ביהמ"ש העליון: "התערבות שיפוטית בהליכי בוררות במגזר החקלאי מצומצמת אף יותר מהליכי בוררות רגילים" / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

הרקע

המבקשים הינם חברי מושב גורן, אשר בבעלותם לול עופות. לפני מספר שנים החליט המושב לשייך חלק מהמגרש שעליו מצוי לול העופות לשכניהם של המבקשים, וזאת, לטענת המבקשים, ללא אישורם או יידועם. בפועל, נותר הלול בחזקת המבקשים.

כשנתיים לאחר מכן, המבקשים החלו בביצוע עבודות לשדרוג הלול, אולם עבודות אלו בוצעו ללא היתר בנייה ומבלי שניתנה לכך הסכמת המושב. משכך, פנו שכניהם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתלונה, ובתגובה הוועדה החלה באכיפה והפסיקה את עבודות השדרוג.

בעקבות כך, פנו המבקשים להליך בוררות, בו תבעו לקבל את השטח אותו גרע מהם המושב בחזרה, וכן לחייבו בחתימה על האישורים המתאימים בכדי להכשיר את שדרוג הלול.

הבורר פסק, כי חלק מהשטח שנגרע ע"י המושב מהמבקשים נגרע מהם שלא כדין וללא הסכמתם ועל כן יחזור להיות בחזקתם. יחד עם זאת, פסק הבורר, כי חלק משטח המחלוקת יועבר לידי השכנים עד לשנת 2022, וכן כי על המבקשים להרוס חלק מהלול אשר מצוי על שטח זה. כמו כן, נפסק כי בתנאים מסוימים יאשר המושב את היתרי הבניה של המבקשים ושכניהם לא יוכלו להתנגד לכך. המושב חויב בתשלום של 45,000 ₪ למבקשים בגין השקועתיהם בלול ובגין הוצאותיהם בהליך הבוררות.

כנגד פסיקה זו הגישו המבקשים בקשה לביטול פסק הבוררות בשל כך שהבורר פעל בחוסר סמכות כאשר הורה על הריסה חלקית של הלול שברשותם, וכן בטענה כי הבורר כלל לא אפשר לצדדים לטעון לגבי הגבול החדש שנקבע על ידו בפסק הבוררות.

ביהמ"ש המחוזי דחה את טענות המבקשים, וקבע כי הבורר פעל בסמכות כאשר קבע את הגבול בין החלקות וכן כי היה מוסמך להורות על הריסתו של חלק מהלול, ועל כן פסק הבוררות תקף.

על כן, הגישו המבקשים את הבקשה דנן לביהמ"ש העליון, במסגרתה ביקשו מתן רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי. בבקשתם חזרו המבקשים על טענותיהם שהעלו בביהמ"ש המחוזי.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון קבע כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, אף מבלי להזדקק לתשובת המשיבים. ביהמ"ש העליון נימק את החלטתו בכך שההלכה הפסוקה קובעת כי רשות ערעור על פסקי דין בענייני בוררות תינתן רק במקרים חריגים בהם מתעוררת שאלה עקרונית, משפטית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, או כאשר נגרם לאחד הצדדים עיוות הדין.

יתר על כן, הדגיש ביהמ"ש העליון, כי נוכח האופי המיוחד של הבוררות באגודות שיתופיות, הנובע, בין היתר, מיחסי הקרבה המיוחדים ושותפות האינטרסים בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין האגודה, ההתערבות השיפוטית בהליכי הבוררות במגזר החקלאי הינה מצומצמת אף יותר מבהליכי בוררות רגילים.

לאור האמור, קבע ביהמ"ש העליון כי המקרה דנן לא נופל לפתחם של המקרים החריגים בגינם ניתנת רשות ערעור, ובפרט לאור העובדה כי מדובר באגודה שיתופית, ועל כן דין הבקשה להידחות.

סיכום

לאור האמור, קיבל דחה ביהמ"ש העליון את בקשת רשות הערעור והותיר על כנו את פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי אשר אישר את פסק הבוררות.

בהתחשב בנסיבות ובכך שלא נתבקשה תשובת המשיבים, לא עשה ביהמ"ש צו להוצאות הבקשה.

 

 

רע"א 4453/18 – דעדוש נ' גורן מושב עובדים, פס״ד מיום 5/07/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.