עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

סל המדדים כפי שפורסם על ידי רשות המים, מראה הוזלה חצי שנתית של 0.82% ביולי 2020.

  1. עליה במחירי השפד"ן החל מ – 1.5.19 ל- 1.25 עליה של 0.09 ₪.
    והחל  מ- 1.7.19  -    1.266  ₪      עלייה של  0.166   ₪ והחל מ- 1.1.20 ל -1.348 עליה של 0.082 ₪ .
    החל מיום 1.7.20 – 1.337 ירידה של 0.011 ₪
  2. מים לגינון עליה מזערית במחירי הקנייה ממקורות. אין שינוי במחירי המכירה לצרכים.
  3. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
    תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.7.2020

כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

 

    החל מ- 1.1.19
₪/מ"ק
החל מ- 1.7.19
₪/מ"ק
החל מ- 1.1.20
₪/מ"ק
החל מ- 1.7.20
₪/מ"ק
מים שפירים לחקלאות כמות בהקצאה 2.007 1.858 1.858 1.841
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343 3.321 3.294
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת מעל 10% 5.708 5.846 6.071 6.090
שפד"ן כמות בהקצאה 1.116 1.266 1.348 1.337
שפד"ן כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343 3.321 3.294
שפד"ן כמות מעל 10% 5.708 5.846 6.071 6.090
מי קולחין באיכות נמוכה כמות בהקצאה 1.023 1.035 1.029 1.020
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת עד 8% 1.278 1.294 1.286 1.275
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת מעל 8% 1.534 1.553 1.54 1.530
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות בהקצאה 1.189 1.204 1.196 1.186
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת עד 8% 1.486 1.505 1.495 1.483
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת מעל 8% 1.784 1.806 1.794 1.779
מים מליחים לחקלאות   1.508 1.394 1.385 1.374
מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)
  1.357 1.255 1.247 1.247
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דצימוס) 3.4   1.267 1.171 1.163 1.163
מים מליחים שמוליכותם
בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס)
  1.146 1.059 1.053 1.053
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

 

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ
  החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.19 החל מ- 1.1.20 החל מ- 1.7.20   החל מ- 1.1.19   החל מ- 1.7.19   החל מ- 1.1.20 החל מ- 1.7.20
כמות מוכרת 0.594 0.732 0.956 0.974 3.34 3.538 3.787 3.787
מעל למוכרת 5.708 5.846 6.071 6.090 9.415 9.613 9.863 9.863
מים לגינון ציבורי 4.385 4.512 4.786 4.804 7.216 7.065 7.634 7.634

  עלות מוכרת לקידוחים ₪/קו"ב ( דמי מים) החל מ-  1.7.20 אין שינוי מ 1.1.20

  כמות   קידוח אחר   קידוח מי שתיה
בסיס 1.527 1.578
נוסף 0.458 0.509

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.   עומד לשרותכם בכל דבר וענין.    

ב ב ר כ ה  

ירון סולומון
המחלקה להתיישבות
03-5610261 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 09 יולי 2020 10:06

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.