הודעות

של כניסתן של מדינות מזרח אפריקה לענף גידולי המסה בפרחים אבד למדינת ישראל היתרון היחסי בשיווק. איבוד היתרון היחסי בשיווק הביא לכניסת ענף הפרחים למשבר . על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ההכרה כי האופק הכלכלי של ענף הפרחים אינו טמון עוד בתחום המסה אלא בנישות.
צורף נוהל תמיכה בפרחים וענפי קישוט מעודכן לשנת 2019.
עדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי. מאתר מועצת החלב

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237