הוצאה לחופשה ללא תשלום / אסנת קולודני חיים, עו״ד

אסנת קולודני חיים אסנת קולודני חיים
 1. לאור משבר הקורונה הלאומי, נאלצים מעסיקים רבים לצמצם את העבודה ו/או לסגור את שעריהם.
 2. על מנת למנוע פיטורים, מעסיקים רבים מכריזים על משבר לאומי ומוציאים את העובדים המועסקים על ידם לחופשה ללא תשלום (להלן-"חל"ת").
 3. בתקופת החל"ת העובדים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה, ככל שיגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי, ויתקיימו לגביהם התנאים, המזכים בדמי אבטלה, כגון:
  א. ההחלטה לגבי הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום התקבלה על ידי המעסיק לאור משבר הקורונה.
  ב. המעסיק ימסור לעובדים טופס בל/1514- אישור על תקופת העסקה ושכר.
  ג. העובד יגיש הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי.
  ד. החופשה ללא תשלום תהיה בת 30 ימים לפחות.
  ה. העובד יוכיח תקופת אכשרה.
  ו. העובד יתייצב אחת לחודש בשירות התעסוקה בתאריכים שיקבעו על ידי שירות התעסוקה.
  ז. על העובד להיות זמין ל"עבודה מתאימה" בתקופת החל"ת ככל שתמצא כזאת עבורו.
 1. ויובהר- ניתן להוציא לחופשה ללא תשלום, עקב המשבר הלאומי, גם עובדים שיש להם ימי חופשה צבורים שטרם נוצלו.
 2. במהלך החופשה ללא תשלום לא תחול על המעסיק החובה להמשיך ולהפריש עבור העובדים תשלומים לקרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה, בכפוף לאמור בסעיף 10(3) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964 והם לא יהיו זכאים לשכר.
 3. על המעסיק החובה לדווח לקרנות השונות ולקופות הגמל על הפסקת התשלומים עבור עובדיו.
 4. אין ניתן להוציא לחופשה ללא תשלום, בין היתר, עובדות בהריון המועסקות לפחות ששה חודשים אצל המעסיק ו/או עובדות העוברות טיפולי פוריות, אשר קיימת הגבלה על פיטוריהם לפי חוק עבודת נשים, עובדת ששבה לעבודתה לאחר חופשת לידה ולא תמו 60 ימים ממועד חזרתה לעבודה ועובדים במילואים ללא קבלת היתר כדין.
 5. אין ניתן להוציא לחופשה ללא תשלום עובדים בתקופת מחלה צבורה אלא לאחר שישלימו את תקופת מחלתם.
 6. עובדים שיתנגדו להוצאתם לחופשה ללא תשלום, למרות העובדה כי מקום עבודתם הפסיק לפעול ו/או צמצם את עבודתו יהיה ניתן לזמן אותם לשימוע טרם קבלת החלטה על פיטורים.
 7. חופשה ללא תשלום יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי עבודה של העובד אשר בשלה יהיה רשאי העובד להתפטר בדין מפוטר.
 8. חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק אינה מנתקת את הרצף בעבודה לצורך קביעת הזכאות לפיצויי פיטורים.החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.