מגבלות באשר לסמכות רשם האגודות השיתופיות לבצע תיקונים בתקנון הקיבוץ ללא קבלת אישור האסיפה הכללית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עתירה מנהלית כנגד רשם האגודות השיתופיות וכנגד קיבוץ שדה בוקר, שעניינה בשאלה אימתי יש לרשם האגודות השיתופיות סמכות לשנות את נוסח תיקון תקנון האגודה אשר התקבל באסיפה הכללית, מבלי לקבל את אישור האסיפה הכללית לשינויים אלה.

הרקע

כידוע, ישנם שני מסלולים לתיקון תקנון אגודה שיתופית - דרך המלך, של הבאת נוסח התקנון המוצע בפני האסיפה, וככל וזה מאושר העברתו לאישור הרשם, ואפשרות נוספת, השמורה למקרים מיוחדים, של אישור נוסח התקנון מראש ע"י הרשם, ורק לאחר מכן להביאו בפני האסיפה.

בשנים 2014-2015 התקבלה באסיפה הכללית של קיבוץ שדה בוקר החלטה על תיקון התקנון, ולאחר מכן פנה הקיבוץ לרשם האגודות השיתופיות, על מנת שיאשר את התיקון.

גורמי הרשם העבירו הערות לנוסח התיקון שהתקבל באסיפה, ולאחר שגורמי הקיבוץ תיקנו את הנוסח בהתאם להערות - אושר התיקון לרישום.

במקרה שלפנינו, אחד החברים עתר לביהמ"ש כנגד הקיבוץ וכנגד רשם האגודות השיתופיות, וטען, בין היתר, כי התיקונים שבוצעו בעקבות הערות הרשם היו תיקונים מהותיים, כך שהיתה חובה להעלותם בפני האסיפה הכללית מחדש.

דיון והכרעה                                                                                  

בית המשפט סקר את ההוראות החוקיות הנוגעות לנושא של שינוי התקנון באגודות, כדי להכריע האם במקרה זה פעלו גורמי הרשם בהתאם לסמכות המוקנית לביצוע תיקונים מהנוסח שהובא ואושר באסיפה הכללית או שמא חרגו מסמכותם.

כאן המקום לציין, כי הבסיס להליך זה של שינוי הנוסח שאושר באסיפה, המקובל מאוד בהליכי שינוי תקנון באגודות, נסמך על הוראות תקנה 7(ה) לתקנות האגודות השיתופיות (יסוד) ולפיה מגישי הבקשה לתיקון התקנון לרשם "רשאים על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין".

עמדת הרשם בהליך היתה, שלא רק שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות העניין הוא רשאי לאשר בלא אישור האסיפה, אלא גם שינויים המחוייבים על פי דין התקבלה באופן חלקי, תוך שבית המשפט אבחן בין מצב של השמטת חלקים המנוגדים לדין אשר הינו בסמכות הרשם, לבין הצעת ניסוח חדש תחת הניסוח שלא ניתן לרושמו מפאת היותו נוגד את הדין – אשר ככלל יצריך את אישור האסיפה (למעט אם מדובר גם כן, בשינוי נוסח וסגנון שאינו משנה את מהות העניין).

כך לדוגמא, באם נקבע באסיפה שחברים חדשים לא יוכלו להשתתף באסיפות הכלליות העוסקות בעניינים הנוגעים לזכיותיהם וחובותיהם של החברים הותיקים, קביעה המנוגדת לדין, נדרש יהיה לאשר באסיפת הכללית מהו ההסדר החליפי שייקבע מבין מספר אפשרויות חוקיות לפתרון.

לאור התנאים האמורים לעיל, בחן בית המשפט שישה תיקונים לגביהם טען העותר כי הם חורגים מגדר סמכותו של הרשם, ומצא כי בעוד שארבעה מבין התיקונים שבוצעו נעשו בסמכות, בשניים מהם אכן חרג הרשם מסמכותו, כיוון והתיקון אותו הציע לתקנון בחר אחת מבין האופציות החוקיות בהן יכול היה הקיבוץ לבחור, ומשכך נדרש היה לאשר תיקונים אלה באסיפה.

לאור האמור, קבע בית המשפט, כי הסעד הניתן הינו בטלות יחסית של הסעיפים האמורים, בטלות אשר תתבצע באופן הבא: ככל ותתכנס האסיפה בחצי השנה הקרובה ותאשר את השינויים יראו את השינויים כחלק מנוסח התקנון, ככל ולא יאושרו הסעיפים הם יתבטלו באופן אוטומטי.

סיכום

העתירה התקבלה בחלקה, בנסיבות אלו נקבע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

עת"מ )(ירושלים) 28639-06-19 פלוני נ' רשם האגודות השיתופיות , פס״ד מיום 28/12/20

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.