זכויות הצבעה שוות בין נחלות /מיכל בוסל,עו"ד ענבל זוסמן, עו"ד

עו״ד ענבל זוסמןעו״ד מיכל בוסל

לפני כשנה נחתם על ידי שר הכלכלה צו המאפשר לאגודות המסווגות כ"מושב עובדים" לתקן את תקנון האגודה ולקבוע שוויון בזכויות ההצבעה בין הנחלות במושב (ראו גם חוזר משרד מס' 20/16 בנושא).

בעבר, עמדת רשם האגודות היתה כי כל חבר הינו בעל זכות הצבעה אחת כך שלנחלות בעלות חבר אחד היתה זכות הצבעה אחת בעוד שלנחלות שכללו יותר מחבר אחד היה מספר גדול יותר של זכויות הצבעה, בהתאם למספר החברים שכללה הנחלה (ועד שישה קולות במקרים של שלושה דורות נשואים). מצב זה, יוצר חוסר איזון במספר הקולות וחוסר שוויון בזכויות ההצבעה בין הנחלות.

הצו החדש קבע כי לכל נחלה יהיו שישה קולות (מספר החברים המקסימלי האפשרי לנחלה) שיחולקו באופן שוויוני בין חברי האגודה הקשורים אל אותה נחלה, בהתאם למנגנון חלוקה המפורט בצו.

הצו לא שינה באופן אוטומטי את התקנונים של מושבי העובדים וההוראה הקבועה בצו לא מחייבת את המושבים באופן גורף. על מנת לשנות את זכויות ההצבעה באגודה כך שיהיו מאוזנות בין הנחלות בהתאם לקבוע בצו, נדרש תיקון של תקנון האגודה תוך קביעת סעיפים ספציפיים המסדירים את הנושא.

ייתכן כי חלק מהמושבים סברו כי כניסת הצו לתוקף פתרה את בעיית חוסר השוויון בהצבעות ולכן לא פעלו לשינוי התקנון שלהם לשם החלת הוראות הצו.

למיטב ידיעתנו, רק מושב אחד, המיוצג על ידי משרדנו, סיים את הליך תיקון התקנון שלו בהתאם לצו.

אנו סבורים שיש יתרונות רבים לביצוע שינוי בתקנון והתאמתו להוראות הצו.

לאור האמור, אנו ממליצים לכל אגודה לבחון את תיקון התקנון שלה על מנת שהצו יחול עליה וכך ההצבעות בה יהיו שוויוניות ומאוזנות.

חוזר מס׳ 23/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

 

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237