דחית עתירה של מועמדים לקבלה ביישוב, שמועמדותם נדחתה על ידי וועדת הקבלה האזורית וע"י וועדת ההשגות / מנחם גדרון, עו״ד

מנחם גדרון, עו״ד מנחם גדרון, עו״ד

בית משפט לעניינים מנהליים דחה עתירה של מועמדים לקבלה ביישוב צורית, שמועמדותם נדחתה על ידי וועדת הקבלה האזורית וע"י וועדת ההשגות לפי תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות.

נקבע כי לאור התנהלותם של העותרים במשך השנים, אשר גרמה לחיכוכים רבים ביישוב, והעובדה שהעותרים לא לקחו אחריות ולא שינו את התנהגותם, ישנו חשש ממשי לפגיעה במרקם החברתי תרבותי של היישוב ולפיכך מועמדותם לישוב צורית ועתירתם נגד ועדת ההשגות נדחתה.

מדובר בעתירה מנהלית שהוגשה כנגד וועדת ההשגות על פי פקודת האגודות השיתופיות, וועדת הקבלה האזורית – משגב, ונגד ועד הנהלת היישוב הקהילתי צורית.

העתירה הינה נגד החלטת וועדת ההשגות אשר דחתה את ההשגה על החלטת וועדת הקבלה האזורית, אשר לא אישרה את קבלת העותרים לחברות ביישוב צורית.

המדובר במשפחה המשתייכת לחסידות חב"ד, אשר התגוררה בשכירות ביישוב צורית, במשך למעלה משמונה שנים, שהינו ישוב פלורליסטי באופיו. במהלך השנים, נוצרו חיכוכים רבים בין אב המשפחה לבין תושבי היישוב וועד ההנהלה, על רקע התנהלותו ביחס לאופי בית הכנסת ביישוב, ופעילות דתית שביצע בישוב לאורך השנים ביישוב.

החיכוכים גרמו לקרע בין התושבים, נוצרו בישוב שתי קבוצות שלא הצליחו לפעול יחד במבנה בית הכנסת. חיכוכים נוספים היו באשר לבחירת וועדת בית הכנסת, ובאספות הכלליות של האגודה, אשר עסקו בנושא בית הכנסת, ובפעילות חב"ד ביישוב.

ניסיונות גישור ופישור בין הצדדים לא עלו יפה, כאשר אב המשפחה סירב ליטול חלק בהליכים אלו, ולהכיר בחלקו ביצירת הקרע.

כאשר המשפחה בקשה לרכוש בית ביישוב, בוצע הליך היכרות ביישוב, לאחריו הופנתה המשפחה לוועדת הקבלה האזורית, בהתאם לחוק. לאחר דיון בוועדת הקבלה האזורית, נקבע פה אחד כי המשפחה אינה מתאימה לקבלה ליישוב, ועל כן נדחתה מועמדותה, הן על רקע אי התאמתם לחיי קהילה, בהתאם לחוות דעת של מכון אבחון, והן על רקע החשש מפגיעה במרקם החברתי תרבותי של היישוב.

המועמדים השיגו על החלטת ועדת הקבלה בפני וועדת ההשגות שהוקמה לפי תיקון 8 לפקודות האגודות השיתופיות. המדובר בוועדה בלתי תלויה המורכבת מנציגי ציבור. ועדת ההשגות, דחתה  את ההשגה ואישרה את החלטת ועדת הקבלה האזורית פה אחד. נקבע, כי יש לדחות את קבלת העותרים לאגודה, על רקע החשש לפגיעה במירקם החברתי-תרבותי של היישוב. עוד נקבע כי הדחייה אינה מבוססת על אורח חייהם של העותרים, אלא על התנהלותם לאורך השנים.

העותרים טענו בעתירה שהגישו לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, כי החלטת וועדת הקבלה וועדת ההשגות נגועה באפליה על רקע היותם של העותרים חסידי חב"ד, אשר התגוררו ביישוב שהינו חילוני באופיו. לטענתם, הסיבה האמיתית לאי קבלתם הוא החשש מפני התחרדות היישוב.

העותרים טענו לפגמים שונים שנפלו הן בהחלטת וועדת הקבלה והן בהחלטת וועדת ההשגות, וכן טענו לחוסר סבירות, כאשר השיקולים לא אוזנו כראוי על ידי וועדת ההשגות.

בית המשפט דחה את העתירה על כל חלקיה, בין היתר  מן הטעמים הבאים.

ראשית, בית המשפט קובע שהנחת המוצא של העתירה, לפיה מדובר באפלייה על רקע השקפה, או השתייכות דתית – נדחית על ידו. בית המשפט קבע כי הוא מתרשם שוועדת ההשגות החליטה לדחות את ההשגה, בשל התנהלות העותרים וללא קשר להשקפתם או השתייכותם הדתית.

בית המשפט קבע, כי החלטת וועדת ההשגות הסתמכה על צבר של מקרים שיצרו כולם יחד תסיסה וקרע חברתי, שהעותרים לא היו מודעים לה, לא הכירו בתרומתם לקרע, ולא פעלו לתיקונו.

באשר לעילה של פגיעה במרקם החברתי-תרבותי. בית המשפט קיבל את הטענה לפיה גם אם מרקם צורית לא כתוב במפורש בתקנון, הרי שלצורית יש מרקם חברתי שנוצר במשך השנים, וגם מופיע בחזון צורית, וישנו חשש כי העותר יפגע במרקם זה, לאור התנהלותו עד כה.

באשר להרכב וועדת הקבלה, נקבע כי אין פגם בכך שנציגי היישוב חברים בוועדת הקבלה, שכן ההרכב קבוע בדין. אולם בכל מקרה, מורכבת וועדת ההשגות מחברים מתחומים שונים, שכולם אובייקטיבים ואין להם נגיעה אישית או קרבה לצדדים.

באשר לסבירות החלטת וועדת ההשגות, נקבע כי החלטתה מאוזנת כראוי, והעובדה שהעותרים חיים שנים רבות ביישוב, והם יאלצו לעזוב על הקושי הכרוך בכך לאחר שנים רבות אכן מטרידה, היא שנות מגורים הרבות  תרמו להיכרות המעמיקה של היישוב עם העותרים, ובשים לב להתנהלותם לאורך השנים, הכף נוטה לדחיית מועמדותם.

לבסוף, בית המשפט מזכיר את ההלכות של בית המשפט העליון לפיהן ככל שהחלטה בעניין קבלת מועמדים ליישוב התקבלו כדין ובסמכות, ולא נפלו פגמים בהליך הקבלה, בית המשפט ימעט להתערב בהחלטות כאלה, לאור הזכות של יישוב לשמור על אופיו וצביונו ייחודי.

עת"מ (חיפה) 14720-07-21 רוזנברג נ' וועדת ההשגות ואח' (18.1.2023)

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.