מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח מכתב לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, השר משה כחלון, בו הוא מתריע כי מרבית הצעות ההחלטה הכלולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה להיום, 10/10/2018, לרבות הצעות 747 עד 759, כורכות שינוים שיחלו בקודקס כמעשה של הצבת העגלה לפני הסוסים.

למעשה, הצעות אלו עושות מחטף - "קיצור דרך" - אשר יש בו על פניו נסיון פסול להשפיע על הקודקס לכשיפורסם. הצעות אלו למחיקת החלטות, "איחוד נוסחים" וכיוצ"ב, מתיימרות להיות החלטות טכניות בלבד, אולם הן כוללות בתוכן גם שינויים מהותיים רבים.

 

בין ההחלטות: הגדלת מכסת בני מקום במכרזי הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית ב' וביישובי המיעוטים וקביעת תנאי הקצאת קרקע למקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל.

מצ״ב החלטות מועצה שנחתמו / עודכנו נכון לתאריך 14/03/2018


מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי לשר האוצר- הצעת ההחלטה להעברת הבעלות של בעלי זכויות עירוניים, על הקרקע ללא תמורה מהווה אפליה קיצונית וחמורה של חברי המרחב הכפרי.

מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון, הערות להצעות ההחלטה  לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה ליום ב׳ 18/09/17.

בראשית מכתבו מוחה עו״ד קוכמן על הזמן הקצר המוקצה לקבלת הערות להצעות ההחלטה. לדבריו, מצופה מתאגיד שלו סמכות לקבוע ו/או לשנות מדיניות בתחום המקרקעין שיפיץ את כוונתיו מספיק זמן לפני הישיבה על מנת שכל בעל עניין יוכל ללמוד את ההצעות, להבין את משמעותם ולהתייחס אליהם ברצינות. הגיע הזמן שהשקיפות בעבודה תעשה במלוא מובן ההתכוונות ולא רק בהצהרות שאין מאחוריהם דבר.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה  עקרונות להקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודות חקלאיות, כפי שגובשו בדוח מפורט על ידי צוות שהוקם לנושא משנת 2015 בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי,  העביר, בשם התנועות המיישבות,  את מחאתן לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון, מהעובדה שרמ"י לא מפיצה את המסמכים הרלוונטים לישיבותיה בזמן בניגוד לחוק ולפסיקת בגץ.

במכתבו לשר האוצר  מביע עו"ד קוכמן בשם התנועות המיישבות שורה של הסתייגויות להצעות החלטה שידונו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10/05/17 .

בין היתר תעסוק המועצה בסוגית העברת בעלות בקרקע.

  • מועצת מקרקעי ישראל קבעה:  הקצאת קרקע לאנרגיה סולארית תיעשה במחיר אחיד שיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל וינוע בין 15,000 ₪ ל- 25,000 ₪ לדונם ויתנהל הליך תחרותי על תעריף החשמל;
  • מועצת מקרקעי ישראל אישרה ככלל כפל הנחות במחיר הקרקע לחיילי המילואים;
  • המועצה ערכה שינוי במדרג ההנחות לבני מקום בישובי מיעוטים

בהחלטות:

  • המועצה קבעה הוראות מעבר להחלת  החלטה  שבוטלה בנושא הקניית בעלות בקרקע, במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל
  • בנוסף אישרה המועצה הצמדת עסקות התעסוקה במשבצות של ישובים חקלאיים למפת העדיפות למגורים ולא למפת העדיפות של משרד הכלכלה (חוק עידוד השקעות הון בתעשייה) כפי שהיה נהוג עד כה.

בהחלטות:

  • בשורה לתושבי ישובים גדולים בתחום מועצות אזוריות : במכרזי מחיר למשתכן ניתן יהיה להקצות את כל יחידות הדיור המיועדות לבני מקום, בהתאם להחלטות המועצה, לבני הישוב בו מוקם הפרויקט.
  •  המועצה אישרה השכרה של שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה במושבים
  • פרסום מכרזים

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237