הוסף למועדפים
מפת אתר
קישורים
יצירת קשר
יום רביעי 02 דצמבר 2015

הרשם/י לעדכונים

מגזינים באתר האיחוד החקלאי

קו למושב

יבול שיא

הזמן הירוק

יום עיון בנושא "היחידה השלישית בנחלה בהיבטי תכנון, קניין הורשה ועוד"

האיחוד החקלאי

ביום ב' 14.12.2015 נקיים יום עיון מהשעה 08.30-14.30 ב-"בית חומה" בסמינר אפעל, רמת אפעל.

יום העיון יעסוק בהשלכות של תיקון לוח 2 בתמ"א 35. נעסוק בהחלטה שמשמעותה תאפשר הקמת יחידה מגורים שלישית בנחלה בהיבט הקנייני, תכנוני, משפחתי, קהילתי.

מדיה

מהבלוגים האחרונים

 
     

המשק החקלאי המשפחתי בישראל בסכנה / דודו קוכמן*

30/08/2015 08:35 |

הבלוג של דודו קוכמן

dudu kochman המשבר הקשה שעובר על החקלאות הישראלית בכלל ועל המשק המשפחתי בפרט הביא להוצאתם של עשרות חקלאים נוספים ממעגל העיסוק בחקלאות מגמה שנמשכת זה שנים רבות אשר מעמידה את המשך קיומו של המשק המשפחתי החקלאי שרובו ככולו נמצא במקומות רחוקים בסכנה.

קו למושב, גיליון 909 - 03/12/15


הזמן הירוק, גיליון 1507 - 03/12/15ֿ


המינהל טעה – בעל קרקע יקבל 550 אלף שקל


החקלאים מצפים: "נוכל להיות אסם המזון של רוסיה"


האיחוד ברשתות החברתיות

youtube
פרויקט צילומי- לציון 5 שנים לאסון השריפה בכרמל

גלריית מצפה הימים מציגה תערוכה "צלקות" של הצלם אלון שפריר

במלאת חמש שנים לאסון השריפה בכרמל, שכילתה יער, חורש ובתי מגורים בשטח של מעל 25 אלף דונם, גבתה את חייהם של ארבעים וארבעה בני אדם והפכה לאסון השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל, מציגה גלריית מצפה הימים פרויקט צילומי "צלקות" של הצלם אלון שפריר.

מחיר העוף הוזל בכ - 10%  על יד המגדלים והמשחטות – אך ההוזלה לא הגיעה לצרכן

מגדלי העופות והמשחטות הוזילו בתקופה האחרונה את מחיר העוף הנמכר לרשתות בכ-10% וזאת במסגרת התחייבויות שנטלו על עצמם המגדלים, אולם מבדיקה שערך ארגון מגדלי עופות בישראל מתברר שברשתות השיווק נותרו המחירים ברמתם הקודמת וההוזלה לא גולגלה לצרכן.

הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016  (וככל שהמפקד ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן), עד ליום 10/12/15

המועד האחרון להגשת חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות (להלן - חוברת המפקד) נקבע ליום 09/08/15 וביום 27/10/15 התפרסמה רשימת ההמלצות להקצאת עובדים זרים לשנת 2016.

כתוצאה מביטול בקשות ע"י חקלאים, נוצרה יתרת מכסה מצומצמת בלתי-מנוצלת של עובדים זרים ולכן הוחלט לשקול לאפשר לחקלאים אשר לא פנו בבקשה לקבלת הקצאה של עובדים זרים במועד, לפנות בבקשה לקבל המלצה של לפחות עובד זר אחד לשנת 2016. לצורך כך, ניתן יהא להגיש חוברת מפקד עם בקשה לקבלת המלצה עבור עובד זר, החל מיום 25/11/15 ועד ליום 10/12/15 ולמשך פרק זמן זה בלבד.

הודעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תחום עבודה ועובדים זרים

 

משרד החקלאות משיק קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים בערבות מדינה

שר החקלאות, אורי אריאל: ״החקלאות היא ערך שאני מחויב לשמר. קרן ההלוואות החדשה תאפשר לחקלאים להמשיך ולפתח את החקלאות בארץ ולשמור על הביטחון הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. זה צעד נוסף וחשוב לצד ביטול מס המעסיקים, אותו ביטלנו לפני ימים ספורים. בכוונתי להמשיך לחזק את החקלאות ואת החקלאים״

  מאמרים וחוות דעת

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443 / בועז מקלר, רו״ח

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443 / בועז מקלר, רו״ח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274  "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.

