כתבות

בפסק הדין נדחתה תביעת החקלאים להכריז כי חיובם ע"י מקורות בגין חריגה מהקצבת מים נעשה בניגוד לדין. כן  נדחתה הטענה כי למקורות אין סמכות לנתק אספקת מים בגין חוב א (ב"ש) 4144/05 קיבוץ אור הנר ואח' נ' מקורות חברת מים בע"מ, פס"ד מיום 08/02/06
הפ (ב"ש) 4064/04 2102/06 זוהר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' (שמלה סעידו )זילבר ואח', פס"ד מיום 07/08/06
בית המשפט השלום בנתניה סילק על הסף תביעה של מינהל מקרקעי ישראל כנגד תושב כפר סירקין על שימוש חורג בקרקע חקלאית וזאת בשל כך שהמינהל לא הציג בפניו את חוזה החכירה ההיסטורי משנת 1937 החל על המקרקעין ובחר להציג את החוזה התלת שנתי שאינו רלוונטי במקרה זה. ביהמ"ש דחה את בקשתו של המינהל לתקן את כתב התביעה ולגלות את חוזה החכירה במהלך המשפט משקבע כשדברי אלה אמורים להיות ברורים ובהירים בכתב התביעה ולא בעת היות התביעה תלויה ועומדת א (שלום)(נתניה) 5418/05 מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב נ' לוי אברהם בן אוריאל ואח', פס"ד מיום 05/10/06
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעור המדינה על פסה"ד של ערכאה נמוכה יותר, שזיכה את המשיבים, תושבי מושב אורה, מאישום על שימוש במקרקעין ללא היתר ומעבירה של שימוש חורג בקרקע חקלאית בהחילו עליהם הגנה מן הצדק. ביהמ"ש המחוזי קבע, כי בימ"ש קמא שגא בהחילו את ההגנה מן הצדק, שכן היא פוגעת באינטרס הציבורי למיגור עבירות התכנון והבניה, עלולה להביא לאי-סדרים תכנוניים, וכן לתמרץ אחרים להשתמש במסלול "עוקף מוסדות תכנון". כן קבע ביהמ"ש כי, המשיבים בבוחרם שלא לפנות למוסדות התכנון הפכו לעבריינים מבחירה ולא מכורח ולכן מנועים הם מלטעון להגנה מן הצדק. ע"פ (ירושלים) 9847/05 מדינת ישראל נ' אורה מושב עובדים להתיישבות ואח', פס"ד מיום 09/03/06
" בפסה""ד הפכו שופטי ביהמ""ש העליון את החלטת ועדת ערר לחייב את קבוץ מפלסים במס שבח על הפניית מועמדים בהרחבה, למרות שהיא בוצעה במסגרת ""פרוייקט קבלן"". גם הקבלן נמלט מהחבות במס שבח.
" שאלה משותפת באשר להיקף החובה למסור מידע המוטלת על רשות ציבורית מכוח חוק חופש המידע, התשנ""ח-1998 (להלן: חוק חופש המידע או החוק), ובאשר לפירושו של הסייג הקבוע בהקשר זה בסעיף 9(ב)(4) לחוק, לפיו אין הרשות חייבת למסור:
ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה תביעה של בעלי "בתים מקצועיים" ממושב לחייב את ממ"י לאשר את פיצול חלקתם והקצאת החלקים המפוצלים למועמדיהם. המתיישבים ביקשו תחילה לרשום את חלקותיהם על שמם בחכירה לדורות לפי החלטה 339. התנאי של המינהל לרישום החלקות ע"ש התובעים היה פיצול החלקות, שכן שטח המגרשים עלה על המותר לרישום ע"ש המתיישב  לפי הנחיות המינהל. לאחר דין ודברים ארוך עם האגודה הגיעו הצדדים לפשרה לפיה האגודה תמליץ על מועמדי התובעים לשטח שיפוצל מחלקותיהם וזאת בתמורה לאי השתתפות התובעים בהקצאה ביישוב לפי החלטה 737. משביקשו התובעים את אישור המינהל – נענו כי המושב כבר ניצל את כל ההרחבה (115%) המותרת לפי החלטה 737 ולפיכך אין המינהל מאשר את הקצאת החלקות למועמדי התובעים. ביהמ"ש קבע כצדק המינהל בהחלטתו, שהמינהל איננו כפוף להסכם הפשרה בין התובעים לאגודה ושדמי החכירה החלים על התובעים הם לפי מועד אישור העסקה. א (ת"א) 2773/00 גיא בוקר ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 14/09/06
פסק דין בעניין שימוש חורג בקרקע חקלאית. מעבר למקרה הפרטי קיימת קביעה שלכאורה אין תוקף לאישור ועדה מקומית ומחוזית לתכנון ובניה לשימוש חורג בקרקע חקלאית בהעדר אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית. עת"מ (חיפה) 1236/05 ש.ה.ב. שיווק והובלות בע"מ נ' מדינת ישראל/הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז חיפה, פס"ד מיום 02/02/06

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237