לראשונה: חברות וחברי אגודות שיתופיות יוכלו להשתתף בהצבעות ובאספות האגודה גם באמצעים דיגיטליים. בנוסף - תינתן אפשרות לייפוי כוח עבור חברי אגודה השוהים בחו"ל גם לתקופה קצרה

רשמת האגודות השיתופיות, עורכת דין שלומית שיחור-רייכמן: "משבר הקורונה אילץ את כולנו לבצע שינויים רבים בהתנהלותנו בתחומי חיים שונים. המעבר הכפוי לעולם הדיגיטלי היווה גם הזדמנות אדירה, וכעת, עם החזרה לשגרה, ניתן, ואף כדאי, לאמץ חלק מהשינויים שמאפשרים יעילות וקידמה. ההנחיות החדשות שאנחנו מפרסמים מהוות הזדמנות מצוינת לקידומן של האגודות, וכן מאפשרות מעורבות והשפעה גדולה יותר של חברי האגודה על ההחלטות המתקבלות במסגרתה. אני רואה בהנחיות אלה חלק משורה של מהלכים שאנו מבצעים לחיזוק האגודות, הרשויות והקהילה כולה"

הנחיות חדשות מטעם רשמת האגודות השיתופיות שבמשרד הכלכלה והתעשייה, עו"ד שלומית שיחור-רייכמן, אשר נועדו להקל על התנהלות האגודות השיתופיות באספות ובהצבעות. על פי ההנחיה הראשונה, אגודות אשר יבחרו בכך, יהיו רשאיות לקיים אספות והצבעות באמצעים דיגיטליים. ההנחיה מאפשרת לאגודות שיבחרו בכך שחבריהן יוכלו  להשתתף באספות ובהצבעות גם מבלי לנכוח פיזית, וזאת בתנאי שהוועד מעדכן את כל חברי האגודה על מתכונת הדיון וההצבעה.

ההנחיה השנייה עוסקת בייפוי כוח של חברי אגודה השוהים בחו"ל גם לתקופה קצרה. עד היום, ייפוי הכוח התאפשר רק למי ששהה בחו"ל לתקופה ארוכה, וכעת, הוא ניתן גם לשוהים לתקופה קצרה. על פי עמדת הרשמת, מעורבותו הפוטנציאלית בחיי האגודה השיתופית של מי שיצא לחו"ל לתקופה קצרה גבוהה יותר מי חבר השוהה לתקופה ארוכה, ולכן, התקבלה ההנחיה החדשה.

בנוסף ציינה הרשמת כי קיימת אפשרות לתת ייפוי כוח לבן/בת זוג לאספות כלליות ולהצבעות, וכי בייפוי הכוח - בן/בת הזוג לא חייב להיות חבר האגודה השיתופית. כמו כן, הוא יכול להיות ידוע בציבור ומכל נטייה מינית או זהות מגדרית. בימים אלה נשקלת האפשרות למתן ייפוי כוח לבני משפחה אחרים שאינם בני הזוג של חברי האגודה במקרים בהם לחבר האגודה אין בן זוג. המעוניינים להביע דעתם בנושא יכולים לפנות למשרד רשמת האגודות השיתופיות בטופס מקוון עד 1.7.21.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237