מגורי אחים ואחיות בנחלה – זה אפשרי! / שמרית גיגי, עו״ד

28 אוק 2020 המחברת/ת:
שמרית גיגי, עו״ד שמרית גיגי, עו״ד

שנים רבות בנו הילדים את בתיהם בצמוד לבית ההורים בנחלה במושב והתגוררו יחדיו. כל עוד ההורים היו בחיים הם יכלו לחיות בנחלה מבלי שהדבר יהווה הפרה של מדיניות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).  עם פטירת אחרון ההורים התגוררות האחים/אחיות יחדיו בנחלה הפכה להפרה! מצב אבסורדי לכל הדעות!  

בשעה טובה מדיניות זו השתנתה עם החלטת הנהלת רמ"י אשר מספר 4814 וכותרתה  "התגוררות שני אחים בנחלה" (להלן: "החלטת ההנהלה").

ביום 29.7.2020 פרסמה רמ"י, בהתאם, עדכון לנוהל עבודה :  38.04B - "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית" המתייחס ליישומו של פרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות המועצה: "עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה", הנשען על ההסדר ההיסטורי של החלטה 979 (להלן: "ההסדר").

להלן תמצית החלטת ההנהלה :

 1. החלטת ההנהלה מבחינה בין התגוררת האחים בנחלה עקב פטירת הורים לבין התגוררות האחים בנחלה שלא עקב פטירת ההורים כפי שיפורט להלן:
  1. התגוררת האחים בנחלה עקב פטירת ההורים:
   1. התגוררות של שני אחים שנעשתה כדין ועקב פטירת ההורים הפכה להפרה – אין מניעה מהמשך מגורי האחים ביחד בנחלה.
  2. התגוררות אחים בנחלה שלא עקב פטירת ההורים:
   1. התגוררות של שני אחים בהפרה – הרשות תאפשר את המשך המגורים בכפוף להצטרפות להסדר בתוך 12 חודשים ובכפוף להפקדת ערבות בנקאית – וזאת מבלי לדרוש את פינוי אחד האחים. ההסדרה אפשרית לפי אחד המסלולים:
    1. הצטרפות להסדר בתשלום של 3.75% וביצוע פיצול של מגרש מהנחלה. פיצול יכול להיעשות בהתאם לשורה של תנאים, בהם תשלומים כדמי פיצול הנגזרים משווי סך הזכויות המגרש שיפוצל (סך של 33%), היטל השבחה, מע"מ ובכפוף לקיומה של תכנית מאושרת כדין המאפשרת הזאת.
    2. תשלום דמי רכישה עבור כל זכויות הבנייה לרבות הזכויות הפוטנציאליות - הצטרפות למסלול זה מאפשרת לשכן כל אדם בנחלה. צריך לזכור, שזכויות החכירה בנחלה יכולות להיות רק של אחד מהאחים, והאח השני יהיה בעל זכויות במגרש המפוצל, או יגור בנחלה בבית נפרד אבל ללא שהזכויות רשומות על שמו...

ויודגש- על מנת להצטרף להסדר יש לעמוד בתנאי הסף כפי שהם מפורטים בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל ונהליה כפי שיפורטו להלן:

 1. חלקה א' של הנחלה רשומה ברשם המקרקעין בשלמות, כיחידת רישום נפרדת.
  במקרה של העדר רישום – המצאת בצוע תכנית לצורכי רישום (תצ"ר) פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים.
  לחילופין, המצאת אישור על  קיומו של הליך להכנה ולרישום תצ"ר לכל הנחלות במושב.
 2. הסדרת כל השימושים החורגים בחלקה א' ובחלקה ב' אם הם מיוחסים לחוכר.
 3. הסדרת חובות דמי חכירה ו/וו דמי שימוש ככל שקיימים.
 4. לא הוגשה תביעת בעלות או תביעה להכרה בזכויות היסטוריות ע"י האגודה או ע"י חבריה גם אם שמו של החוכר אינו מופיע ברשימת התובעים.

להלן לינקים להחלטת הנהלת רמ"י מס' 4814 ולנוהל 38.04B :

https://land.gov.il/land_policy/managementauthority/managedec/hanhala-4814.pdf

https://land.gov.il/doclib2/38.04b/38.04b.pdf

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.