הודעות

תכנית פיתוח הכפר -  נוהל תמיכה לשנים 2018-2019. משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל תמיכה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ובהתאם להוראת תכ"מ 6.2.1. משרד החקלאות נותן אורכה ודחה עד ל 31/5/18 את התאריך האחרון להגשת בקשות; נוהל של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר אגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות
היום (18/3/2018) פורסם כי נחתם צו הרחבה ע"י שר העבודה להסכם קיבוצי בנוגע להקטנת שבוע העבודה מ 43 שעות ל 42 שעות  (182 שעות בחודש עבודה במקום 186 שעות) תחולה מ 1 באפריל 2018.
מצ״ב החלטות מועצה שנחתמו / עודכנו נכון לתאריך 14/03/2018
לחקלאים המעוניינים לקבל המלצה למתן היתר לעסקת עובדים זרים לשנים הבאות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכבד להודיע בזאת על עריכת מיפוי ממוחשב במהלך 2018 של שטחי המשקים החקלאים המשמשים לגידולי הצומח. נתוני המיפוי ישמשו לצורך עריכת מפקד עובדים זרים כבסיס נתונים למתן המלצה לקבלת היתר להעסקת עבדזר בחקלאות לשנים הבאות כפי שיקבע במפקד.
מצ"ב תזכיר חוק שבא לשנות את דרכי סמכות הערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושא פירוקים ובוררויות ולהעבירם מבג"ץ ושר הכלכלה בהתאם לבית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים.
פורסם קול קורא לתמיכה לפעולות שימור קרקע ומים בשטחים חקלאיים לשנת 2018. התמיכה מתבצעת בחמישה מסלולים שונים המפורטים בקישור הנ"ל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.