירה, "בדקה ה-90" מופנית תשומת הלב של הגורמים הרלוונטיים כדלקמן:

ברפורמה 2 נושאים הקשורים לעלות העבודה של עובדים זרים:

 1. האגרות המשולמות לרשות האוכלוסין.
 2. הסכום המותר לניכוי בגין מגורי עובד זר.
 • לקבלת היתר להעסקת עו"ז נדרש החקלאי לשלם מידי שנה בגין כל עובד 3 סכומים (בנוסף לסכום חד פעמי של 180 ₪ עם הגעת העובד).
  180 ₪ - היתר – ויזה.
  1,200 ₪ אגרה שנתית.
  620 ₪ אגרת בקשה.
  במסגרת הרפורמה אמורה להתבטל החובה לשלם אגרה שנתית וכן חובת תשלום אגרת בקשה לכל עובד. תיוותר חובה לתשלום אגרת בקשה אחת לכל מעסיק.
  לפי הפירסום חובת התשלום הרגיל להעסקה בשנת 2023 נותרת על כנה. שכן ביטולן של החובות כנ"ל יחול למעשה רק משנת ההעסקה 2024.
  לקראת סוף שנה זו, בעוד כ-3 חודשים ידרשו החקלאים לשלם את האגרות כדאשתקד. היינו תשלום מלא ורגיל.
  בחשבון גס משמעות "הדחייה" עולה כדי 48 מיליון ₪ לכלל המעסיקים
  (בהנחה של 28,000 עו"ז וכ-4,500 מעסיקים בענף).
 • הרכיב השני בו טיפלה הרפורמה הוא הסכום המותר לניכוי בגין מגורי העו"ז.
  ברכיב זה, אם יעודכן, שווי החסכון הוא כ-500 ₪ לחודש ובמצטבר לכלל החקלאים המעסיקים עו"ז הוא עומד על סכום של 160 מיליון ₪ לשנה.
  מתבקש טיפול נמרץ ואינטנסיבי במסגרת משרדי הממשלה וועדות הכנסת הרלוונטיים.
 • לא מיותר להזכיר שלמרבה הצער רכיבים דומיננטיים נוספים המרכיבים את עלות העבודה של עו"ז לא טופלו, בהם החובות מצווי ההרחבה לפנסיה (כ-9,500 ₪) לתשלום דמי הבראה (כ-2,600 ₪) לענף החקלאות (כ-8,000 ₪) לעובד לשנה. כך גם לא טופלה החובה לשאת ב-2/3 מעלות הביטוח הרפואי לכל עובד ( 800 ₪) לשנה לכל עובד.
 • עוד יוזכר כי עניין העובדים הפלסטינים כלל לא עלה לדיון, שם בין היתר נדרשים המעסיקים לשלם כל חודש כ-3% מהשכר ל"קרן השוואה" (כ-18 מיליון ₪ לשנה !!!) בקופת "דמי מחלה" ההיסטורית שברשות האוכלוסין צבורים למעלה מ-90 מיליון ₪ שנגבו מחקלאים מעסיקי פלסטינים ולא הועלתה בדיונים תביעה קטגורית להשבתם למי שמהם נגבה הסכום.

לסיכום:

 • משקיימות הסכמות עם הממשלה על רפורמה, נדרש תיקון/שיפור, במסגרת ההסכם: החלת הפטור בעניין האגרות כבר לשנת ההעסקה 2023 ועדכון הסכום המותר לניכוי בגין מגורים.
 • נדרש המשך מאבק לעניין שאר רכיבי עלות אחרים בהם מחויבים המעסיקים.
 • נדרשת התייחסות לעלויות העסקת פלסטינים.

הכל על רקע העובדה כי מרכיב העבודה בענפי הצומח האינטנסיביים הינה התשומה המשמעותית ביותר (לעיתים פי 3 מעלות המים).

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.