הוסף למועדפים
מפת אתר
קישורים
יצירת קשר
שבת 30 מאי 2015

הרשם/י לעדכונים

מגזינים באתר האיחוד החקלאי

קו למושב

יבול שיא

הזמן הירוק

מלוח המודעות

Sort By:
לתבנית שאליה אתה מקשר אין עדיין תבנית מוגדרת
  גלריית תמונות
Click to view album: מחנה הקיץ של תנועת הנוער - 2011


מאלבום: מחנה הקיץ של תנועת הנוער - 2011
מחנה הקיץ של תנועת הנוער של האיחוד החקלאי מיולי 2011. התמונות צולמו על ידי יוחי פיינשטיין מבית יצחק

   

מדיה

פרופ' דני רבינוביץ': "צדק סביבתי וצדק חלוקתי"

 פרופ' דני רבינוביץ':

מתוך הרצאות חודש אפריל של "אתנחתא" בסימן סביבה חכמה שהתקיים ב- 28.4.15. למידע נוסף: http://pausa.tau.ac.il/

התייחסות מועצת החלב לייבוא מוצרי חלב מאירופה


האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?


המשרד להגנת הסביבה מתריע על זיהום אוויר גבוה בנגב ובאזור ירושלים


קו למושב, גיליון 883 -28/05/2015


האיחוד ברשתות החברתיות

youtube
"הגשת התביעה בעניין אגרסקו תועיל לגילוי האמת ולשיפור מצב החקלאים"

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, סבור שהגשת התביעה בעניין אגרסקו תועיל לגילוי האמת ולשיפור מצב החקלאים: "חשיפת התנהלות המדינה בהתרסקותה של אגרסקו מחייב בדק בית בממשלה. אני קורא גם למבקר המדינה לבדוק את סוגית פערי התיווך".

לדבריו, טוב עשו מפרקי אגרסקו בהגשת התביעה נגד המדינה, שכן הדבר יסייע בגילוי האמת.

יום עיון בנושא אתגרי האגודה השיתופית וחבריה

פרשת הנחלה ויורשיה במשק המשפחתי מהווה בשנים האחרונות מקור למתחים בתוך המשפחה על רקע העובדה ההיסטורית שנחלה לא ניתנת לפיצול ולחלוקה ליותר מיורש אחד. 

בשנים האחרונות התקבלו החלטות במועצת מקרקעי ישראל כאלו המאפשרות הסדרים נוספים של הנחלה.

בנוסף סוגיית ההתפרנסות מחייבת מציאת מקורות פרנסה נוספים ובהם כדוגמא פעילות לא חקלאית. ולבסוף סוגיות המיסוי בנחלה מורכבות ומחייבות הבנה והכרה בסוגי המיסים השונים מצ״ב הזמנה ליום עיון בסוגיות חשובות אלו ואחרות לבעלי נחלות ולבני משפחה, בעלי מקצוע וועדי ישובים.

יום העיון שיתקיים ביום ג' 2.6.15 בבית 'חומה'  בסמינר אפעל יעסוק הסדרי ירושה במשפחה, מידע למי שעוסק בפעילות לא חקלאית או רוצה לעסוק בה וכן נושאים מרכזיים נוספים.

עלות יום העיון : לנרשמים והמשלמים עד ה-22.5.15 התשלום הוא 200 ₪. ובהרשמה מאוחרת יותר התשלום הוא 250 ₪.
מספר המקומות מוגבל. כל המקדים להירשם יבטיח מקומו.

 תשלומי מס רכישה

היערכות האגודות וחבריהן לקראת חכירה לדורות הן במסגרת החלטה 823 והן במסגרת החלטה 1355 (979) שביטויה הסופי יהיה גם רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) יחייב המצאת אישורים על כך ששולם מס רכישה כחלק מדרישות הרישום .

התנועות באמצעות ועדת המיסוי הבין מושבית שאנו עומד בראשה מקיימים שיחות עם שלטונות מס שבח מקרקעין במטרה למצוא הליך זריז, קצר ומתחשב בבעלי נחלה שלא שילמו מס רכישה מסיבות שונות. (היו שנים שלא נדרש תשלום כזה וכו')

אנו ממליצים כי האגודות ייפנו לחברים באגודה על מנת שאלו שיש בידם אישור על תשלום, שימציאו העתק ממנו למזכירות האגודה וככל שתקדים אגודה לעשות זאת כך ייטב מצבה מבחינת היערכותה.
משרדי החקלאות והכלכלה: תכנית חדשה לחקלאים תעניק תמיכה נרחבת של כ- 200 אלף ₪ לסיוע בליווי עסקי ושיווקי ומגוון הטבות נוספות

מטרת תכנית הסיוע לחקלאים, שמובילים משרדי החקלאות והכלכלה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לסייע לחקלאים ליהנות מכל היתרונות של עסק חקלאי גדול * האמצעים: שיפור יכולות הביצוע, העצמת כושר התחרות ותמיכה כספית בהתארגנויות חקלאים * במסגרת התכנית יקבלו החקלאים שירותי ייעוץ מקצועי בתחומים מגוונים ובמחיר אטרקטיבי, וכן סיוע במימון צעדי שיפור והתייעלות

