⁨ארגון ה-OECD מפרסם את הדוח השנתי שבחן את המדיניות החקלאית במדינות הארגון וביניהן ישראל⁩

26 יונ 2018 המחברת/ת:

הדוח מצביע על כך שבשנת 2017 שיעור התמיכה בחקלאות ישראל היה כ-17.3% מסך תקבולי החקלאים, שיעור דומה לממוצע האיחוד האירופי (18.3%) וכלל מדינות ה-OECD (17.8%).

הארגון שב וממליץ על שינוי דרסטי באופי התמיכות לחקלאות ומעבר למערך תמיכות ישירות וממוקדות. משרד החקלאות מנסה מזה מספר שנים לקדם מודל מוסכם וארוך טווח לתמיכות ולהגנה על הייצור החקלאי ברוח המלצות ארגון ה-OECD.

הדוח מציין לטובה את ישראל אשר עשתה מספר צעדים להגברת התחרות לאורך שרשרת ייצור ושיווק המזון במטרה להפחית את מחירי המזון ואת 13 התוכניות שקידם משרד החקלאות להפחתת נטל הרגולציה בענף החקלאות. הדוח גם סוקר בחיוב את הפעילות החקלאית-סביבתית בישראל

הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח ה- OECDמפרסם היום את הדוח השנתי לשנת 2018, אודות המדיניות החקלאית במדינות החברות בו (ובמספר מדינות נלוות נוספות). כמדי שנה, נסקרת בדוח המדיניות החקלאית של המדינות החברות,  על בסיס ההמלצות המקצועיות וההחלטות של מוסדות הארגון למדיניות חקלאית יעילה ובת קיימא. הדוח הזה מסכם ומשווה את הנעשה במגזר החקלאי ב- 51 מדינות, מפותחות ומתפתחות, שבשנים 2017-2015 תמכו במגזר החקלאי שלהן בסך כולל של 620 מיליארד דולר (ממוצע שנתי), 78% מהם, 484 מיליארד דולר בשנה, מהווה תמיכה במשקים חקלאים והיוו כ-15% מהכנסות המשקים ברוטו. התמיכה כוללת, נוסף לתמיכה תקציבית, גם תמיכה במחירי השוק באמצעות מכסות ומכסים. 22% הנותרים מהווים תמיכה כללית בענף החקלאות ובשירותים שהוא מספק לאוכלוסייה: מו"פ, חינוך חקלאי, שירותי ביקורת והשקעה בתשתיות.

בעוד המגזרים החקלאיים במדינות הנסקרות בדוח שונים זה מזה במונחים של גודל, מאפיינים, חשיבות ועוצמת תרומתם לכלכלת מדינתם, כולם מתמודדים ויתמודדו ביתר שאת בשנים הקרובות  עם מספר אתגרים גלובליים משותפים והזדמנויות הקשורות לביקוש העתידי למזון על רקע תופעות של התחממות גלובלית, עלייה צפויה בהיקף האוכלוסייה העולמית והידלדלות גורמי הייצור הבסיסיים לייצור חקלאי, במיוחד מקורות המים.

בהקשר זה דוח ה-OECD מציין כי ישראל ייחודית בין המדינות המפותחות, בהיותה מדינה בה כמעט כל הקרקע ומשאבי המים בבעלות המדינה. עם זאת, הארגון מדגיש שישראל נמצאת מזה שנים  בצמרת המדינות עם שיעורי פריון גבוהים במיוחד בתחום הייצור החקלאי, הודות לשיעורי השקעה גבוהים במחקר ופיתוח (מו"פ) ובהדרכה. עוד מציין הארגון בדוח כי ישראל היא מובילה עולמית  לאורך השנים בתחום הייצור החקלאי בר קיימא באזורים צחיחים וצחיחים למחצה.

הדוח מצביע על כך שבשנת 2017 שיעור התמיכה בחקלאות ישראל היה כ- 17.3% מסך תקבולי החקלאים, שיעור דומה לממוצע מדינות האיחוד האירופי (18.3%) וה-OECD (17.8%). יחד עם זאת הדוח חוזר ומדגיש במיוחד את הבעייתיות הקיימת לאורך שנים במדינות רבות, וישראל בתוכן, כמובילת הדירוג, עקב אופי התמיכות המוענקות לסקטור החקלאי הישראלי, בהיותן בעיקר תמיכות מעוותות ייצור וסחר (סבסוד תשומות, מחיר מובטח, משטר מכסות ייצור ורמת  מכסי מגן גבוהה, שעלולה לתרום למחירי מזון גבוהים). דוח הארגון על חקלאות ישראל בשנת 2017 שב וממליץ על שינוי דרסטי במדיניות זו ומעבר למערך תמיכות ישירות וממוקדות, שיש בו כדי להעצים את התחרותיות והיעילות של חקלאות ישראל, להביא להקצאה יעילה יותר של גורמי ייצור ואף עשוי להוביל להוזלה של מחירי המזון בשוק המקומי. משרד החקלאות מנסה מזה מספר שנים לקדם מודל מוסכם וארוך טווח לתמיכות ולהגנה על הייצור החקלאי ברוח המלצות ארגון ה-OECD, בהצלחה חלקית ביותר.

הדוח מציין לטובה את ישראל אשר עשתה מספר צעדים להגברת התחרות לאורך שרשרת ייצור ושיווק המזון (כולל בחינת פערי התיווך) במטרה להפחית את מחירי המזון במספר ענפים: ענף בשר הבקר, בתמורה להגדלת התמיכה האזורית הקשורה לשטחי מרעה, ענף החלב, תוך פתיחת מכסות הפטורות ממכס לשורה של מוצרי חלב ובענף המדגה. עוד מציין הדוח את 13 התוכניות שקידם משרד החקלאות להפחתת נטל הרגולציה בענף החקלאות. הדוח מעודד את ישראל להמשיך ולהרחיב מגמות אלו לענפים ולתחומים נוספים.

הדוח ממליץ לשמר ואף להגדיל את ההשקעות בתחום המו"פ החקלאי בדגש על תחום החדשנות וחקלאות מדייקת. בנוסף, ה-OECD ממליץ לישראל להקל על הסחר במכסות המים, כדי לסייע בהשגת גמישות שתאפשר הסתגלות לתנאי אקלים משתנים.

הדוח סוקר בחיוב את הפעילות החקלאית-סביבתית בישראל (השקעות, טיפול בפסולות, שימור קרקע, איסוף נתונים אקלימיים וכו') ומדגיש שיש עוד דרך לצעוד, כדי להגיע לערכים הממוצעים של רוב מדינות הארגון.  

לינק לדוח המלא - Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגסים אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אמנות בינ״ל אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בננות בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גנטיקה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים הועידה ה 16 החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המועצה לייצור ושיווק דבש המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדות קבלה ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות חקלאות אורגנית חקלאות מדייקת יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יסודות יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזון לבעלי חיים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה נטפים ניקוז סמדר אוטולנגי עגבניות עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עוף הגליל עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פיצויים פערי התיווך פשיעה חקלאית צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קווי קורונה קורסים קיבוצים קיווי קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע קרקעות רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רשות ניקוז ונחלים כנרת רש״פ שום שוק איכרים שוק סיטונאי שחיטה שחורה שטפונות שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים ⁨מילובר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.