⁨תקנות המועצה לענף הלול 2021

תרנגול תרנגול

למחוזות שלום,

בשעה טובה פורסמו תקנות המועצה לענף הלול לשנת 2021,

כמו כן פורסם הקצאת 170 מכסות חדשות

את הבקשות יש להזין במערכת מקוונת של מועצת הלול עד 1 למרץ 2021

קישורים לתקנות ולטופס המקוון מופיע בתחתית,

בכלליות החלוקה:

סעיף 5א

   

תת סעיף

סקטור

מכסות

1

הסבת מגדלי פטם להטלה

10

2

השלמה ליישובי עדיפות לאומית ישובים מעל 50 מכסות

25

3

השלמה ליישובי צמודי גדר

25

4

עדיפות לאומית מגדלי פטם בעבר

50

5

עוטף עזה – ללא כלובים

10

6

ישובים חדשים

10

7

ישובים סמוכי גבול

10

8

עדיפות לאומית מיעוטים

15

9

עדיפות לאומית

15

   

170

מכסות חדשות בשטחי יו"ש יפורסמו בהמשך

להגשת בקשה מקוונת:

הקישור מופיע באתר המועצה תחת "בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל 2021",

להלן הלינק:

http://www.ofotm.org.il/michsot2021

תחת לשונית תקנות , מעודכן תקנות 2021 וכן החלטת ממשלה 3738, שם יש את רשימת הישובים.

http://www.ofotm.org.il/page_13711

פרטים נוספים:

המועצה לענף הלול, מחלקת תכנון, שיבולת דדבין: 03-6083260,

עודכן לאחרונה ב ראשון, 10 ינואר 2021 10:04

פריטים קשורים

 • תיקון חוק הגליל גם באזורי תשלובת מילואות

  חוק הגליל אושר לראשונה בכנסת ישראל בשנת 1988. חוק המקיף את מגדלי משקי הפטם, הטלה הביצים באזורי הקיבוצים והמושבים מצפון לקו נהריה – מעלות ובנוסף את כל יישובי מעלה יוסף ועוד כמה יישובים דרומיים יותר בגליל התחתון. בחוק זה נקבע להעניק סובסידיה למגדלים ותוקפו היה עד לשנת 2017.

 • משרד החקלאות נערך לביקוש לקראת חגי תשרי, ויאפשר יבוא ביצים בפטור ממכס, על מנת למנוע מצב של מחסור בביצים לצרכנים

  פתיחת הייבוא תאפשר ליבואנים להתארגן כך שיוכלו לייבא ביצים במהלך חודש אוגוסט לקראת העלייה בביקוש בשל ראש השנה. מבדיקה שערכו גורמי המקצוע במשרד מול היצרנים, המשווקים ורשתות השיווק עולה כי בשלב זה השוק מאוזן בביצים, וישנם עודפים קלים אצל חלק מהמשווקים

 • ⁨רשת ביטחון ליבוא ביצים מחו"ל להקטנת הסיכון וחוסר הוודאות של יבואני הביצים⁩

  משרד החקלאות מפרסם נוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים מחו"ל, כך שיוקטן הסיכון וחוסר הוודאות של יבואני הביצים.

 • גידול מטילות ללא קבלת מכסה / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  ענף ההטלה (ביצי מאכל), לצד ענף החלב, הוא אחד משני ענפי החקלאות היחידים המוסדרים כיום תחת משטר של תכנון כולל תוך הקצאת מכסות ייצור. למעט מקרים חריגים שנקבעים בתקנות מידי שנה, לא יכול אדם מן היישוב לרכוש מכסה לגידול עופות להטלת ביצי מאכל. מכסות אלו ניתנות להעברה, ככלל, רק בין בעלי מכסות קיימים בלבד. לכן, היות וחל איסור על גידול עופות להטלה ללא קבלת מכסה, לפנינו שוק סגור שלא ניתן להיכנס אליו.

  אולם, בשנת 2018 הייתה תקלה, והתקנות המסדירות את המכסות, המפורסמות לקראת כל שנה,  נכנסו לתוקף רק ביום 3.1.2018, כשלושה ימים לאחר שפג תוקף תקנות 2017, כך שלתקופה קצרה לא היו בתוקף תקנות הקובעות מכסה ארצית. בעלי חווה אורגנית באזור כפר ויתקין, ניצלו פער זמנים זה והעבירו בשעות הערב של ה-1.1.2018 חמש מאות מטילות ללול חופש שבנו מבעוד מועד ושאושר לגידול פטמים. זאת, לאחר שבשנים 2017-2016 נדחו בקשותיהם לקבלת מכסת גידול מטילות. כשפנו המגדלים אל המועצה לענף הלול על מנת לקבל "מספר מגדל" שיאפשר להם לשווק את הביצים, נענו כי אכלסו את הלול שלא כדין וכי בכוונת המועצה לפעול לפינויו.

  בג"ץ 894/18 ירוק 2000 ד.ק - תשומות וידע לחקלאות בע"מ נ' שר החקלאות ופיתוח הכפר (פורסם בנבו, 17.12.2018)

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237