מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון, הערות להצעות ההחלטה  לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה ליום ב׳ 18/09/17.

בראשית מכתבו מוחה עו״ד קוכמן על הזמן הקצר המוקצה לקבלת הערות להצעות ההחלטה. לדבריו, מצופה מתאגיד שלו סמכות לקבוע ו/או לשנות מדיניות בתחום המקרקעין שיפיץ את כוונתיו מספיק זמן לפני הישיבה על מנת שכל בעל עניין יוכל ללמוד את ההצעות, להבין את משמעותם ולהתייחס אליהם ברצינות. הגיע הזמן שהשקיפות בעבודה תעשה במלוא מובן ההתכוונות ולא רק בהצהרות שאין מאחוריהם דבר.

לגבי הצעות ההחלטה טוען עו״ד קוכמן, בין היתר, כי:

  1. הצעה 702 (תיקון החלטה 1478 - העברת בעלות במקרקעי ישראל) - יש הפליהלרעה באופן קיצוני את בעלי הזכויות במגזר החקלאי (מושבים קיבוצים וחבריהם). עוד מבקש עו״ד קוכמן, בשל ההשלכות הדרמטיות של ההחלטה, להעביר ההצעה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לדיון יסודי וממצה בטענות החוכרים במגזר החקלאי ולבצע את השוואת הזכויות הנדרשת. וכן לבטל את הההחלטות המפלות (ר׳ פירוט בקובץ המצורף).
  2. הצעה 708 (תיקון החלטה 1301) משקי עזר - על אף שיש ברכה בהצעת ההחלטה, בניסוח ההצעה יש החמרה והעדפה לייצר בירוקרטייה מיותרת ועל מנת למנוע אותה מציע עו״ד קוכמן, בנוסף להערותיו (המפורטות בקובץ המצורף) כי הדיון בהצעת החלטה זו תועבר לועדת המשנה.
  3. הצעה 703 (תיקון החלטה 1237) תוקף שומות - לטענת מזכ״ל האיחוד החקלאי הליכי השומות הם הליך מסורבל ולעיתים רבות בחינת השומה מעכבת באופן משמעותי את העסקאות של נישומים שונים ולכן יש חשיבות לפשטה ולקבוע לוח זמנים ברור וסביר לביצועה.
  4. הצעה 705 (תיקון החלטה 1456) קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי- בניגוד לאמור בדברי ההסבר לפיהם "נדרשת הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל", מדובר בהחמרה, בהעלאת שיעור דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים.
  5. הצעה 706 (תיקון החלטה 1464) קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב שיתופי, כפר שיתופי או אגודה חקלאית - גם כאן,בניגוד לאמור בדברי ההסבר לפיהם "נדרשת הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל", מדובר בהחמרה, בהעלאת שיעור דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים שראוי שתבוטל.
  6.  הצעה 707 (תיקון החלטה 1488) רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי - לטענת עו״ד קוכמן,הצעת התיקון, לרבות הנימוקים בגינה היא מוצעת, הנם שגויים, מפלים ובלתי סבירים, ולפיכך יש להורידה מסדר היום.

עותק מכתבו של מזכ״ל האיחוד החקלאי לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל מצורף ומומלץ לעיין בו.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237