מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו לעניין קביעת כללי מים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) – הקצאות מים למטרות חקלאות, טבע וגינון ציבור לשנת רישוי 2019

בישיבתה מיום 4.10.2018 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח-2018 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור.

ניתן לעיין בטיוטת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור").

הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-6369750 או בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-9.12.2018 בשעה 12:00.

עודכן לאחרונה ב ראשון, 07 אוקטובר 2018 10:06

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237