נוהל תמיכה ישירה בריסוק גדמי מטעים

22 אוג 2022

לצורך צמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי ולמניעת שרפות באופן כללי, מפרסם משרד החקלאות נוהל תמיכה במגדלי מטעים שירסקו  את הגדמים ולא יעבירו אותם למפחמות ולא ישרפו אותם.

בנוהל זה תיתן תמיכה ישירה לחקלאים המחושבת לפי דונם נטוע שנכרת. התמיכה תינתן רק למגדלים שביצעו כריתה, וריסוק ולאחר מכן פיזור או הובלת הרסק לאתר מורשה. 

התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק, הפיזור או השינוע ובתנאי כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם מלא עם הוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו.

 

התקציב וגובה המענק

א.      נוהל זה מעמיד מסגרת תקציב בסך של עד 10 מלש"ח במהלך שנת 2022, כשהארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד.

ב.       גובה התמיכה יעמוד על 1,000 ₪ לדונם למבקש לנושא מטעי הדרים ואבוקדו ולמטעים אחרים 750 ₪ לדונם.

ג.        יובהר כי התמיכה תינתן לעצי מטעים בלבד (ללא שיחים)

ד.       ניתן להגיש בקשות לכריתה וריסוק שבוצעו לאחר מועד פרסום הנוהל. מועד קובע יהיה 21.8.2022.

ה.      התמיכה תינתן בדיעבד כלומר לאחר שהמתכנן המחוזי ביקר בשטח שנעקר והוכח להנחת דעתו כי הכריתה בוצעה ונעשה פיזור בשדה.

ו.        מועד אחרון להגשת בקשות 30.10.2022.

ז.        התמיכה תינתן בשיטת כל הקודם זוכה.

 

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.