הוסף למועדפים
מפת אתר
קישורים
יצירת קשר
שבת 04 יולי 2015

הרשם/י לעדכונים

מגזינים באתר האיחוד החקלאי

קו למושב

יבול שיא

הזמן הירוק

  גלריית תמונות
Click to view album: התיישבות


מאלבום: התיישבות

   

חדשות אוכל: מחאת הפלפלים עולה שלב


הסכמה בוועדת הכספים : ביטול מס מעסיקים לחקלאים בערבה


"כשרמ"י מסתכלת על הקיבוץ, היא רואה מגרשים לבנייה"


קו למושב, גיליון 889 -02/07/2015


האיחוד ברשתות החברתיות

youtube
מועצת מקרקעי ישראל אישרה שינוי בהחלטה לגבי הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקהמועצת מקרקעי ישראל אישרה שינוי בהחלטה להפסקת חכירות בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה, כדי להגדיל את היצע יחידות הדיור ושטחי התעסוקה.
המדינה מאיימת על החקלאים: הסכמה על פיצוי תוך כמה שבועות - או שניקח את הקרקע

חלק מההצעה קובע כי עם הכרזתו של מתחם כ"מתחם דיור מועדף" והגשת התוכנית לבנייתו לוועדה, תישלח הודעה לחוכר החקלאי המחזיק בקרקע, ויוקצה פרק זמן לקיום מו"מ לפיצוי

(the marker - 29/06/15)

עדכונים בנושאי מים - התאחדות חקלאי ישראל

בחודשים האחרונים וביתר שאת בשבועות האחרונים אנו עדים לפעילות רבה בנושאי הרגולציה הפועלת על משק המים במגזר הכפרי-התיישבותי-חקלאי. להלן מספר עדכונים מן המתרחש:

 1. תעריפי המים לצריכה חקלאית הנרכשים מחברת מקורות
  להרחבה
 2. רישיונות אזוריים לחקלאות
 3. גינון ציבורי
  להרחבה
 4. תעריפי המים לצריכה הביתית

מתוך מכתבו של מתן רז-בירן מנהל תחום המים בהתאחדות חקלאי ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר-נוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות

היתר להעסקת עובד זר בחקלאות לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים (להלן: "היתר") ניתן לחקלאי ע"י רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "רשות האוכלוסין") באופן אישי, ואין הוא רשאי להעבירו לאדם אחר. כך, במקרה שחקלאי הפסיק את פעילותו החקלאית, עליו להודיע לרשות האוכלוסין ולמחוז משרד החקלאות הרלוונטי, לצורך ביטול והחזרת ההיתר שבידיו. העברת היתר ו/או עובדים למעסיק אחר שאינו בעל ההיתר להעסיקם מהווה הפרה של תנאי ההיתר והמעביר צפוי, בין היתר, לסנקציה של ביטול היתריו.

  מאמרים וחוות דעת

הפצת שמועה יכולה להוות בסיס לתביעת לשון הרע / דודו קוכמן, עו״ד

הפצת שמועה יכולה להוות בסיס לתביעת לשון הרע / דודו קוכמן, עו״ד

קהילות כפריות נתונות לא פעם לפרסום שמועות שיש בהם כדי להעמיד באור שלילי מי מחברי הקהילה והדבר יכול להיעשות ברשות החברתיות, בשיחות רחוב או בכל דרך אחרת כפי שמגדיר החוק. (להלן "החוק")

לאחרונה ביהמ"ש המשפט השלום בחיפה התייחס למשמעות הפצת שמועות והאם יש בהם כדי לפגוע במי שהשמועות עסקו בו. במקרה המדובר הופצו שמועות בין היתר על קשיים כלכליים שבה לכאורה נתונה חברה מסוימת.