על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב-  10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.

להמשך

ביטול ואיוש נחלות: החלטה 1445 / חגי שבתאי, עו״ד

 ביטול ואיוש נחלות: החלטה 1445 / חגי שבתאי, עו״ד

בחוזר 6/14 דנו בהחלטה 1317 בדבר אישור וביטול נחלות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים. בחוזר משרד 3/15 דנו בטיוטת הנהלים של ההחלטה. טיוטה זו לא פורסמה, בין היתר עקב חילוקי דעות במערכת הממשלתית סביב הנוהל. בסופו של דבר החליטה מועצת מקרקעי ישראל החלטה חדשה בנושא, 1445, אשר מבטלת את החלטה 1317. ההחלטה נכנסה לתוקף בימים אלו.
חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי שפירא מס׳ ֿ10/15

להמשך

הילד לא ידע מוסר מהו? / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

הילד לא ידע מוסר מהו? /  אביגדור ליבוביץ, עו״ד

העברה במתנה (ללא תמורה) מתבצעת כאשר ההורים עדיין בחיים והם מחליטים להעביר את הזכויות לאחד הילדים בעודם בחיים. העברה מסוג זה מתבצעת גם בין סב לנכדו, כאשר העברה זו אינה מחויבת בדמי הסכמה על ידי רשות מקרקעי ישראל וכן לא מחויבת במס שבח אלא שמשולם מס רכישה בלבד בסך שליש ממס הרכישה הרגיל.

רבות עמדנו על נושא זה והסברנו כי הן מבחינה משפטית והן מבחינה משפחתית וגם כלכלית, לא נכון להעביר נחלה במתנה לאחד הילדים אלא שיש להותיר צוואה ובה לקבוע את ההוראות ביחס להורשת הזכויות בנחלה. הסיבה העיקרית היא, להותיר בידי ההורים את הזכויות בנחלה עד סוף ימיהם ולאפשר להם לשנות את דעתם בכל עת שיחפצו בהתאם לנסיבות החיים המשתנות.

להמשך

למאמרים נוספים
   

פסקי דין

מי אחראי על הנזקים שנגרמו במהלך עבודות תשתית במושב? / איתן מימוני, עו״ד

מי אחראי על הנזקים שנגרמו במהלך עבודות תשתית במושב? / איתן מימוני, עו״ד

חברת החשמל טוענת כי מושב בני עטרות ומועצה אזורית חבל מודיעין פגעו בכבל תת קרקעי שלה במסגרת עבודות תשתית של ביוב ותובעת מהן פיצוי בגין נזקים אלו. ביהמ"ש מצא כי אכן עבודות התשתית גרמו לנזק בכבל, אך כי לאור נטילת האחריות של המועצה פטר את המושב מחובת הפיצוי.
תא"מ (שלום)(כ״ס) 39373-08-13  חברת חשמל לישראל בע"מ נ' בני עטרות מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ  באמצעות הועד המקומי ואח', פס״ד מיום 27/04/2015
באדיבות משרד עו״ד מימוני שלוש ושות׳


הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : ביהמ"ש השלום ואח', התיישבות

חבר מושב גבעת כ"ח לא יוכל לבנות מחסנים לאחסון תבואה על מקרקעין חקלאיים של המושב / איתן מימוני, עו״ד

שלום מוברך, חבר מושב גבעת כ"ח,  עוסק בחקלאות בהיקפים נרחבים ומעוניין לבנות מחסנים "מבוטנים" בשטחים חקלאיים של  המושב לאחסון תבואה וכלים חקלאיים. ביהמ"ש קבע כי מאחר והמחסנים ישמשו לאחסון תבואה מקרקע אחרת מזו שהמחסן ממוקם עליה, לא מדובר במחסנים ה"דרושים במישרין לייצור חקלאי" ואין לתת למבורך היתר בניה.
עת"מ 29212-12-12 גבעת כ"ח מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' שלום מבורך ואח', פס״ד מיום 05/05/15
באדיבות משרד עו״ד מימוני, שלוש ושות׳

הורד קובץ:

להמשך

מופיע בקטגוריות הבאות : קרקע, שימושים חורגים

לפסקי דין נוספים

 

האיחוד החקלאי
דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  054-4525492  Site by AtarimTR LTD