שבתון ביום הבחירות לשלטון המקומי / שמואל גלנץ, עו״ד

10 אוק 2018

ביום 30/10/18 יערכו בחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. יום זה הינו יום שבתון - בגדרו כל מי שבמקום מגוריו מתקיימות בחירות או  שמקום עבודתו מצוי בתחום רשות אחרת בה מתקיימות בחירות ביום זה.

להלן לשון החוק:
97ב. (א) יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי העובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
          (ב)...
           (ג) עובד שעבד אצל מעביד 14 ימים ברציפות לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא שבת.

מכאן: עובד שזכאי ליום שבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות והיעדרותו לא תחשב כיום חופש. היה והעובד הועסק ביום הבחירות (מותרת עבודה ביום זה בניגוד למשל ליום המנוחה השבועי) זכאי הוא ככל הנראה לכפל תשלום בעד יום זה או ליום חופש נוסף. אין בחוק התייחסות לתשלום בגין עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות/ אזוריות ואולם זאת ניתן להסיק מהאמור בחוק לגבי יום הבחירות הכלליות לכנסת.

מלשון החוק עולה כי לעובדים זרים ובכלל זה עובדים פלסטינאים מהשטחים, משאלה אינם רשומים בפנקס הבוחרים לרשויות המקומיות או מועצות אזוריות כל שהן, אזי אין יום השבתון על המשתמע מכך חל לגביהם.

האמור לעיל אינו בבחינת יעוץ משפטי.

שמואל גלנץ, עו״ד

טל' 09-8610212 | פקס' 09-8625106 | gl_law@walla.com | נייד 050-5244171

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237