הודעות

עדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי. מאתר מועצת החלב
אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.
יש לשים לב שלכל נוהל יש מועד סופי להגשה! אנא פעלו לפי המועדים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237