הודעות

הוצאותיו של חקלאי, המלין את עובדיו הזרים בחצרו על מנת שיהיו זמינים לביצוע עבודתם והם אינם בוחרים לעצמם דיור כנוחיותם, הכרוכות בהלנה, בניכוי השתתפות כדין של העובד, הינן הוצאות המותרות בניכוי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקיימת מפקד חקלאות ארצי. מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל. המפקד מקיף את כל המשקים החקלאיים, כולל הקיבוצים, המושבים, המשקים הפרטיים והחברות החקלאיות.
במסגרת שיפור השירות לציבור, החל מתאריך 15.8.2018, ניתן לפנות לרשם האגודות השיתופיות גם באמצעות טופס מקוון. מהלך זה מהווה נדבך נוסף בתהליך שעובר משרד רשם האגודות השיתופיות על מנת לייצר סטנדרטים למתן שירות איכותי לציבור המשתמשים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237