הוסף למועדפים
מפת אתר
קישורים
יצירת קשר
יום שישי 21 נובמבר 2014

הרשם/י לעדכונים

מגזינים באתר האיחוד החקלאי

קו למושב

יבול שיא

  גלריית תמונות
Click to view album: תמונות נוף


מאלבום: תמונות נוף
תמונות נוף מרחבי הארץ

   

מהבלוגים האחרונים

 
     

רוב מהומה על לא מאומה

03/08/2014 11:02 |

הבלוג של בארי הולצמן

בארי הולצמן

החצר הקיבוצית גועשת: שיוך קנייני, שיוך חוזי, שיוך הוני, חלופת "0" ועוד כהנה וכהנה. צוות (בנצי) ליברמן, אשר התחייב לנסח את המלצותיו עוד ב 19.11.2013 סיים סוף סוף את דיוניו ואת קרבות ההתשה שניהל מולו מזכיר התנועה הקיבוצית איתן ברושי והצעותיו יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל בעוד כשבוע. האמנם דרך הייסורים של ההמלצות הולכת ומסתיימת ? לא הייתי מהמר על כך.

בשבוע הבא: האם יושמו המלצות מבקר המדינה בפיקוח מחירי המזון ומוצרי החלב?!


הסתיימו העיצומים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר


קו למושב, גיליון 858 - 20/11/14


ח"כ בר-לב, יו"ר משותף של השדולה החקלאית על אישור הצעת חוק פערי התיווך בחקלאות בוועדת שרים לחקיקה: "הדרך האפקטיבית להורדת מחירי הפירות והירקות"


האיחוד ברשתות החברתיות

youtube
ראשי תנועות ההתיישבות והחקלאים לשרי האוצר והתשתיות: "לא ניתן לקיים חקלאות במחירי המים בישראל!"

ראשי תנועות ההתיישבות שלחו מכתב דחוף לשרי האוצר והתשתיות בדבר מחירי המים לחקלאות ומהותו - קריאה לתכנון מחדש של מבנה משק המים, פתיחת הסכם המים בחקלאות וכן ביטול העלאת תעריפי היטל ההפקה המתוכננים החל מינואר 2015.

לדבריהם: "העלאת מחירי המים, כמו גם העלאת היטלי ההפקה, לא נועדו לשיפור תשתיות המים בישראל, אלא כהכנסות ישירות לקופת האוצר.

אנו מתנגדים לפשרה אליה הגיעו בחמישי האחרון משרד החקלאות ורשות המים. לא ניתן לקיים חקלאות בסכום המופרך של 2.15 לקו"ב הנהוג היום ולא בשום סכום אחר מעליו".

 בקרוב יפוקחו מחירי הפירות והירקות: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק לפיקוח על מחירי פירות וירקות

חיסכון של בין 300 ל-600 ₪ בנטו לכל משפחה - משכורת וחצי בשנה במונחי שכר מינימום

הצעת החוק לפיקוח על פערי השיווק בפירות וירקות, שיזם  יו"ר השדולה החקלאית בכנסת, ח"כ זבולון כלפה בשיתוף עם המועצה הישראלית לצרכנות, התאחדות האיכרים בישראל ומספר חברי כנסת, אושרה לפני זמן קצר בוועדת שרים לחקיקה.

בהתאם לפרסומים קודמים, נקבע כי יש להגיש חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015' (להלן -  חוברת המפקד) עד ליום 18-9-14

הוחלט באופן חריג להודיע בזאת על הארכת מועד להגשת חוברת המפקד, עד ליום 20/11/14

את חוברת המפקד יש למלא בהתאם להנחיות בצירוף כל המסמכים הנדרשים ולהגישה למחוז משרד החקלאות הרלוונטי. ככלל, חוברת מפקד שלא תמולא בהתאם להנחיות ו/או לא תוגש במועד שנקבע לכך, לא תתקבל במחוז ולא תטופל.

