סיווג נכסים על פי צווי ארנונה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של העתירה הינה טענה מטעם אגודת מי בקעת הנדיב (להלן: "העותרים"), נגד החלטת עיריית חדרה (להלן: "המשיבה"), בדבר סיווג מתקן לאגירת מי קולחין השייך לעותרים ונמצא בשטח המשיבה ותשלום הארנונה בהתאם לסיווג זה.

רקע:

העותרים מחזיקים ומפעילים מתקן המשמש לאגירת מי קולחין בבריכה פתוחה והעברתם בעזרת צנרת ומשאבות לשטחים חקלאיים סמוכים ולמתקנים אחרים. בעבר היה המתקן בשטח שיפוטה של המועצה האזורית מנשה ובשטחו של קיבוץ גן שמואל, אך בעקבות הסכם חילוף שטחים, עבר המתקן לתחום שיפוטה של עיריית חדרה. בתקופה בה היה המתקן בשטחה של המועצה האזורית מנשה, שילם הקיבוץ למועצה ארנונה עירונית בשל החזקת המתקן בתחומה, כאשר סיווג השטח היה אדמה חקלאית וחיובי הארנונה היו בהתאם (נמוכים יחסית). אעפ"כ, כאשר עבר שטח המתקן לעיריית חדרה, פיצלה המשיבה את תשלום הארנונה של המתקן למספר סיווגים שונים: שטח מבנה תעשיה, שטח מאגרי מים ובריכת טיהור פתוחים וקרקע תפוסה באזור תעשייה וחרושת, ולכן חיובי הארנונה היו בהתאם (גבוהים יחסית). עקב החלטה זו, פנו העותרים לבית המשפט במספר טענות: ראשית, בעת חילוף השטחים נקבע כי השטח משמש לשימוש חקלאי. שנית, השומה אינה סבירה שכן תשלום ארנונה המבוקש יוביל להפסד כלכלי לעותרים ולכן יאלצו לסגור את המתקן. שלישית, ישנה הפליה ביחס למחזיקים אחרים, שכן כאשר הקיבוץ היה נישום, דרישת התשלום הייתה קטנה בהרבה. לאור זאת נטען כי יש להחזיר את השטח לסיווגו הקודם וכן לבטל את חיוב הארנונה שהטילה המשיבה על העותרים בצורה ראטרואקטיבית. מנגד טוענת המשיבה כי היא סיווגה את שטח המתקן כיאה, ולא זו אף זו, כאשר יכלה המשיבה, היא העדיפה לסווג את שטחי המתקן כשטחים שעליהם חל תשלום ארנונה נמוך יותר.

דיון:

סעיף 8(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), מקנה לעירייה סמכות להטיל חובת תשלום ארנונה על הנכסים שבתחומה. ההבחנה בין סוגי הנכסים, בין לפי מיקומם ובין לפי סוגי השימושים בהם, נתונה לשיקול דעת הרשות המקומית. אף ששיקול הדעת של הרשות המקומית בקביעת שיעורי הארנונה הוא רחב, על הרשות לפעול בהגינות, בתום לב, בסבירות, במידתיות, לשקול רק שיקולים ענייניים ולבסס את החלטותיה על תשתית עובדתית. כדי לקבוע מהו התעריף לחיובו של כל נכס יש תחילה לברר מהו סיווגו הנכון. כך, על מנת לברר כיצד יחויב המתקן של האגודה, צריך לברר מהו השימוש שנעשה בו. כל הסיווגים שהוצעו על ידי הצדדים, אינם תואמים במדויק את השימוש שעושים העותרים בנכס. כדי לסווג את הנכסים שבמתקן יש לפעול לפי הוראות צווי הארנונה. תחילה יש לברר באיזה מאזורי העיר מצוי המתקן, לאחר מכן יש לברר מהו השימוש העיקרי שנעשה בנכסים ומהו השימוש המשני, בהתאם להגדרות שבצווים.

סיכום:

העתירה מתקבלת בחלקה, בית המשפט סיווג את שטחי המתקן כמבנה חקלאי וקרקע צמודה לשטח חקלאי.

את תשלום הארנונה הרטרואקטיבי ישלמו העותרים למשיבה לפי הסיווג של אדמה חקלאית כפי שחויב הקיבוץ.

העירייה תמציא לאגודה בתוך 30 יום דרישת תשלום מעודכנת.

העירייה תשלם לאגודה הוצאות הליך בסך של 25,000 ש"ח.

עת"מ(חיפה) 5045-11-18 מי בקעת הנדיב – אגודה שיתופית למים בע"מ נ' עיריית חדרה, פס״ד מיום 14/08/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.