הדפס עמוד זה

תזכיר חוק הכולל שינוי מהותי בכללי המיסוי החלים על אגודות שיתופיות

29 יול 2021
ברית פיקוח ברית פיקוח

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הכולל מספר שינויים מהותיים ביותר בנוגע לכל הקשור עם מיסוי אגודות שיתופיות. 

בחוזר הערותינו להצעה לתיקון החוק בתמציתיות.

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב ראשון, 01 אוגוסט 2021 00:54

פריטים קשורים