משרד רדעי-גדות הגיש תביעה ייצוגית העוסקת בבעלי זכויות בנחלות שביקשו להסדיר את השימושים הלא חקלאים מסוף שנת 2012 על פי החלטה 1265, אך נדרשו לשלם לתקופה ארוכה יותר מ-4 שנים לאחור וזאת בניגוד למה שנקבע.

משרד רדעי-גדות מבקש לצרף תובעים נוספים שנפגעו מאי יישומה של החלטה 1265 כאמור.

פרטים ניתן לקבל מעו"ד דורון רדעי,  בטלפון טל: 03-6969980  או בדוא"ל    dradai@012.net.il

מדיה

ראיון של דודו קוכמן, מזכ״ל האיחוד החקלאי, בתוכניתו של מיכאל מירו, ״בדרך אל הטבע״ ששודרה ברשת ב׳ ביום שבת 15/11/14, בנושא קורס המתכננים למרחב הכפרי שמתקיים בשיתוף עם הטכניון ובהובלתה של פרופ׳ רחל אלתרמן.

  מאמרים וחוות דעת

תיקון תנאי הסף בהחלטה 1355 / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

תיקון תנאי הסף בהחלטה 1355 / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

בימים אלה הוגשה הצעה לתיקון החלטה 1355 (הצעה 527), אשר תידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום 18.11.14.

במסגרת ההצעה לתיקון ההחלטה תדון המועצה בתיקון תנאי הסף להחלטה 1355 ולמעשה מדובר בהקלה משמעותית בחסמי הכניסה ליישום ההחלטה.

התיקון המוצע להחלטה 1355:

התיקון להחלטה עוסק בהקלת התנאים בנושא של רישום חלקות א' בשלמות בלשכת רישום המקרקעין.

בהחלטה 1355 נקבע, כי תנאי הסף ליישום ההחלטה, הינם:

רישום חלקות א' בשלמות בלשכת רישום המקרקעין.

הסדרת שימושים לא מוסדרים ותשלום חובות עבר.


להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, מינהל מקרקעי ישראל, שימושים חורגים, התיישבות, החלטות מועצת מקרקעי ישראל

תיקון פקודת מחלות בעלי חיים- פיצויים בעין בגין המתת בעלי חיים / איילת רייך-מיכאלי, עו״ד

תיקון פקודת מחלות בעלי חיים- פיצויים בעין בגין המתת בעלי חיים / איילת רייך-מיכאלי, עו״ד

לאחר מספר דחיות, צפוי להיכנס לתוקפו, ביום 5.12.14, תיקון לפקודת מחלות בעלי חיים, אשר פורסם ברשומות עוד ביום 7.11.13. מפאת חשיבות הדברים והשלכתם על ציבור רב של חקלאים, ראיתי לנכון להביא בפניכם את עיקרי התיקון, המהווה שינוי משמעותי בהסדרת זכותם של החקלאים לקבלת פיצויים במקרה שהשירותים הווטרינריים מורים להם להשמיד את בעלי החיים שברשותם נוכח מחלה רשומה.

ראשית קובע התיקון, כי לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת, אם שר החקלאות קבע כי לגבי אותו סוג או מין של בעל חיים ולגבי אותה מחלה שבשלה הומת, קיים הסדר ביטוחי נאות לתשלום תגמולי ביטוח ושלפיו השתתפות המדינה בדמי הביטוח היא בשיעור הולם. לפי סעיף זה המדינה תעביר את תשלום הפיצויים לידי חברות ביטוח כשהחקלאים יהיו מחויבים בתשלום שיעור מסוים מהפרמיה. במקרה כזה, החקלאים לא יהיו זכאים לפיצויים מהמדינה אלא רק מחברת הביטוח.

