הדפס עמוד זה

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.7.19

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

  1. שימו לב להוזלה במחירי המים השפירים לחקלאות בהתאם לתיקון 27 לחוק המים הוזלה של 0.15 ₪.
  2. עליה במחירי השפד"ן החל מ – 1.5.19 ל- 1.25 עליה של 0.09 ₪
    והחל  מ- 1.7.19  -    1.266  ₪      עלייה של 0.016 ₪.
  3. מים לגינון ירידה של 127 ₪ במחירי הקנייה ממקורות.
  4. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.7.19

כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

    החל מ- 1.1.19
₪/מ"ק
החל מ- 1.7.19
₪/מ"ק
מים שפירים לחקלאות כמות בהקצאה 2.007 1.858
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343
מים שפירים לחקלאות כמות נחרגת מעל 10% 5.708 5.846
שפד"ן כמות בהקצאה 1.116 1.266
שפד"ן כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343
שפד"ן כמות מעל 10% 5.708 5.846
מי קולחין באיכות נמוכה כמות בהקצאה 1.023 1.035
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת עד 8% 1.278 1.294
מי קולחין באיכות נמוכה כמות נחרגת מעל 8% 1.534 1.553
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות בהקצאה 1.189 1.204
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת עד 8% 1.486 1.505
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת כמות נחרגת מעל 8% 1.784 1.806
מים מליחים   1.508 1.394
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)   1.357 1.255
מים מליכים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דציסימנס) 3.4   1.267 1.171
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

  מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ
  החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.19 החל מ- 1.1.19   החל מ- 1.7.19  
כמות מוכרת 0.594 0.732 3.34 3.538
מעל למוכרת 5.708 5.846 9.415 9.613
מים לגינון ציבורי 4.385 4.512 7.216 7.065

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

 

עומד לשרותם בכל דבר וענין.

 

ירון סולומון

המחלקה להתיישבות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03-5620621

 

עודכן לאחרונה ב ראשון, 14 יולי 2019 10:29

פריטים קשורים