נהלי תמיכה מנהליים לחקלאים (לפי ענפים) לשנת 2018

מצ"ב חמשה נהלים מתמשכים לפרסום סופי לציבור וקליטת בקשות במחוזות.

כידוע נהלים אלו פורסמו לראשונה 2017 (נוהל פסולות חקלאיות פורסם לראשונה ב 2016) בנהלים אלו קיימת יתרה תקציבית, שמאפשרת המשך תמיכה גם בשנת 2018.

נערכו שינויים קלים בנהלים בהתאם למפורט מטה:

1. נוהל בריכות פתוחות (מדגה) – התווספה הכרה בהוצאות תכנון מיום פרסום הנוהל (אוגוסט 2017)
2. מרסקות גדמים ומפחמות ידידותיות לסביבה - במפחמות ידידותיות לסביבה הוכרה השקעה מקסימאלית כמו במרסקות גדולות.
תקציב למרסקות גזם קטנות : לאחר תיאום עם המשרד להגנת הסביבה סוכם כי, ניתן יהיה להגיש בקשות בנוהל של פסולות חקלאיות, גם למרסקות גזם קטנות, בהיקף תקציבי שלא יעלה על 1 מיליון ש״ח.
לפיכך, ניתן להגיש בקשות החל מתחילת שבוע הבא (21/1/18) . (הודעה של צביקה כהן, סמנכ״ל בכיר למימון והשקעות)
3. פסולת חקלאית - הנוהל שהוגדר בתחילה לשלוש שנים עד סוף שנת 2017 הורחב ל 3 שנים נוספות. טרם התקבל אישור סופי לקליטת בקשות למרסקות גזם קטנות.
4. סיוע בטיפול בשפכי רפתות- אין שינוי משמעותי
5. נוהל תמיכה ישירה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים – אין שינוי משמעותי

עודכן לאחרונה ב חמישי, 18 ינואר 2018 22:34

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.