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : חקלאות, משרד החקלאות, קנט

החלטה 1380, חלופת האגודה / חגי שבתאי, עו״ד

החלטה 1380, חלופת האגודה / חגי שבתאי, עו״ד

לאחר חבלי לידה ארוכים נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל המאפשרת את "חלופת האגודה" בכל הנוגע לזכויות הקיבוץ וחבריו בחלקת המגורים. ההצעה נוספת לשתי האפשרויות האחרות העומדות כיום: חתימת חוזה חכירה ישיר בין החבר לבין רמ"י לפי החלטה 751 (בקיבוצים שעומדים בהוראות המעבר) או לחילופין לפי החלטה 1366 (לשעבר 979 ו 1155), והתנהלות לפי המתכונת השיתופית של זכויות בבתי המגורים לקיבוץ.


להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, מינהל מקרקעי ישראל, תכנון ובניה, התיישבות, החלטות מועצת מקרקעי ישראל

למאמרים נוספים
   

פסקי דין

קבלת ערעור על החלטת ועדת ערר לתכנון ובניה- התוכנית ב"שיזף" אינה מאפשרת התיישבות

בית המשפט קיבל עתירה של החברה להגנת הסביבה נגד החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדותה על החלטת הועדה לאפשר "שימוש חורג" במקרקעין ב"שיזף" ע"י הצבת 15 מבנים יבילים בשטח.
עתמ (ב״ש) 12086-12-13 החב' להגנת הטבע נ' משרד הפנים , פס״ד  מיום 02/11/2014


הורד קובץ:
    הקלק/י להורדת הקובץ:

    120861213 (374 KB)

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : התיישבות

המדינה הציבה מבנה ללא היתר- מושב אמציה נמצא אחראי / איתן מימוני

המדינה הציבה מבנה ללא היתר- מושב אמציה נמצא אחראי / איתן מימוני

ביהמ"ש הכיר באחריותו של מושב אמציה למקרקעין, אך הפחית מגובה הקנס אשר הושת על המושב, מכיוון ולממשלה היה חלק משמעותי בהצבת מבנה ללא היתר בשטח המושב.

עפ"א (ב"ש) 27072-07-13 אמציה מושב שיתופי של משקי חרות בית"ר בע"מ נ' מ.י.ו.מ לתכנון ובניה שקמים אשקלון, פס״ד מיום 17/11/2013
באדיבות משרד עו״ד איתן מימוני, שלושהורד קובץ:
    הקלק/י להורדת הקובץ:

    270720713 (77.3 KB)

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, שימושים חורגים

מי יפצה בגין גניבת בקר- המושב? המדינה? הקבלן? / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

מכת גניבות הבקר ברחבי הארץ פוגעת קשות בחקלאים, ואף עולה לעיתים, עד כדי חיסול מפעל חיים. זה עתה הגיע הנושא לפתחו של בית משפט השלום באשקלון* עת נדונה שאלת אחריות המושב לנזקי מגדל בקר בשיעור של 776,811 ₪ כתוצאה מגניבת בקר.

מעשה שהיה כך היה. התובעת הינה חברה העוסקת בגידול בקר לבשר בבעלותו של חבר מושב לכיש (להלן: "המושב"). לתובעת הרשאה לשטחי מרעה באזור המושב ולמושב שטחים חקלאיים שונים הגובלים בשטחי המרעה. התובעת טענה כי שוהים בלתי חוקיים הוכנסו לשטח על ידי המושב או מי מטעמו אשר השכיר את חלקת הפלחה לקבלן, מבלי שאסר עליו להעסיק שוהים בלתי חוקיים. לטענת התובעת, שהיית השוהים הבלתי חוקיים בשטח הנה כר לפעילות פלילית. עוד טוענת התובעת, כי המושב נמנע מלפעול להסרת האיום ומייחסת לו אחריות לנזקיה.

* ת.א. (אש') 505/07 ע.נ.ב. בקר לבשר בע"מ נ' לכיש-מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם בנבו, 26.10.2014, בפני כב' השופט עידו כפכפי).

 

 

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : ביהמ"ש השלום ואח', חקלאות, גניבות מחקלאים, ארגוני מגדלים ומועצות ייצור, בתי משפט

לפסקי דין נוספים

 

האיחוד החקלאי
דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  054-4525492  Site by AtarimTR LTD