נוהל להסדרת הפרות במגזר החקלאי / דודו קוכמן, עו״ד

פלפלים בערבה פלפלים בערבה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל פרסמה בימים אלה נוהל (B90/07) שכותרתו "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".

מטרת העל של הנוהל היא הסדרת ההפרות, אם במסגרת עסקה ואם בהפסקה / פינוי במידה ולא ניתן להסדיר את השימוש או כאשר המשתמש מחליט לוותר על השימוש הלא מוסדר.

הסדרת ההפרות ככתוב בנוהל היא אינטרס של המדינה כמדינת חוק אך גם של בעל הזכויות החקלאי אשר אינו רוצה להיות מפר ואינו רוצה להיות תחת חשש מתמיד מצעדי אכיפה.

הנוהל קובע תהליך מובנה, מועדים, פישוט של תהליכים ומנגנון תימרוץ להסדרה בהסכמה ומחמיר לעת הגשת תביעה.

נוהל זה מאפשר למי שיש לו שימושים לא מוסדרים לנצל את ההזדמנות ולפעול להסדרת ו/ או הסרתם של שימושים שאינם מוסדרים על פי חוק או על פי החוזה מול רשות מקרקעי ישראל

ראוי לציין כי מסלול ההסדרה בהסכמה (חל גם על מי שמפנה/ הורס וגם על מי שעורך עסקה), כולל שומה ללא רווח יזמי, אפשרות לשימוש בטבלאות, תקופת חיוב של עד 7 שנים גם עם מתקיימים חריגי חוק ההתיישנות, שיעורי חיוב ללא התוספת הקבועה לדמי שימוש בהפרה והנחות עדיפות לאומית.

בעוד תביעות שיוגשו יהיו על בסיס  שומה לכל שנה הכוללת רווח יזמי, לכל התקופה שניתן לתבוע ובשיעור תשלום של 6% בכל הארץ (ללא החלת הנחת אזור עדיפות).

ראוי להדגיש כי לאחרונה בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד רשות מקרקעי ישראל על כך שהיא דורשת תשלומים מעבר לשבע שנים ובניגוד לחוק ההתיישנות הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי תחדל לעשות זאת.

בנוסף ראוי לציין כי מועצת מקרקעי ישראל קבעה בהוראת שעה תנאי הסדרה מטיבים לבעלי זכויות שאחד מהם לפחות הגיע לגמלאות וזאת בתנאי שיסדיר את שימושי הפל"ח שאינם מוסדרים בנחלה עד ליום 13//1/21 .  ההסדרה המטיבה קובעת כי ישולמו 6% מערך הקרקע לכל שנה ומקסימום עד 4 שנים, גם אם השימוש היה לתקופה ארוכה יותר.

יש לזכור כי פעולות ההסדרה מול רשות מקרקעי ישראל אינם קשורות לפעולות ההסדרה מול חוק התכנון הבנייה ובעיקר סביב תיקון 116 (פרק האכיפה והענישה).

חשוב להדגיש כי רשות מקרקעי ישראל רואה באגודה כאחראית על הנעשה בחלקות ב' של החברים והיא מגישה תביעות כנגד אגודות על כל שימוש שנעשה שלא על פי היתר מהרשות על ידי מי מחברי האגודה.

התביעה להסדרה או הסרה אינה משחררת את החבר אך עלולה להביא את האגודה למעורבות שבעבר היא לא הייתה מעורבת בו.

יש חשיבות אם כן, בעקבות פרסום הנוהל שכל אגודה תסדיר כל שימוש שאינו מוסדר במשבצת האגודה גם כאשר השימוש הלא מוסדר נעשה ביוזמת האגודה וגם כאשר שימוש זה נעשה על ידי מי מחברי האגודה ללא ידיעתה והסכמתה.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.