  מאמרים וחוות דעת

תיקון חוק ההגבלים העסקיים לעניין הפטור החקלאי / איילת רייך - מיכאלי, עו"ד

תיקון חוק ההגבלים העסקיים לעניין הפטור החקלאי / איילת רייך - מיכאלי, עו"ד

ביום 26.3.15 נכנס לתוקפו תיקון לסעיף 3(4) בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 (להלן: "החוק"), הוא הסעיף המסדיר את מה שידוע כ"פטור החקלאי". השפעתו של התיקון נרחבת, ועל כלל החקלאים במשק לוודא כי התנהלותם תואמת את ההוראות החדשות בחוק. לאור חשיבות הנושא, בחרתי להביא בפניכם בתמצית את עיקרי התיקון.

יוסבר, כי החוק אוסר על עריכתו של "הסדר כובל", הוא הסדר שאחד הצדדים לו מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים בהסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. סעיף 2(ב) לחוק קובע חזקה חלוטה לפיה יראו כהסדרים כובלים כבילות הנוגעות ל- מחיר, לרווח שיופק, חלוקת השוק, כמות, איכות או סוג. אולם, סעיף 3(4) לחוק קובע כי הסדר כובל לא ייחשב לכזה אם הוא נוגע לגידול ושיווק של תוצרת חקלאית מגידול מקומי, לגבי סוגי גידול האלו: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים. משמעות "הפטור החקלאי" היא כי ניתן לערוך הסדר שעלול לפגוע בתחרות העסקית בין הצדדים להסדר. כך לדוגמא, החוק מתיר לשני מגדלי עופות לבצע תיאום מחירים, חלוקת השוק, תיאום כמויות וכיוצ"ב. בהתאם לפטור הנ"ל, הסדר כזה לא ייחשב עבירה לפי החוק.

להמשך

קרן שמורה: האם עוגן ההצלה הכספי של הקואופרטיב או שרות רע לחבר / צבי גלאור

קרן שמורה: האם עוגן ההצלה הכספי של הקואופרטיב או שרות רע לחבר / צבי גלאור

קרן שמורה מהווה מרכיב חשוב ביותר בקיומו של כל קואופרטיב. הקרן השמורה קיימת כמעט בכל הקואופרטיבים בעולם. הקרן השמורה נוצרת על ידי הקואופרטיב כאשר סכומים שנתיים מופרשים כל שנה לעבר קרן זו מתוך הרווחים השנתיים של אותו קואופרטיב (אגודות שיתופיות, 1933; רשם האגודות השיתופיות, 2014). הקרן השמורה אינה מתחלקת ואינה מחולקת ומיועדת למטרות של הצלת הקואופרטיב בעיתות משבר כלכלי (Schaars, 1980). אולם מסתבר כי היא משמשת גם עבור צרכים נוספים שונים שלו. היא משמשת לכיסוי הפסדים שוטפים של הקואופרטיב. היא מיועדת למימון פיתוח קיים בקואופרטיב, כלומר מימון בניית נכסי הקואופרטיב. הקרן השמורה מאפשרת לקואופרטיב לעמוד בפני שינויים כלכליים, וסיכונים עסקיים בפניהם עתיד הקואופרטיב לעמוד. הקרן השמורה מאפשרת הגדלת ההון החוזר של הקואופרטיב וכתשובה להפסדים עתידיים (Schaars, 1980; Jones and Svejnar, 1985).

הקרן השמורה בקואופרטיב נוצרת, כאמור, מהפרשות הנעשות על ידי הקואופרטיב מתוך הרווחים הנקיים של הקואופרטיב. המאמר המוצע להלן יבחן מקור המימון הזה של הקרן השמורה, וישאל כמובן את השאלה באם מטרת הקואופרטיב לשרת את החבר באופן הטוב ביותר האפשרי ובמחיר ההשתתפות הנמוך ביותר האפשרי, כלומר כאשר הקואופרטיב מסיים את שנת הכספים ללא יצירת רווחים. באם הקואופרטיב נוסד על ידי חבריו למען השרות במחיר הנמוך ביותר (רשם האגודות השיתופיות, 1976), כפי שטוען סעיף זה בפקודת האגודות השיתופיות, ובאם מיישמים סעיף זה, מהיכן אם כן נלקחים הרווחים מהם תיווצר הקרן השמורה. שאלות נוספות העולות מתוך המטרות של הקרן השמורה הן באיזו מידה כאשר משתמשים בכספי הקרן השמורה לבניית נכסי הקואופרטיב ובאותו זמן מאלצים את החברים להשתתף לא באופן שווה בבניית הנכס, המשמעות היא כי בונים נכסים אשר ישמשו חברים עתידיים אשר לא השתתפו כספית במימון בניית נכסים אלו (Jones and Svejnar, 1985), יוצרים אי צדק בין החברים, כפי שטוענים שני מחברים אלו. שאלה נוספת הקשורה לקרן השמורה נוגעת לשאלת ההון החוזר של הקואופרטיב ושאלת היחס בינו ולבין הקרן השמורה. הטיעון הרווח בין מנהיגי קואופרטיבים ובין חוקרים הוא כי הקרן השמורה הינה מקור מימון ותדלוק לצורכי ההון החוזר של הקואופרטיב, כפי שמציג לנו ארגון העבודה הבינלאומי (Tchami, 2007). השאלה היא מדוע עודפים של חברי קואופרטיבים משנים קודמות צריכים לשמש כמימון לעסקים שחברים עושים עם הקואופרטיב שלהם מספר ניכר של שנים מאוחר יותר. השאלה היא מדוע החברים העכשוויים לא משלמים את מחיר ההשתתפות הריאלי בקואופרטיב שלהם.

