טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון), התשפ"ד-2024

06 יונ 2024
אתר החקיקה הממשלתי אתר החקיקה הממשלתי

סעיף 25א לחוק המים, התשי"ט-1959 קובע, כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות. לפי סעיף זה, הותקנו תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח – 2018, הקובעות הוראות קבע בעניין הקצאת מים לחקלאות (להלן – התקנות העיקריות).

בטיוטת התקנות המוצעת, מוצע לבצע מספר תיקוני הגדרות, וזאת בעקבות הניסיון שנצבר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בזמן שחלף מאז התקנת התקנות העיקריות.

כן מוצעים תיקונים הנדרשים לשם דיוק מודל ההקצאה והבהרת הנוסח, לרבות עדכון ההוראה הנוגעת להסדרת הקצאות המים בשנת שמיטה.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ בסיוון, התשפ"ד 26/6/2024 בשעה 23:59.

לעיון בפרסום והעברת הערות

עודכן לאחרונה ב חמישי, 06 יוני 2024 16:25

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.