הנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

23 ינו 2019

רשות המסים מפרסמת את טופס התביעה וההנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

רשות המסים פרסמה באתר האינטרנט שלה, את התקנות, ההנחיות וטופס התביעה לבקשת פיצויים בגין נזק עקיף, שנגרם לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה, מ-1.5.2018 ועד 28.2.2019/ 30.4.2019.

הפיצויים הם בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים שאושרו ע"י ועדת הכספים של הכנסת ביום 26.12.2018  ופורסמו ברשומות אתמול. הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים: 

מסלול מחזורים לענף הדבורים - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 28.2.19.  

מסלול מחזורים לענף התיירות - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 30.4.19. 

מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים – לתקופה מיום 1.5.18 עד 28.2.19.

בהתאם לתקנות, עבור כל שנה קלנדרית יש להגיש תביעה בנפרד, קרי תביעה ראשונה בגין התקופה מ-1.5.2018 ועד 31.12.2018 ותביעה שניה מ-1.1.2019 ועד 28.2.2019/30.4.2019. ניזוק מענף התיירות והדבורים יכול לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר או במסלול מחזורים. 

כמו-כן, מתוך רצון להקל על עסקים ולאפשר להם לשוב במהרה לשגרת העסקים הרגילה, נקבע כי עד להשלמת הטיפול בתביעה, ובמידה והתביעה הוגשה במלואה  כנדרש ונמצאה תקינה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה, תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש, וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות.

את התביעות ניתן להגיש עד תום 4 חודשים מתום תקופת הפיצויים, דהיינו תביעה במסלול שכר ובמסלול מחזורים בענף הדבורים תתאפשר עד ליום 30.6.2019 ותביעה במסלול מחזורים בענף התיירות עד ליום 31.8.2019.  הגשת תביעה לפיצויים הינה בתנאי ששולמה משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

הרשות מעמידה לרשות הניזוקים מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן לקבל מענה בנוגע לפיצויים בגין נזק עקיף שמספרו 03-7400703, הפועל בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בשעות 8:30 – 15:00. כמו כן, ניתן לפנות באמצעות דוא"לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או באמצעות הפקס: 076-8093570.

הרשות צפויה בתקופה הקרובה לקיים כנסי הסברה שיסייעו לתובעים להגיש תביעות, פרטים יפורסמו באתר.

מצ"ב קישור לדף מתיחות בדרום 2018/9

 

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.