הדפס עמוד זה

כנס ה״שולחן העגול״ ה 25 למרחב הכפרי

05 ספט 2019 המחברת/ת:

השבוע התקיים ה״שולחן העגול״ ה 25 למרחב הכפרי  בפקולטה לחקלאות ברחובות.

כנס השולחן העגול עסק הפעם בסוגיית הבטחת מים לטווח ארוך לחקלאות וזאת בעקבות נייר עמדה שהוכן על ידי אגף האסטרטגיה במשרד החקלאות ורשות המים. הכנס הוקדש לזכרו של פרופ יואב כסלו שעסק גם בסוגיות המים.

את השולחן העגול הנחה עו״ד דודו קוכמן ובו ברך את באי הכנס פרופ' אייל קמחי מהמחלקה לכלכלה בפקולטה לחקלאות.

ד״ר אור גולדפרב נשאה דברים לזכרו של יואב כסלו ז"ל שהשולחן העגול ה-25 הוקדש לזכרו.

בכנס הציגו סוגיות שונות של נושא המים בכלל והמים החקלאים בפרט וזאת בשל היעדר מוכנות לתכנית ארוכת טווח למים לחקלאות, דבר המותיר את החקלאים חסרי אונים כאשר פתאום צצות שנים שבהן אין מספיק מים לגידולים חקלאיים.

פרופ' ישראל פינקלשטיין הציג מודל כלכלי של פיתוח משק המים.

מצ״ב מצגת הרצאתו של פרופ' ישראל פינקלשטיין

מר אורי צוק בר וד״ר יעל קחל מהאגף האסטרטגיה במשרד החקלאות דיברו על צרכי המים החקלאים בשלושים השנים הבאות.

מצ״ב מצגת הרצאתם של אורי צוק וד״ר יעל קחל

מר מיקי זיידה מנהל תחום תכנון אסטרטגי ברשות המים דיבר על היערכות רשות המים לצרכי המים השונים והציף את סוגיית מחיר המים שנובעת מתפיסה שמשק המים הוא משק סגור.

מצ״ב מצגת הרצאתו של מיקי זיידה

פרופ' רם שפינר ראש המחלקה להנדסת מים במכללה האקדמית כנרת דיבר על המעבר ממדינה חוסכת מים למדינה המייצרת מים ועל חשיבות מהנדסי המים באתגרים השונים להבטחת מקורות מים לשנים הבאות.

מצ״ב מצגת הרצאתו של פרופ׳ רם שפינר

בכנס גם הגיבו על הדברים יונית פרטוק מנכ״ל ארגון עובדי המים, ירון סולומון מהאיחוד החקלאי, אבו וילן מנכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, פרופ רחל אלתרמן, פרופ אבנר עדין ורבים אחרים.

הדיונים הציפו סוגיות שונות ובהם מחירי המים, ביטחון המים, אזורים נעדרי חלופה ונושאים רבים אחרים.

תודה למרצים ולמשתתפים ולהתראות בשולחן העגול הבא.

על ׳השולחן העגול׳

מטרת "השולחן העגול" שהינו שיח אקדמיה, ממסד והתיישבות הוא מקום לליבון סוגיות שונות שמעסיקות את המרחב הכפרי, בין השאר לעודד עיסוק מחקרי בתחומים שונים במרחב זה, לאחר שנים רבות שמעט חוקרים גילו בו עניין.

יוזמי השולחן העגול הם פרופ רחל אלתרמן מהטכניון, פרופ מיכאל סופר מבר אילן ועו״ד דודו קוכמן. השולחן העגול למרחב הכפרי נודד בכל מפגש לאקדמיה אחרת ובכל מפגש עוסקים בנושא אחר המעסיק את המרחב הכפרי.

 

פריטים קשורים