טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות / בועז מקלר רו"ח אריאל וייל מנהל תחום רמ"י

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות"

המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021.

פרק 8.10 לקובץ החלטות המועצה קובע תנאים לשימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב.

סעיף 8.10.5 קובע שבעד השימושים הנלווים ישולמו דמי חכירה בכפוף להנחות אזור.

סעיף 10 בנוהל "B37.04 תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" קובע שערך הקרקע לביצוע העסקה ייקבע על בסיס שומה מטעם השמאי הממשלתי. למיטב ידיעתנו, עד מועד פרסום ההודעה הנ"ל ערך הקרקע נקבע לפי שומה פרטנית.

המדובר איפוא בהקלה בהקצאת הקרקע והסדרת השימושים בנחלות.

יצויין שהשימוש בטבלאות ערכים היה מנגנון מקובל מקדמת דנא, המקל מאד על תהליכי העבודה מול רמ"י. מועצת מקרקעי ישראל הסמיכה את רמ"י לגבות תשלומים לפי טבלאות ערכי קרקע בנושאים רבים ומגוונים:

 • הקצאות בפטור ממכרז – פרק 4.20 לקובץ החלטות המועצה
 • בהקניית בעלות על נכס מקרקעין למטרת מגורים שגודלו אינו עולה על 1,000 מ"ר – פרק 5.1.6 לקובץ החלטות המועצה.
 • בשיווק מגרשים ביישובים הבדואים בנגב – פרק 6.5.5 לקובץ החלטות המועצה
 • במתן תמורות לתושבי הפזורה מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב המסדירים התיישבותם – טבלת שווי מחוברים – סעיף 6.5.16 לקובץ החלטות המועצה.
 • בבניה למגורים במושבים ומושבות – פרק 8.3 סימן ו' נקבע בסעיף 8.3.33 ש"ערך הקרקע לעניין סימן זה ייקבע על פי הכללים הנהוגים ברשות. הרשות רשאית לקבוע טבלאות ומחירונים לערכי קרקע. " .
 • כנ"ל לגבי בניה בקיבוצים לפי פרק 8.4 סימן ב', סעיף 8.4.3:"ערך הקרקע לעניין סימן זה ייקבע על פי הכללים הנהוגים ברשות. הרשות רשאית לקבוע טבלאות ומחירונים לערכי קרקע" .
 • פרק 8.8: מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים במושב ובקיבוץ.

לעומת זאת בהחלטות מועצה רבות אחרות לא צוינה כל אפשרות לשימוש בטבלאות ערכי קרקע במגוון נושאים מרכזיים הנוגעים להתיישבות – מושבים וקיבוצים:

בנושאים אלו נוהגת רמ"י להזמין שומות פרטניות, במסגרת תהליך מייגע בפני עצמו; הפקת השומות גורם להתארכות רבה מאד, עד שנים ממועד פתיחת התיק. היה ראוי לשנות את החלטות המועצה ואת נוהלי רמ"י להקלת התהליכים והקטנת החיכוך המייגע בין החוכרים לבין הרשות.

להלן הנושאים העיקריים המוצעים:

 • פרק 8.3 סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלות במושבים.
 • פרק 8.4 סימן ג': בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים.
 • פרק 8.4 סימן ד': עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים - שיוך דירות בקיבוצים.
 • פרק 8.4 סימן ה': עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים - רכישת הזכויות למגורים על ידי האגודה (קיבוץ).
 • פרק 8.6 : בנייה למגורים בהרחבה קהילתית במושב או בקיבוץ.
 • פרק 8.7: הקצאת קרקע להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה ביישובי נגב וגליל.
 • פרק 8.9: תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.
 • פרק 8.11: שימושים שאינם חקלאיים בשטח מחנה הקיבוץ.
 • פרק 8.12: החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת יישוב חקלאי.

לעניין זה ראו גם חוזרנו מס' 34/2021 "תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים בחלקות המגורים" .

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.