קודקס 2019 של רשות מקרקעי ישראל

מועצת  מקרקעי ישראל פרסמה את טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. המדובר במסמך בן 344 עמודים אשר יחליף את כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות (כ-1600 החלטות).

הקובץ משקף את כל החלטות המועצה התקפות, וזאת בכפוף לשינויים בעקבות עריכה לשונית, האחדה של מושגים, איחוד החלטות וסעיפים, ביטול הוראות שאינן רלוונטיות וכיוצא בזה.

יחד עם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם קובץ של טבלת הפניות לה​חלטות מועצת מקרקעי ישראל​​ בו ניתן לראות את המקור לכל פרק, פרק משנה וסימן בקובץ החלטות המועצה.​

הערות הציבור ייבחנו על ידי הוועדה, ובהתאם להחלטתה יעודכן קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. עם סיום עבודתה תודיע הוועדה למועצת מקרקעי ישראל על גיבוש קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סופי. מועד ההודעה יהיה המועד שבו ייכנס קובץ החלטות המועצה לתוקף.

בהתאם לאמור לעיל, הציבור יוכל להעיר הערות אך ורק לעניין אי התאמה מהותית (שינויים שיש בהם השפעה על משמעות ההוראות, להבדיל משינויי נוסח ומיקום) בין החלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות לבין הוראות קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. לא ייבחנו הערות בנושאים אחרים.

לציבור ניתנה שהות של 45 ימים, עד ליום 7.3.19 להעיר הערות לקובץ באמצעות  הטופס המקוון בלבד.​​

לפתיחת הקובץ של קודקס 2019

לידיעה באתר רשות מקרקעי ישראל

עודכן לאחרונה ב רביעי, 06 פברואר 2019 14:35

פריטים קשורים

 • ⁨דחיה על הסף תביעה לביהמ"ש לעניינים מנהליים במחוז צפון למחיקה של סעיף בחוזה קיים בין רמ"י לבעל זכויות במושב ציפורי בשל היעדר סמכות עניינית⁩ / דודו קוכמן, עו״ד

  נדחתה על הסף בקשתם של בני זוג לביטול סעיף בחוזה חכירה בין רמ"י לחוכרים וכן של סעיפים בחוזה המיועד לחתימה בין מושב ציפורי לבין המתיישבים החדשים.

  מדובר על עתירה לביטול סעיף המאפשר לרמ"י להתנות הסכמתה להעברת זכויות במקרקעין בקבלת המלצות של ועדת הקבלה של מושב ציפורי במקרה זה.

  ביהמ"ש דחה על הסף את העתירה ופסק כי סעיף 5(1) לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים קובע כי ביהמ"ש ידון בעתירות כנגד רשויות או גופים המנויים בתוספת הראשונה בחוק והעוסקות באחד העניינים המנויים באותה תוספת. מושב ציפורי אינו בגדר אחד הגופים המנויים בתוספת הראשונה, כך שהחלטותיו אינן נושא לעתירה מנהלית. לעותרים אין גם מעמד להעלות טענות נגד תוקף של סעיף בהסכם בין האגודה לבעלי הזכויות המוכרים. רשות מקרקעי ישראל מופיעה כאחד הגופים בתוספת הראשונה, אך הנושא אותו מבקשים העותרים לתקוף לא נמנה עם הנושאים הנוגעים לרמ"י.

  עת"מ (נצרת) 70097-11-18 זועבי ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל/אגף בעלות ורי ואח', פס״ד מיום 27/12/18

   

 • קודקס 2019 של רשות מקרקעי ישראל

  מועצת  מקרקעי ישראל פרסמה את טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. המדובר במסמך בן 344 עמודים אשר יחליף את כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות (כ-1600 החלטות).

  לציבור ניתנה שהות של 45 ימים, עד ליום 7.3.19 להעיר הערות לקובץ.

   

 • הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה / חגי שבתאי, עו״ד

  לאחרונה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה הקובעת הסדרים חדשים בכל הנוגע להקצאת קרקעות חקלאיות. ההחלטה באה במקומן של שורה ארוכה של החלטות אשר קבעו את המדיניות הקרקעית בקשר להקצאת קרקע שאינה בדרך נחלה.

  ככלל, הקצאת קרקע חקלאית על ידי רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י", לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) נעשית בשני ערוצים: הקצאה בתנאי נחלה, הקצאה שלרוב נעשתה במסגרת ישובים חקלאיים מאורגנים באגודות שיתופיות כגון קיבוץ ומושב, והקצאות אחרות, שאינם תחת כללי הנחלה.

  ההחלטה מתייחסת לשלושה סוגי הקצאה, בהתאם לפרק הזמן של כל הקצאה

 • ח"כ מיכל בירן לרשות מקרקעי ישראל על הליך השיוך בקיבוצים: שלא בסמכות אתם מסכלים ביצוע חלופת האגודה

  מנכ"לית התנועה הקיבוצית:

  דוחקים אותנו לחלופת הקניין המלא, אבל אנחנו לא רוצים בה

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237