הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 2023 להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2023

משרד החקלאות משרד החקלאות

לפנים משורת הדין ונוכח קיומה של יתרה של מכסת עובדים זרים לשנת 2023, משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא בזאת לחקלאים פעילים אשר לא הגישו בשנת 2022 בקשה להקצאת עובדים זרים לשנת 2023 ובהתאם אינם בעלי המלצה להקצאת עובדים זרים בשנה זו, להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2023.

לצורך קבלת חוברת בקשה יש לפנות למתכנן המחוז בהתאם לרשימה המפורטת להלן, או להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.moag.gov.il.

ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 8/6/23

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.