להמשך

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל / בועז מקלר, רו"ח

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל / בועז מקלר, רו"ח

במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

הקפאת שיווקם של מגרשים אלו משפיעה ישירות על עליית מחירי הדיור ובכך נפגעת המטרה של שיווק המגרשים במרכז שנועדה להשיג יעדים של צדק חלוקתי. 

להמשך

גזירות מס הרכישה / אביגדור ליבוביץ, עו"ד ו-שניר שער (רו"ח), עו״ד

גזירות מס הרכישה / אביגדור ליבוביץ, עו"ד ו-שניר שער (רו"ח), עו״ד גזירות מס הרכישה / אביגדור ליבוביץ, עו"ד ו-שניר שער (רו"ח), עו״ד

בימים אלו התבשרנו כי בכוונת שר האוצר המיועד, מר משה כחלון, להכביד את נטל מס הרכישה על רוכשי דירות להשקעה לשיעור של כ- 10% מהשקל הראשון !

להחלטה זו, ככל ותתגבש לחוק שיאושר בכנסת, יש השפעה מהותית על רוכשי נחלות שעבורם מדובר ברכישה של דירת מגורים לא יחידה וגם למי שעבורם זו רכישה של דירת מגורים יחידה, אולם בנחלה יש 2 בתי מגורים.

להמשך

למאמרים נוספים
   

פסקי דין

חברה תפוצה בכ 1,250,000 ₪ ע"י הוועדות לתכנון ובנייה עקב מצגי שווא לאישור שינוי ייעוד קרקע.

בית המשפט קבע כי חברה תפוצה בכ 1,250,000 ₪ ע"י הוועדות לתכנון ובנייה עקב מצגי שווא לאישור שינוי ייעוד קרקע. בית המשפט קיבל בחלקה תביעת פיצויים שהגישה חברה אשר ביקשה לשנות את ייעודו של המתחם בבעלותה מתעשייה למסחר, לאחר שנקבע כי עקב מצגי השווא של הוועדות המקומית לתכנון ובנייה זמורה והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז לפיהן בהינקט פעולות, תאושר התוכנית האמורה, הוציאה החברה הוצאות ניכרות אך היתר כמבוקש לא ניתן.

תא (מרכז) 35981-02-10 דנישרא רניטק נדל"ן בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, פס״ד מיום 19/06/2015

הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, שינוי ייעוד, תכנון ובניה

פינוי חקלאי מן השטחים שפלש אליהם ידחה ב-8 חודשים עד לתום עונת הגידולים / איתן מימוני, עו״ד

ביהמ"ש דן בתביעתה של רשות מקרקעי ישראל כנגד חקלאי ממושב נוגה, בטענה כי הלה פלש והקים חממות במקרקעין השייכים לה, ואינם מהווים חלק ממשבצת המושב.
תל"א (שלום)(אשקלון) 1771/07 רשות מקרקעי ישראל נ' עופר שלמה, פס״ד מיום 11/03/15
באדיבות משרד עו״ד מימוני שלוש ושות׳
הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, שימושים חורגים, התיישבות, נחלה, פלישות

האגודה תפצה על פינוי שלא כדין של שוכר מבנה ביישוב מגדלים / איתן מימוני, עו״ד

האגודה תפצה על פינוי שלא כדין של שוכר מבנה ביישוב מגדלים / איתן מימוני, עו״ד

ביהמ"ש קיבל תביעתו של גפייב דימיטרי לתשלום פיצויים בשל נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב פינויו ממבנה המגורים אותו שכר ביישוב מגדלים, מאחר והפינוי נעשה שלא כדין ומתוך עשיית דין עצמית.
תא (שלום) (פ"ת) 17202-02-09 גפייב דימיטרי נ' מגדלים כפר שיתופי בע"מ, פס״ד מיום 09/06/2015
באדיבות משרד עו״ד איתן מימוני, שלוש ושות׳
הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, שכירות

לפסקי דין נוספים

 

האיחוד החקלאי
דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  054-4525492  Site by AtarimTR LTD