לא היתה ממשלה עוינת כממשלה הזו ומעולם לא היה משרד החקלאות חלש כמו הנוכחי

חה״כ איתן ברושי בועידת האיחוד החקלאיכך אמר היום ח"כ איתן ברושי בועידה ה- 15 של תנועת כפרי האיחוד החקלאי. 


ח"כ איתן ברושי הגדיר את טיפול הממשלה בסוגית המים כמחדל.

לדבריו, המים והקרקע בישראל שניהם משאב לאומי.

היום הממשלה הולכת להלאים את מכוני המים הפרטיים. צריך לעכב את המהלך הזה.

אנחנו עומדים בפני מחדל גדול שלמקורות חלק גדול בו. 2 מתקני התפלה לא מתפקדים ובגליל המערבי יש ויכוח על מיקום. וכך אחרי 4 שנות בצורת אנו עומדים בפני משבר מים גדול.

הבעיה לא רק מחיר המים כי יכול להיות שלא יהיה מים. אלא בהשקעת מקורות מים נוספים הרחבת מקורות מים, אגירה והליכה. 

ח"כ ברושי סיפר כי פעל עם יו"ר ועדת הכספים ועם ראש רשות המיסים שב- 1.1.18 יהיה חוק ותקציב על חוק עידוד השקעות הון והכין הצעה לחוק עידוד השקעות הון לחקלאות כולל הטבות מס ב- 100 מיליון ₪ ולהביא אותו לרמת התעשיה אלא שהממשלה טירפדה את זה.

לצפיה בדבריו של ח״כ איתן ברושי

הועידה ה-15 של האיחוד החקלאי עמדה בסימן "הכפר כמרחב  רב תפקודי".

דודו קוכמן בועידת האיחוד החקלאי ה- 15הועידה בהשתתפות מאות חברי האגודות, התקיימה בהיכל התרבות של המועצה האזורית דרום השרון וכללה 6 מושבי תוכן בהשתתפות אישים מתחום ההתיישבות, אנשי אקדמיה, פוליטיקאים וקובעי מדיניות.

המושבים עסקו בסוגיות אלה: אתגרי המרחב הכפרי מול מדיניות הממשלה, הכפר בשנת 2030, מעשה ההתיישבות במאה ה- 21, קרקע, מים ושטחים פתוחים וגידולים חקלאיים, חידושים ובנושא אגודות שיתופיות.

לדברי מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי עו"ד דודו קוכמן, הועידה עומדת בסימן השינויים הרבים שעוברים על המרחב הכפרי בשנים האחרונות, בתחומים רבים ובהם חקיקה, פרנסה, הרכב אוכלוסייה ועוד. 

המשק המשפחתי שהינו בסיסו של המושב והכפר השיתופי נמצא בצומת דרכים בשל קשיים רבים שמציבים לפניו בתחומי הפרנסה בעיקר והדבר מחייב התארגנות שונה ושיתופי פעולה בתחום היצור והשיווק של התוצרת. 

לדבריו, השינויים באים לידי ביטוי גם בעיגון זכויותיו של בעל הנחלה וזו פעם ראשונה שניתן להוון את זכויות המגורים בנחלה, דבר שעשוי לקדם הסדרת פתרונות פנים משפחתיים. כן ציין קוכמן כי התכניות הדורסניות שמקדם האוצר לשימוש בזבזני בקרקע שנדרשים באגרסיביות באמצעות חוק הותמ״ל פוגעים קשות במרקם הכפרי ונעשה מאמץ רב לצמצמם עד כמה שניתן.

 
עוד הוסיף קוכמן: "אנו פועלים לחינוך דור ההמשך באמצעות תנועת הנוער וחניכיה. קוכמן הוסיף: ״המדינה חייבת לקחת אחריות על החקלאות והחקלאים ולהבטיח תמיכות ישירות, פרנסה הוגנת שתעודד כניסה של דור ההמשך. מצב בו במשק המשפחתי ירד למתחת 10 אלפים חקלאים מסוכן לביטחון המזון, לעסקים הקטנים, לפיזור אוכלוסיה ועוד״.

