טיוטת תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)(תיקון), התש"ף - 2020

13 ספט 2020

פרק ה1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד – 2014 (להלן – התקנות), עניינו, בין היתר, העברת מכסות בין יצרנים בענפי העיזים והכבשים. בתקנה 32ז לתקנות קבוע המנגנון לקיום הליך להעברת המכסות, ובתקנה 32ח לתקנות נקבעו מגבלות ביחס למנת מכסה שניתן לקבל במסגרת הליך ההעברה.

מנת המכסה המקסימלית שיצרן מקבל בענפי העיזים והכבשים רשאי לקבל במסגרת ההליך עומדת כיום על 40,000 ליטרים. היקף מכזה זה יוצר חסם בתהליך העברת המכסה בשל המספר הקטן של היצרנים בענפים אלה. על כן, מוצע לקבוע בתקנות כי המכסה שיצרן מקבל בענפי העיזים והכבשים יוכל לבקש במסגרת הליך העברת מכסות תעמוד על 160,000 ליטרים. כן מוצע לקבוע הוראת מעבר לפיה הליכים להעברת מכסות שטרם הסתיימו במועד התקנת התקנות יבוטלו.

להגשת הערות

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237