כתבות

הכרה בזכויות של חוכר מכוח הסכם שלטוני ו/או הבטחה שלטונית שניתנה לו על ידי המשיב, מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") ועל ידי גורמים הנחזים כמוסמכים לפעול מטעמו. ה"פ (ת"א) 888/02 בשארי אליהו ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל - מחוז המרכז, פס"ד מיום 12/02/06
ביהמ"ש דחה את הערעור תוך ציון, כי הביקורת השיפוטית על החלטת הרשות המינהלית בשאלות של עובדה נגזר מאופיה של הרשות וכי המבחן הוא מבחן הסבירות, וכי הנטל לסתור את חזקת התקינות המינהלית הינה של המערערים. כן דחה ביהמ"ש את טענתם של המערערים כי המבחן לסיווג "מבנה חקלאי" הוא מבחן התכנון (דהיינו, לשם מה הוקמו המבנים בראשיתם) וקבע כי המבחן הקובע הוא  מבחן השימוש. עמנ (ת"א) 159/05 גדעון ביקל ואח' נ' מינהל הארנונה של המועצה האיזורית דרום השרון ואח', פס"ד מיום 19/10/05
" ביהמ""ש העליון הופך את קביעת  ועדת הערר לפיה אפשרה הועדה לנכות את מלוא דמי ההסכמה למינהל מהחלק החייב במס שבח מתוך כלל התמורה במכר, ומאמץ את מבחן ""היחס בין התמורות"" לפיו  יתייחסו  לכל הוצאה שהוצאה ביחס למקרקעין כאילו התחלקה לפי היחס בין החלק בתמורת המכירה החייב במס לבין החלק בתמורה הפטור ממס, כאשר רק החלק בהוצאות שהוא כשיעור החלק בתמורה החייב במס מתוך התמורה הכוללת יותר בניכוי. וזאת בהנחה שלא מצליחים לייחס את רוב דמי ההסכמה, מתוך אופן חישובם, לחלק החייב במס שבח (שימו לב לסעיף 21-22 לפסה""ד).
בפסק הדין נדחתה תביעת החקלאים להכריז כי חיובם ע"י מקורות בגין חריגה מהקצבת מים נעשה בניגוד לדין. כן  נדחתה הטענה כי למקורות אין סמכות לנתק אספקת מים בגין חוב א (ב"ש) 4144/05 קיבוץ אור הנר ואח' נ' מקורות חברת מים בע"מ, פס"ד מיום 08/02/06
הפ (ב"ש) 4064/04 2102/06 זוהר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' (שמלה סעידו )זילבר ואח', פס"ד מיום 07/08/06
בית המשפט השלום בנתניה סילק על הסף תביעה של מינהל מקרקעי ישראל כנגד תושב כפר סירקין על שימוש חורג בקרקע חקלאית וזאת בשל כך שהמינהל לא הציג בפניו את חוזה החכירה ההיסטורי משנת 1937 החל על המקרקעין ובחר להציג את החוזה התלת שנתי שאינו רלוונטי במקרה זה. ביהמ"ש דחה את בקשתו של המינהל לתקן את כתב התביעה ולגלות את חוזה החכירה במהלך המשפט משקבע כשדברי אלה אמורים להיות ברורים ובהירים בכתב התביעה ולא בעת היות התביעה תלויה ועומדת א (שלום)(נתניה) 5418/05 מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב נ' לוי אברהם בן אוריאל ואח', פס"ד מיום 05/10/06
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעור המדינה על פסה"ד של ערכאה נמוכה יותר, שזיכה את המשיבים, תושבי מושב אורה, מאישום על שימוש במקרקעין ללא היתר ומעבירה של שימוש חורג בקרקע חקלאית בהחילו עליהם הגנה מן הצדק. ביהמ"ש המחוזי קבע, כי בימ"ש קמא שגא בהחילו את ההגנה מן הצדק, שכן היא פוגעת באינטרס הציבורי למיגור עבירות התכנון והבניה, עלולה להביא לאי-סדרים תכנוניים, וכן לתמרץ אחרים להשתמש במסלול "עוקף מוסדות תכנון". כן קבע ביהמ"ש כי, המשיבים בבוחרם שלא לפנות למוסדות התכנון הפכו לעבריינים מבחירה ולא מכורח ולכן מנועים הם מלטעון להגנה מן הצדק. ע"פ (ירושלים) 9847/05 מדינת ישראל נ' אורה מושב עובדים להתיישבות ואח', פס"ד מיום 09/03/06
" בפסה""ד הפכו שופטי ביהמ""ש העליון את החלטת ועדת ערר לחייב את קבוץ מפלסים במס שבח על הפניית מועמדים בהרחבה, למרות שהיא בוצעה במסגרת ""פרוייקט קבלן"". גם הקבלן נמלט מהחבות במס שבח.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237