הדפס עמוד זה

סכסוכי קרקעות בין חברים נכללים ב"עסקי האגודה" לצורך בוררות / דודו קוכמן, עו״ד

פלפלים בערבה פלפלים בערבה

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט השלום וקבע כי סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות אינו מגביל את האגודה לקבוע מנגנון ליישוב סכסוכים רק בין האגודה לחבריה, וקובע כי "עסקי האגודה" הם גם סכסוכי גבלות בין שכנים באגודה.

מדובר על בעלי נחלות, שכנים בחלקות גובלות במושב רמת רזיאל שבה נטען על ידי המבקשים שפנו לבית המשפט בטענה כי המשיבים פלשו לחלקתם ואף בנו בה ובגבול החלקה ללא היתר, דבר הפוגע בקניינם ולכן דרשו צו פינוי והריסה.

המשיבים הגישו בקשה לעיכוב הליכים בבית המשפט מכוח סעיף 5 לחוק הבוררות, קרי המשיבים ביקשו כי הליך הסכסוך יתנהל בפני בורר כפי שהדבר קבוע בתקנון האגודה.

סעיף 5 לחוק הבוררות מקנה לבית המשפט סמכות לעכב את ההליך המשפטי, על מנת להעבירו להליך בוררות ובלבד "שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין היה מוכן לכך".

המבקשים, התנגדו לעיכוב ההליכים ודרשו כי הדיון יתקיים בבית המשפט. התנגדותם התבססה על סעיף 52(1) לפקודת האגודות השיתופיות הקובעת:

" רשאית אגודה רשומה לקבוע בתקנותיה הוראות בנוגע ליישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה, בין ע"י הרשם או באופן אחר..."

המבקשים טענו כי סעיף זה מגביל את סמכות האגודה לקבוע הוראות ליישוב סכסוכים רק לכאלו הנוגעים ל"עסקי האגודה", כפי שהדבר מנוסח בסעיף ולכן הוראה זו אינה יכולה לכלול סכסוכים בין חברים.

בית המשפט השלום לא קיבל טענה זו והורה לעכב את הדיון בבית המשפט על מנת להעבירו למסלול הבוררות כקבוע בתקנון האגודה. בית המשפט קבע כי סכסוכים דומים כבר נדונו בעבר והפסיקה נקטה גישה מרחיבה בפרשנות המונח "עסקי האגודה" וקבעה כי כל הסכסוכים הפנימיים הקשורים לניהול עסקי האגודה יתנהלו בהליך של בוררות, למעט נושאים שיש להם היבטים חוקתיים, המעוררות סוגיות הנוגעים לחוקיות פעילות האגודה ושאלות עקרוניות.   

בית המשפט הוסיף כי שאלת גבולות שכנים וסכסוכי גבולות נכללים ב"עסקי האגודה" ולכן אין מניעה שסכסוכים אלו יתקיימו בהליכי בוררות.

המבקשים הגישו בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי, שהחליט לדון בבקשה אך דחה את הערעור.

כבוד השופטת שירלי רנר קבעה כי הוראת סעיף 52 לפקודה אינה מגבילה את סמכות האגודה לקבוע מנגנון ליישוב סכסוכים רק בין האגודה לחבריה ומגבלת הסמכות לעסקי האגודה יכולה להכיל פרשנות רחבה יותר, קרי כל סכסוך שהינו "פנימי" לאגודה וכך קבעה המרבית המוחלטת של הפסיקה.

בית המשפט אף מוסיף וקובע כי "השאלה אם לאגודה יש במקרה ספציפי אינטרס בסכסוך בנוגע לגבול בין נחלות, אם לאו, אינה רלוונטית לפרשנות המושג "עסקי האגודה" בפקודת האגודות השיתופיות, אשר הינה כללית ועקרונית".

תקנון האגודה, על פי הפסיקה הוא חוזה בין האגודה וחבריה ובין החברים בינם ובין עצמם וחשוב שתקנון זה יהיה עדכני ומותאם לצרכי האגודה, גם בפרק יישוב הסכסוכים.

 

רע"א (ירושלים) 31946-11-20 נעים ואח' נ' סטוק ואח', פס״ד מיום 07/12/20

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

עודכן לאחרונה על ידי דודו קוכמן, עו״ד

פריטים קשורים