לצפיה בדבריו של דודו קוכמן

חה״כ עומר בר לב בועידת האיחוד החקלאי ה- 15ח"כ עומר בר-לב אמר בדבריו כי שר החקלאות נפגש עם הלובי החקלאי אחת לחודש אולם אין לממשלה אסטרטגיה בכל הנוגע לחקלאות ומקומה במדינת ישראל ולא רואה בחקלאות ערך לאומי. 


כדוגמא לכך ח"כ בר-לב דיווח כי הגיש בפעם השניה את חוק הגדר שאומר להשלים את גדר הבטחון סביב יו"ש במקומות שיש בהם פרצות. מדובר בהשקעה של 1.3 מיליארד ₪ שמטרתה למנוע לא רק חדירה של מחבלים אלא בעיקר למנוע את הטרור החקלאי.

מה יותר לאומי מאשר לקחת את התקציב הזה ולהשקיע בגדר דבר שיצמצם לחלוטין את הטרור החקלאי אלא שלמרות שהממשלה מכירה את המצב, היא הפילה אתמול את הצעת החוק וזו עוד דוגמא שלא רואים בחקלאות ובחקלאים ובוודאי במי שחי לאורך קו התפר כיעד לאומי כאוכלוסיה שמתייחסים אליה.

לצפיה בדבריו של חה״כ עמר בר-לבגאל גרינוולד, יו"ר המחלקה להתיישבות מנה 3 נושאים עיקריים שנמצאים על סדר יומה של המחלקה בתקופה הקרובה:

חברה וקליטה- הגדלת הקליטה בישובים כפריים שחשוב לחזק בהם הצמיחה הדמוגרפית. תשתיות ובינוי וטיפול בישוב נקודתי.

לדבריו החטיבה התגייסה עם המועצות האזוריות והתנועות המיישבות כדי לסייע לישובים. כמו כן פועלים לחזק את הצמיחה הדמוגרפית בישובי עוטף עזה.

שר החקלאות דיווח על שינוי משמעותי ביחס הממשלה לנושא הטרור החקלאי כגון הגברת האכיפה והחמרת הענישה.

לדבריו על הפרק הקמת 3,4 ישובים בבקעת ערד, ישוב על הגלבוע בשם מיטל (מלכישוע), שבלת בגליל התחתון ובוחנים עוד מס' אפשרויות חשוב להקים ישובים חדשים. לא מדובר על ישובים חקלאיים כי אין מספיק מים.

לצפיה בדבריו של שר החקלאות, אורי אריאל


האיחוד החקלאי יקים ישוב חדש במבואות ערד

ירון סולומון בועידת האיחוד החקלאי ה-15ירון סולומון העומד בראש המחלקה להתיישבות אומר כי ב- 85 שנות קיומה, הקימה התנועה 75 כפרים וישובים קהילתיים, התיישבויות בודדים וצורות התישבויות אחרות. התנועה הקימה תמיד את ישוביה לפי החלטות הממשלה בכל הארץ- מן הגולן והגליל, ועד לערבה, כיכר סדום וחבל שלום.

התנועה תמיד ידעה להתאים את עצמה לרוח הזמן ובשנים האחרונות היתה שותפה להקמת ישובים למפוני גוש קטיף- נווה ובני נצרים ובהקמה ובביסוס הישוב גני טל במועצה אזורית שורק.

ראש המחלקה להתיישבות בתנועת האיחוד החקלאי בישר על כוונתנו התנועה להקים ישוב חקלאי חדש מבוסס גרעין נוער האיחוד החקלאי. לדבריו, "אנחנו במגעים עם החטיבה להתיישבות בנוגע לקבלת משבצת התיישבות במסגרת פיתוח מבואות ערד, זאת לאחר סיורים בשטח וכעת אנו עמלים על תכניות להקמת הישוב ולגיבוש גרעין".

