הדפס עמוד זה

הקצאות מים - שנת 2022

24 ינו 2022
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מחוז הנגב משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מחוז הנגב

לאחרונה, פורסמו הקצאות המים לשנת 2022. במסמך זה מפורטים התאריכים המדויקים לסגירת הבקשות ופירוט המסמכים הנדרשים לכל בקשה.

פריטים קשורים