תנועת האיחוד החקלאי תנועת האיחוד החקלאי

במענה לקול קורא להתייחסות הציבור של הוועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי בנחלה (הקלק/י לעיון) בנוגע להחלת הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים, השכרת יחידות המגורים בחלקת המגורים והוספת שימושים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים והשימושים המתאימים לכך - הגישה תנועת האיחוד החקלאי לועדה נייר עמדה בנוגע לנושאים הללו.

בנוגע לשימושים החקלאים מציין מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, כי באופן שונה מהמקובל עד כה, לדעתנו יש לראות בפעילויות שיפורטו להלן חלק מובנה מהשימושים החקלאיים. כל בעל זכות בנחלה ראוי כי יהיה זכאי לעשות שימוש כזה גם בהתאם לחוק התכנון והבנייה, וזאת מבלי שיידרש ממנו תשלום בגין "תוספת" לשימוש זה. מדובר על שימושים שהם חלק אינהרנטי מעיסוקו החקלאי והם יכולים לחזק את אפיקי מקורות הכנסתו.

בנוגע ל״שימוש ביתי" מציין עו״ד קוכמן כי על פי החלטה 1472 שימוש עסקי הנעשה על ידי חבר הקיבוץ בדירת המגורים שבה מתגורר חבר הקיבוץ או במבנה פנוי ששטחו לא יעלה על 25 מ"ר לשימושו לא יהיה כרוך בתשלום.
בדומה לחבר הקיבוץ ראוי לאמץ החלטה זו גם למשק המשפחתי במושבים ובכפרים השיתופיים. כך יותר שימוש לצורך משרד, מספרה, חדר טיפולים וכל שימוש אחר שעומד בהוראות חוק התכנון ובנייה.

באשר לאזור המגורים בנחלה מוסיף מזכ״ל האיחוד כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל הנוגעות לנחלה ולבעלי הזכויות בה נותרו נוקשות והגיע העת לחשב מסלול מחדש בנושא זה ככל שהדבר נוגע לאזור המגורים.

בנוסף, בנוגע להחלת הנחות אזורי עדיפות לאומית -ההפליה במתן הנחות לפי אזורי עדיפות שפוסחת על המרחב הכפרי מקוממת ואין לה הצדקה והיא חייבת להיפסק לאלתר. יש להחיל בגין כל שימוש שבגינו יוחלט לגבות תשלום את ההנחות הניתנות לאזרחי המדינה על פי אזור העדיפות שבו הם גרים.

ובאשר לקרקע עירונית כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל - חלקים נרחבים ב"שטח המחנה" ובוודאי באזור המגורים בחלקה א' מוגדרים על פי חוק כ"קרקע עירונית" . לכן יש לנהוג בשטחי המגורים בנחלות על פי החלטות לשינוי ייעוד וניצול על בסיס נקודת מוצא חוקית שהם "קרקע עירונית". בהתאם ראוי להגמיש פרשנות רמ''י ביחס לשימושים המותרים בשטחי המגורים בנחלות, ולאפשר שימושים כמו בשטחי מגורים עירוניים, כל עוד הם מותרים לפי חוק התכנון והבנייה.

לבסוף ביקש מזכ״ל התנועה להזמינו לוועדה על מנת להציג ולהבהיר דברים אלה ודברים נוספים בפני חבריה.

נייר העמדה המפורט - מצורף כקובץ pdf.

 

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.