ניר מאיר- אם עדיאל שמרון לא יחזור בו- נערוף את ראשו

מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן:
״לא מספיק לקרוא להתארגן אלא להילחם על ההתארגנות.  אני בעד כלכלת שוק אבל יש לקחת בחשבון את האינטרסים החברתיים כדי שהחקלאות תמשיך להחזיק מדינה שלמה על כתפיה. אם לא נעשה הכל במשותף אז החקלאות לא תצליח לשרוד. יש כאן מספר ענפים שמתמודדים על קיומם. עלינו לעבוד במשותף ולחזק את החלשים״.

לצפיה בדבריו של יו״ר התאחדות חקלאי ישראל

מאיר צור בועידת האיחוד החקלאי ה-15מזכ״ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: ״הפרויקט הציוני הוא לא פרויקט כלכלי. הממשלה רואה הכל דרך החור של הגרוש. זוהי פעילות לא ציונית. החקלאות הישראלית היא לא אינטרס של החקלאי אלא של מדינת ישראל. לחקלאי הקטן יד שתי ברירות או להיות חלק מה קואופרטיב או להיות אריס. אני קורא לכם לקחת חלק, להתארגן ולחזק את הקואופרציה החקלאית כדי לנצח את השיטה״. 
על אמירתו של מנכל רמ״י, עדיאל שמרון על הותמ״ל אמר מאיר: ״אם עדיאל לא יחזור בו מהאמירות שלו כנגד הקיבוצים והמושבים אז אנחנו נלך על הראש שלו ונערוף אותו״.

לצפיה בברכותיהם של מזכ״ל תנועת הקיבוצים ומזכ״ל תנועת המושבים

יו״ר המועצות האזוריות, עמיר ריטוב: ״השילוב של המועצות האזוריות עם התנועות הוא השילוב שישמור על הכפר והמרחב הכפרי. אנחנו בתקופה מאתגרת. המשבר בחקלאות ושלא רואים את דור ההמשך ומצד שני ההיסטריה סביב מחאת הדיור מביאה אותנו לראות כיצד אני מתמודדים עם העידן המשתנה לאור המרחב הכפרי המשתנה. עלינו לחזק את הכפר בשילוב ידיים ובשיתוף הפעולה עם התנועות, המועצות, השלטון המקומי והארגונים הירוקים״.

מזכיר ארגון מגדלי הירקות, מאיר יפרח:
 ״רוב הבעיות הקיומיות של החקלאים והחקלאות לא נפתרו ונוספו עליהן לא מעט בעיות ומצוקות חדשות. יום יום אנחנו נדרשים להסביר עד כמה חיונית החקלאות בישראל ועד כמה צריך ללכת לקראת החקלאים כדי שיוכלו להתפרנס בכבוד, שעה שברור לגמרי שכבר מזמן היה צריך להכיר בנחיצותה של החקלאות להמשך קיומה של המדינה ולשמירת גבולותיה, לביטחון המזון ולשמירה על הישגי החקלאות, שמעוררים התפעלות בכל העולם, אבל אין נביא בעירו. צריך לשמור שמספר החקלאים לא יפחת, אלא אף יגדל. צריך לשמור שיחידת משק בת 100 דונם לפחות תוכל להתקיים בכבוד. הדור הבא של החקלאים ירצה להמשיך ואף להקים משקים חדשים, בטכנולוגיה ובאתגרים חדשים, ולשם כך נדרשים הבנה ורצון טוב והרבה אהבה לחקלאות ולחקלאים״.

אלכס חפץ מנכ"ל הימנותא (חברת הנדלן של קק"ל): 
"המעשה הציוני לא הסתיים. לקק"ל יש עדיין תפקיד בפיתוח הפריפריה. בהבאת תשתיות, מים וחינוך לפריפריה. המשימה הציונית היא שמירה על הקרקעות ושילוב בין המרחב הכפרי והמרחב העירוני".

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237