בשורה למגדלי הדגים בישראל - ועדת הכספים דחתה את המשך מתווה הורדת המכס בענף

מנתונים שהציג משרד החקלאות, עולה כי מסוף 2016 רמת המחירים לצרכן פחתה בשיעור של כ-25% הודות להפחתה של 50% בגובה המכס הכללי, אך נתח האספקה מייצור מקומי במגמת ירידה ומהווה כיום כ-10% בלבד

למען מגדלי הדגים. בעקבות ירידה בפדיון של מגדלי הדגים בארץ, החליטה היום (ג') ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני לדחות שוב את הפעימה לעניין הורדת המכס על יבוא דגים, זאת הפעם השלישית, וכעת תכנס לתוקף בינואר 2021. דחיית הפעימה נעשתה מחשש לקריסה של מגדלי הדגים בארץ, שרובם המוחלט ממוקמים בפריפריה, זאת לאחר שההפחתה הראשונה בתוכנית, הביאה לפגיעה קשה ברווחיהם.

הדחייה מגיעה על רקע סיכום שנקבע במסגרת תקציב 2016, לפיו במידה וימצא שישנה ירידה בפדיון בשיעור של 10% ומעלה כתוצאה מהורדת המכס, ידחו הפעימות הבאות. במסגרת צו שהעביר האוצר לוועדה, צוין כי אגף תקציבים מצא כי זוהי אכן התמונה, ולכן מוצע לדחות את המתווה בשנה נוספת. תוספת ההכנסות ממיסים למדינה, כתוצאה מדחיית הפעימה, תעמוד על 33.8 מיליון ₪.

צביקה כהן, סמנכ"ל משרד החקלאות: "הצו הזה הוריד מכס על פילה אמנון, שהוא סך הכל אולי 10% מהגידול המקומי. רוב הדגים בארץ נצרכים מייבוא שאין עליו מכס כבר שנים. נדבקו על הפילה אמנון הזה שמגיע מסין. ב-3-4 שנים האחרונות שירד המכס, הייצור ירד כמעט בחצי ל-3 סוגי דגים, : קרפיון, אמנון ובורי".

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל: "ההסדר הזה מחזיק את המגדלים על קו המים ולא מעבר לזה. הסטנדרטים הבריאותיים אינם עומדים ברף הנדרש. כולנו הולכים לחתונות ובר מצוות ולא יודעים מה אנו אוכלים."

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אנחנו נעדכן בסופו של דבר את המחירים כי בקצב הזה בעוד שנתיים לא יהיה ייצור מקומי. לעניות דעתי, המדינה צריכה לסבסד את המגדלים."

ח"כ מוטי יוגב: "האוצר צריך להבין שזה אינטרס לאומי אחרת ענף הדיג יימחק. העניין נוגע גם לשטחים, לאדמה של ארץ ישראל."

ח"כ יעקב מרגי: "אנו, המחוקקים, לא יודעים להכניס את ידינו לפערי התיווך בענף המזון והולכים על הפתרון הקל."

במסגרת הדיון הציג משרד החקלאות סקירה אודות נתוני הענף נכון לסוף שנת 2018, בנושא הייצור המקומי, עלה מהסקירה כי סך אספקת הדגים לנפש בישראל במגמת עלייה, אולם נתח האספקה מייצור מקומי במגמת ירידה ומהווה כיום כ -10% בלבד. זאת כאשר זני האמנון, הקרפיון והבורי מהווים כ-80% מסך כמויות הייצור המקומי (אמנון לבדו כ-43% וכ- 70% מסך ההכנסה מייצור מקומי). כמות הייצור של האמנון הטרי הצטמצמה בכ- 25% בין השנים 2018-2013. בנוסף לכך, כמות הייצור של האמנון הטרי הצטמצמה בכ- 25% בין השנים 2018-2013.

בנושא כמויות הייבוא של פילה הדגים הקפואים, עולה מהנתונים כי פילה האמנון הקפוא מהווה כ-45% ופילה הסלמון הקפוא מהווה כ-20% מתוכו.

לעניין עליית המחירים בייבוא הדגים עלה מהנתונים כי ב-2018 חלה עלייה משמעותית בייבוא פילה סלמון טרי המהווה כ- 93% מכמויות הייבוא מסוג זה, בעוד שמסוף אותה שנה עלה מחירו של האמנון הטרי גם למגדל (ללא תמיכות ישירות בכ-11%) . בנוסף לכך, חלה עלייה מסוימת במחיר פילה האמנון הקפוא ב-2018.