שאלות אלו ונוספות ישמשו אותי בניסיון להבין ולהכיר במאמר זה את הקרן השמורה בקואופרטיב.

להמשך

סיפור לחג השבועות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

סיפור לחג השבועות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אנו נמצאים ערב חג השבועות, חג מתן תורה. יש מי שעבורו החג הוא הזדמנות לאכילת מאכלי גבינה והעלאת זיכרונות ילדות על משחקי מים במדשאות הכפר. יש מי שעבורו חג השבועות הוא סיום מסע שהחל בחג הפסח, עובר ב- 49 ימי ספירת העומר בהם האדם מכין עצמו ליום ה- 50 הוא יום קבלת התורה, חג השבועות, שיחל במוצ"ש.     האדם עובר מסע נפשי ופנימי עמוק ונובר בכל החלקים במטרה לתקן ולגדול ולעלות עוד מדרגה. כל אחד והמדרגה שלו, יש מי שיעלה בחומר, בעבודה, בפרנסה ויש מי שיעלה ברוח, בנפש ובפנימיות, כל אחד כפי מידתו ובהתאם למה שהוא מבקש. בימים אלה המטרה היא לזכור כי לא רק על עצמנו אנו אמורים לחשוב, אלא על הזולת, על המשפחה, החברים, הילדים האשה/הבעל, במטרה להשפיע ולהביא לקירוב לבבות, לשמחה ואחדות.

להמשך

למאמרים נוספים
   

פסקי דין

אי מסירת תלושי שכר – לא עניין של מה בכך / שמואל גלנץ, עו"ד

אי מסירת תלושי שכר – לא עניין של מה בכך / שמואל גלנץ, עו"ד

בית הדין הארצי לעבודה (ע"פ 4947-01-13 מדינת ישראל נ' תמיר פיינשטיין) הרשיע חקלאי מעסיק עובדים זרים מכרמי יוסף בשל כך שלא מסר (על פי הודאתו) תלושי שכר ל-3 עובדיו.

למרות התחשבות בית הדין בנסיבות המיוחדות, המקלות, כפי שהובעו בבית הדין האזורי, המעסיק-הנאשם הורשע ונקנס.

הנה כי כן, אי מסירת תלושי שכר על ידי המעסיק לעובדיו הביא להרשעת המעסיק.

 

הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : ביהמ"ש השלום ואח', חקלאות, עובדים זרים, התיישבות, מדור עסקי

המלצה על אדם לרכישת זכויות במגרש במושב יכולה להיעשות אך ורק ע"י האגודה עצמה / איתן מימוני, עו״ד

ביהמ"ש דחה את בקשתו של חבר מושב מירון למתן צו שימנע מהמושב להתקשר בעסקת מכר עם צד שלישי, כיוון והמלצה על אדם לרכישת זכויות במגרש במושב יכול ותעשה ע"י האגודה בלבד ולא ע"י חבר המושב.
ת"א (נצרת) 7986-11-14 יוסף טדגו נ' מירון- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 12/01/2015
באדיבות משרד עו״ד מימוני שלוש ושות׳
הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : ביהמ"ש המחוזי, קרקע, התיישבות, אגודות שיתופיות

מי אמון על דאגה לכלל תושבי היישוב- הוועד המקומי או האגודה השיתופית? / איתן מימוני, עו״ד

מי אמון על דאגה לכלל תושבי היישוב- הוועד המקומי או האגודה השיתופית? / איתן מימוני, עו״ד

במסגרת הליך מסוג טען ביניים, בימ"ש השלום בירושלים דחה דרישה של אגודה שיתופית, ניל"י – כפר שיתופי בע"מ, לקבלת כספים מהחברה הכלכלית של המועצה האזורית מטה בנימין, שנועדו לרווחת כלל תושבי היישוב ניל"י. נפסק כי כספים המיועדים לרווחת כלל התושבים, צריכים לעבור דרך הוועד המקומי של היישוב ולא דרך האגודה השיתופית של חברי היישוב.
ה"פ (שלום)(ירושלים) 48468-10-12 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ואח' נ' ניל"י – כפר שיתופי בע"מ ואח', פס״ד מיום 15/12/14
באדיבות משרד עו״ד מימוני שלוש ושות׳


הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : התיישבות, אגודות שיתופיות

לפסקי דין נוספים

 

האיחוד החקלאי
דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  054-4525492  Site by AtarimTR LTD