בניגוד להלכה שקבע בית המשפט העליון- ועדת ערר פסקה כי העברה על פי דין בין יורשים אינה חייבת היטל השבחה / דוד בסון, עו״ד

כידוע בשנים האחרונות, הוכבד נטל המיסוי המוניציפלי על חוכרי הנחלות החקלאיות אשר מחויבים בתשלום היטל השבחה, משל הם היו חוכרים עירוניים של קרקע המינהל.

אלא שפסק דין של ועדת ערר לענייני היטל השבחה, שהעניק פטור היטל השבחה לעסקה רצונית בין יורשים של נחלה חקלאית מערער במקצת את המגמה שסימן בית המשפט העליון בפרשת בלוך.

עם מותם של ההורים, הילדים הסכימו שאחד מהם יהיה ה"בן הממשיך" בנחלה שבמושב כפר חיים, ואילו שני הנותרים יקבלו חלק אחר מירושת הוריהם המנוחים.

הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר דרשה מהיורשים שעשו את עיסקת ה"בן הממשיך" היטל השבחה, אך אלו סירבו וטענו לפטור מההיטל, הואיל ומדובר בהעברה "לפי חוק".
הוסיפה הועדה וטענה שבעתיד –כאשר הבן הממשיך, יבצע מימוש נוסף (כגון מכירה או בנייה) הוא ישלם ההיטל על התכניות הללו.
כאמור, ועדת הערר הפעילה שיקול דעת מקל, ופטרה מהיטל השבחה ועל כך יש לברך, שהרי כבר נאמר : כספו הלך לטמיון , ויש הטוענים כי פירוש המילה : טמיון , הוא פשוט אוצר המדינה... אמור לכן מעתה, שכל פטור הוא בהחלט הקלה.

המעניין הוא שהתקדים בביהמ'ש העליון, שעליו נשענה ועדת הערר, יכול היה להביא דווקא לתוצאה הפוכה, אך בכל זאת נקבע הענין לקולא. שם באותו תקדים בביהמ'ש העליון, נקבע כי הליך העברת מקרקעין במסגרת חברה המתפרקת מרצון, מחוייב בהיטל השבחה ואיננו נחשב פטור, כהעברה לפי דין. שם ניתנו דוגמאות אחרות לפטור על העברה לפי חוק, אבל הוחלט, שפירוק מרצון איננו נימנה עליהם.

עם כל הכבוד, לכאורה מה ההבדל בין הסכם הבן הממשיך לבין הפירוק מרצון? הרי מדובר בשני המקרים באותה פעולה רצונית. כאן מפרקים החברה – וממילא הרכוש נופל לבעלי מניותיה, ובענייננו – מדובר בירושה, שהמשק החקלאי נופל בידי היורשים.

יש לשבח את ועדת הערר, שלמרות שביה"מ העליון חייב בהיטל השבחה חברה שפורקה מרצון, היא לא הלכה בתלם והעמידה בספק את איתנות הלכת בית המשפט העליון שקבע איך שקבע- בשעה שיתר המיסים וההיטלים הקיימים למכביר בארצנו, דווקא תומכים בפטור כזה לפירוק חברה מרצון.

לאור פסק הדין ראוי לדון בשאלת תשלום יתרת המיסים וההיטלים אשר חלים גם בפירוק חברה וגם בהסכם "בן ממשיך" שצוין לעיל.

מס שבח – כאן במסגרת סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין, בהחלט ניתן פטור להליך כזה של הסכם בן ממשיך, אם אכן התחלקו הצדדים בכל הקשור לרכוש "בתוך" הירושה ולא הכניסו כסף אישי שלהם לחלוקה.
לגבי מס שבח, אף הייתי מעז ומוסיף עוד, גם את סעיפים 67 (חלוקה בין שותפים) ואולי אפילו את סע' 65 (החלפה מכח צו רשות מוסמכת), כעילות לפטור מס שבח.
ואילו לגבי פירוק חברה מרצון, כידוע הסע' 71 לחוק מסמ'ק פוטר ענין זה ברוב המקרים.

תשלום לרמ"י-  כאן המעניין שהמינהל עצמו הלך כברת דרך ארוכה לטובת היורשים, ואף פטר העברות מסוימות בין בני משפחה ואפילו שנילווה אליהם תשלום (ע"ע סע' 7 א' להחלטת מינהל 534 הישנה שעדיין חלה בסוגיה זאת כאשר החוכר החקלאי לא בחר במסלול דמי הרכישה).
ולגבי פירוק חברה , גם כאן ניתנה החלטה דומה, וראה רשימת הפטורים בהחלטה 1568.

מע"מ- גם כאן נראה (אם כי יש להיזהר בפסקנות לאור ריבוי והשוני בנחלות חקלאיות שונות) שחלוקת הנחלה דנן הינה הליך הפטור ממע"מ לאור העובדה שמע"מ נוטה לראות בעסקה שכזאת כמעין המשך הליך הירושה, בדומה לסע' 5 לחוק מסמ'ק שצוין לעיל.

בעיקר אמורים הדברים, כאשר היורשים לא היו עוסקים במע"מ (כמו הוריהם שפעלו ועבדו במשק החקלאי) ולמעשה הנחלה עברה רק ליורש אחד, שהוא זה שיירשם עתה במע"מ, ואילו האחרים למעשה יוצאים מהתמונה.
גם ענין פירוק חברה מרצון, זוכה בד"כ למע"מ אפס, שהוא כידוע טוב יותר אפילו מפטור (וראה הסע' 30 (15) לחוק מע'מ).

ערר מס': עח/ 8027/0218

דוד בסון, עו״ד

עו"ד דוד בסון, שותף במשרד עו"ד הרטבי, בורנשטיין, בסון ושות' העוסק בנדל"ן ובתביעות נגד רשות מקרקעי ישראל

 

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.