על בוררות בדיני עבודה ועל בוררות במושבים / שמואל גלנץ, עו״ד

19 ספט 2019 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

ניתן ואף רצוי לברר מחלוקות בהליך בוררות כתחליף לניהול הליך בערכאות. הליך הבוררות על פי רוב יעיל יותר, מהיר יותר, אין בו פרוצדורות קשיחות, אם הוא נעשה בפני פורום מתאים הוא גם זול יותר לצדדים.

ברם, בוררות במחלוקות הנוגעות למשפט העבודה שונה מבוררות בהליכים אזרחיים אחרים. זאת כיוון שלויתור של עובד על זכויות המגיעות מהדין-אין תוקף! ויתור על זכויות כפויות להן זכאי עובד, אין בו ולא כלום. אשר על כן אין לדון בהליך בוררות בכל עניין הנוגע באותן זכויות כפויות (שכר מינימום, פיצויי פיטורים, חופש, דמי חגים, דמי הבראה, נסיעות וכו').

להלן סיפור אודות מחלוקת בין עובד למעסיקתו שהתברר בהליך בוררות.

במושב מסויים, כפי שקורה לעיתים במקומותינו נבחרה הנהלה חדשה, מלך חדש, וסר חינו של המזכיר. זה האחרון עבד כשכיר במושב במשך 40 שנה מתוכם ב-15 השנים האחרונות כמזכיר האגודה. חילוקי דעות בין המזכיר ליו"ר ההנהלה החדש הובילו למקום שבו הסתיימו יחסי העבודה ומשם להליך המתואר להלן:

המזכיר שחש פגוע ומקופח עקב הפסקת עבודתו, הגיש תביעה לזכויות המגיעות לו לטענתו מכוח חוקת עוצ"מ (עובדי ציבור במושבים), טען לפגיעה בשמו הטוב ועוד כהנה וכהנה.

התביעה הועברה לבוררות ונידונה בפני שופטת בית הדין לעבודה בדימוס.

בבוררות נבחנה שאלת נסיבות סיום העסקת התובע. האם התובע פוטר או שמא סיום יחסי העבודה היה בהסכמה? התובע טען כי הנהלת האגודה החליטה בפועל על פיטוריו עוד בטרם זימונו לשימוע. הנתבעת לעומת זאת טענה כי היתה הסכמה בין יו"ר ההנהלה לתובע על סיום עבודתו ועל כן אין לראות בהפסקת עבודתו של התובע כפיטוריו.

הבוררת הכריעה בשאלה זו וקבעה לאחר עיון בחומר שהונח לפניה כי משנבחרה הנהלה חדשה החליטה זו על ניהול שונה של האגודה. קביעתה זו התבססה גם על פרוטוקול ישיבת הנהלה בו נרשם כי ינוהל עם המזכיר מו"מ לסיום תפקידו נקבע גם שעבודתו תסתיים לא יאוחר מסוף השנה, היינו כעבור מספר חודשים. הומצא גם מכתב של המזכיר להנהלה בו הוא מבהיר כי הוא מתנגד לפיטוריו, טוען להליך לא תקין וטוען לפגיעה בשמו הטוב.

הבוררת על סמך אלה קבעה כי היא מקבלת טענת התובע לפיה האגודה החליטה לפטרו במהלך חד צדדי ולא מתוך הסכמה הדדית כטענת האגודה.

מכאן לרכיבי התביעה:

לאחר קביעת הבוררת כי התובע אכן פוטר, עברה היא לדון באופן הפיטורים. האם הליך הפיטורים נעשה כדין? בעניין זה טען המנהל כי פיטוריו נעשו משיקולים זרים, ללא שימוע ובניגוד לקבוע בחוקת עוצ"מ. הנתבעת מנגד טענה כי המנהל זומן לשימוע וכי תיפקודו היה לקוי וכי אבד בו אמון ההנהלה.  

האגודה פירטה בפני הבררות מחדליו של המנהל, לגירסתה. בעניין זה קבעה הבוררות כי הנהלת האגודה יכולה היתה להוציא הנחיות פרטניות ולעמוד על ביצוען. משלא עשתה זאת, התרשמה הבוררת, חיפשה ההנהלה עילות כדי לפטר את התובע. לגבי טענות אחרות למחדלי התובע קבעה הבוררת כי אלו החלו עוד בתקופתה של ההנהלה הקודמת ובהנחייתה.

לסיכום פסקה הבוררת כי גם אם נפלו כשלים בעבודת התובע הרי שאלה נופלים במתחם הסבירות ושיקול הדעת העיסקי המקובל.

סוף דבר: בשל פיטורים שלא כדין נפסק שהאגודה תשלם לתובע פיצוי בסך 180,000 ₪ (מתוך 350,000 ₪ שנתבעו). טענה נוספת של התובע היתה כי ההנהלה פרסמה בין חברי האגודה האשמות והשמצות כנגדו, האשמות לא מבוססות. הבוררת קבעה כי ההכפשות וההשמצות נעשו שלא בצדק ועל כן פסקה כי הנתבעת תשלם לתובע פיצוי על פגיעה בשמו הטוב בסך 120,000 ₪ (מתוך 250,000 ₪ שתבע).

תביעתו של התובע לכפל פיצויי פיטורים נדחתה. עם זאת קבעה הבוררת כי ככל שלתובע זכויות מכ̇ח חוקת עוצ"מ הרי שיש לברר פרטנית אותן זכויות וככל שלא שולמו אלה, יהא על הנתבעת לשלמם לתובע.

עוד קבעה הבוררת כי הנתבעת תשלם את עלות הבוררות ותשתתף בהוצאות התובע בסך 50,000 ₪.

קורא המשייך האמור לעיל למקום ו/או לצדדים קונקרטיים עושה זאת על אחריותו שלו.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התאחדות החקלאים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מדור עסקי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.