לעניין הפחתת המחירים לצרכן, עולה כי החל מסוף 2016 רמת המחירים לצרכן פחתה בשיעור של כ- %25 הודות להפחתה של 50% בגובה המכס הכללי. עם זאת חלה עלייה קלה של כ- 4% במחירי הצרכן החל מהמחצית השנייה של 2018. לעניין מכירות הדגים, חלה ירידה חדה במכירות האמנון הטרי ברשתות השיווק בשנת 2018.

כך מסכם המסמך, כי ישנה מגמת עלייה בנתח דגים אחרים (אשר לא כוללים את האמנון, הבורי וקרפיון) בשנים האחרונות בייצור המקומי. עם זאת, התמיכה הישירה השאירה את הפדיון הממוצע לק"ג דגים ברמה דומה לזו שלפני הרפורמה.

בפתח הדיון הציג יו"ר הוועדה, סיכום אליו הגיעה ועדת הכספים עם רשות המיסים, לעניין כך שהדיון על מיסוי שמנים שאמור היה להתקיים מחר, ידחה.

הדיון אודות תקנות הממסות ממיסים, תחליפי דלקים וחומרים נוספים, היה אמור להתקיים כאמור מחר, אך נוכח התנגדות מצד חלק מחברי הוועדה שסברו שלא נכון לדון בסוגיה כבדת משקל ללא דיון מעמיק בעת שכזו ובמסגרת ועדה זמנית, סוכם כי התקנות לא יעלו, והן ידחו בחצי שנה במידה ויתקיימו בחירות ובשלושה חודשים במידה ולא, על מנת שהממשלה שתקום תוכל לתת עליהם דעתה

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני הציג את הסיכום בפתח דיון הוועדה הבוקר: "ישבתי עם אגף התקציבים ורשות המיסים, לעניין צו הבלו והמיסוי הנוסף, מה שאמור לעלות מחר בדיון הוועדה, לפי מה שבדקתי, רוב החברים היו מצביעים נגד. מדובר על צו בעייתי, קשה, שבכדי להיכנס לפרטיו, צריך להיכנס למה כן משתמשים ומה לא משתמשים, וההשלכות על התעשייה, היו פניות רבות מצד מפעלים. מצד שני מדובר על תוספת של 450 מיליון ₪ לתקציב המדינה בתקופה של גרעון. זה נושא רציני. אמרתי לאוצר - אם אתם מתעקשים להביא, אצביע נגד ואני מאמין שגם רוב חברי הוועדה יצביעו כך, במידה ונגיע להסכמה, ולזה הגענו, הנושא ירד מסדר היום, לא נפיל את זה, זה יישאר תלוי ועומד.

הגענו לסיכום, והוחלט שאם הולכים לבחירות זה ידחה בחצי שנה, ואם לא הולכים לבחירות זה ידחה בשלושה חודשים, על מנת שתקום ממשלה ותקבל החלטה מושכלת בעניין הזה. תמונת המצב היא כזו, שבהסכמה עם רשות המיסים ואגף תקציבים, אוריד את זה מסדר היום ונמתין לראות מה קורה. אנחנו לא מתחייבים מה נצביע, אך ממלכתית זה נכון, ניכנס לכל הפרטים ונקודות, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים.

לצערי הרב אנחנו באחת מנקודות השפל של הפוליטיקה הישראלית, אנחנו לא רואים קרן אור. ילכו לבחירות, ויבזבזו כסף, וישמיצו אחד את השני, מה יהיה? אותו תהליך שיכלו לעשות לפני מערכת בחירות. אני מודה שאני חלק מהמערכת הפוליטית הישראלית, והגענו לשפל.

הצווים האמורים, שסוכם כאמור על דחייה בדיון לגביהם, מבקשים להטיל על ממיסים ועל חומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, שמתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, מס (בלו) בגובה המס המוטל על סולר - 2,942.45 ₪ לאלף ליטר. במקביל, כוללים הצווים מס קניה בסכום של 2,942.45 ₪ לאלף ליטר על תחליפי דלק מיובאים. התיקון המוצע, הינו במסגרת תיקון צו הבלו על דלק וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך ברית פיקוח בר רשות דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1480 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי היוון היטל השבחה הנחות בקרקע הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.